Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5 GMO

2.5-1 Vo. (EG) nr. 1829/2003 (update 10 april 2008) (PDF, 166 kB) 
inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

  btn pdf  

2.5-1.1 Vo. (EG) nr. 641/2004 d.d. 6 april 2004 (PDF, 148 kB)
tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft vergunningaanvragen voor nieuwe genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, kennisgevingen van bestaande producten en de onvoorziene of technisch niet te voorkomen aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal waarvoor de risicobeoordeling tot een gunstig resultaat heeft geleid.

  btn pdf btn html

2.5-01.2 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 503/2013 VAN DE COMMISSIE d.d. 3 april (PDF, 1085 kB)
betreffende vergunningaanvragen voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 641/2004 van de Commissie en (EG) nr. 1981/2006 van de Commissie 

  btn pdf  btn html 

2.5-01.2-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 120/2014 d.d. 7 februari 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1981/2006 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat het communautaire referentielaboratorium voor genetisch gemodificeerde organismen betreft

  btn pdf btn html 

2.5-01.2-1.1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 120/2014 van de Commissie van 7 februari 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1981/2006 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat het communautaire referentielaboratorium voor genetisch gemodificeerde organismen betreft (Publicatieblad van de Europese Unie L 39 van 8 februari 2014)

  btn pdf btn html

2.5-01.2-2 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 503/2013 van de Commissie van 3 april 2013
betreffende vergunningaanvragen voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 641/2004 van de Commissie en (EG) nr. 1981/2006 van de Commissie (PB L 157 van 8.6.2013

  btn pdf btn html

2.5-01.3 Uitvoeringsbesluit van 6 november 2013 (PDF, 741 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK 603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-01.4 Uitvoeringsbesluit van 6 november 2013 (PDF, 752 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS- 59122-7), vier gerelateerde genetisch gemodificeerde maissoorten die drie afzonderlijke transformatiestappen combineren (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS- Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS- 59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) en vier gerelateerde genetisch gemodificeerde maissoorten die twee afzonderlijke transformatiestappen combineren (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-2 Vo. (EG) nr. 1830/2003 (update 11 december 2008) (PDF, 63 kB)
betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG

  btn pdf  

2.5-3.1 Beschikking 2007/157/EG d.d. 7 maart 2007 (PDF, 40 kB)
Beschikking tot intrekking van Beschikking 2005/317/EG inzake noodmaatregelen met betrekking tot het niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organisme “Bt10” in maïsproducten. 

  btn pdf  btn html

2.5-3.2 Besluit 2011/884/EU d.d 22 december 2011 (PDF, 791 kB)
inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 2008/289/EG

  btn pdf btn html 

2.5-03.2.1 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU d.d. 13 juni 2013 (PDF, 737 kB)
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China

  btn pdf  btn html 

2.5-4.1 Beschikking 2005/465/EG d.d. 22 juni 2005 (PDF, 49 kB)
Betreffende het in de handel brengen van een koolzaadproduct (Brassica napus L., lijn GT73), genetisch gemodificeerd met het oog op tolerantie voor het herbicide glyfosaat, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad.

  btn pdf btn html 

2.5-4.2 Beschikking 2005/608/EG d.d. 8 augustus 2005 (PDF, 47 kB)
Betreffende het in de handel brengen van een maïsproduct (Zea mays L., lijn MON 863), genetisch gemodificeerd met het oog op resistentie tegen de maïswortelboorder.

  btn pdf btn html 

2.5-4.3 Beschikking 2005/635/EG d.d. 31 augustus 2005 (PDF, 48 kB)
Betreffende het in de handel brengen van een koolzaadproduct (Brassica napus L., lijn GT73), genetisch gemodificeerd met het oog op tolerantie voor het herbicide glyfosaat, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG.

  btn pdf btn html

2.5-4.4 Beschikking 2005/772/EG d.d. 3 november 2005 (PDF, 46 kB)
Betreffende het in de handel brengen, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een maïsproduct (Zea mays L., lijn 1507), genetisch gemodificeerd met het oog op resistentie tegen bepaalde schadelijke lepidoptera en met het oog op tolerantie voor het herbicide glufosinaatammonium.

  btn pdf  btn html 

2.5-4.5 Beschikking 2007/232/EG d.d. 26 maart 2007 (PDF, 57 kB)
Beschikking betreffende het in de handel brengen van koolzaadproducten (Brassica napus L., lijnen Ms8, Rf3 en Ms8xRf3), genetisch gemodificeerd met het oog op tolerantie voor het herbicide glufosinaatammonium.

  btn pdf btn html 

2.5-4.6 Beschikking 2007/304/EG d.d. 25 april 2007 (PDF, 46 kB)
Beschikking betreffende het uit de handel nemen van Bt176 (SYN-EV176-9) mais en daarvan afgeleide producten.

  btn pdf  btn html 

2.5-4.7 Beschikking 2007/305/EG d.d. 25 april 2007 (PDF, 47 kB)
Beschikking betreffende het uit de handel nemen van hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) koolzaad en daarvan afgeleide producten.

  btn pdf  btn html 

2.5-4.8 Beschikking 2007/306/EG d.d. 25 april 2007 (PDF, 47 kB)
Beschikking betreffende het uit de handel nemen van hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) koolzaad en daarvan afgeleide producten.

  btn pdf btn html 

2.5-4.9 Beschikking 2007/307/EG d.d. 25 april 2007 (PDF, 42 kB)
Beschikking betreffende het uit de handel nemen van Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-koolzaad en daarvan afgeleide producten.

  btn pdf  btn html

2.5-4.10 Beschikking 2007/308/EG d.d. 25 april 2007 (PDF, 41 kB)
Beschikking betreffende het uit de handel nemen van producten die zijn afgeleid van GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) mais.

  btn pdf btn html 

2.5-4.11 Beschikking 2007/692/EG d.d. 24 oktober 2007 (PDF, 48 kB)
Verordening tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen en diervoeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (KM-ØØØH71-4) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad.

  btn pdf  btn html 

2.5-4.12 Beschikking 2008/279/EG d.d. 28 maart 2008 (PDF, 37 kB)
Betreft intrekking van Beschikking 2006/69/EG tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van voedingsmiddelen en voedselingrediënten geproduceerd met de genetisch gemodificeerde Roundup-Ready-maïslijn GA21 als nieuwe voedingsmiddelen of nieuwe voedselingrediënten.

  btn pdf  btn html 

2.5-4.13 Beschikking 2008/280/EG d.d. 28 maart 2008 (PDF, 49 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais GA21 (MONØØØ21-9).

  btn pdf  btn html 

2.5-4.14 Beschikking 2008/730/EG d.d. 8 september 2008 (PDF, 50 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde sojabonen A2704-12 (ACS-GMØØ5-3).

  btn pdf  btn html 

2.5-4.15 Beschikking 2008/837/EG d.d. 29 oktober 2008 (PDF, 51 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3).

  btn pdf btn html 

2.5-4.16 Beschikking 2008/933/EG d.d. 4 december 2008 (PDF, 49 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde sojabonen MON89788 (MON-89788-1).

  btn pdf btn html

2.5-4.17 Beschikking 2009/184/EG d.d. 10 maart 2009 (PDF, 54 kB)
Tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die het genetisch gemodificeerde koolzaad T45 (ACS-BNØØ8-2) bevatten of daarmee zijn geproduceerd als gevolg van de commercialisering van dit koolzaad in derde landen tot 2005, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad.

  btn pdf  btn html 

2.5-4.18 Beschikking 2009/813/EG d.d. 30 oktober 2009 (PDF, 722 kB)
Tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 (MON-89Ø34-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.19 Beschikking 2009/814/EG d.d. 30 oktober 2009 (PDF, 722 kB)
Tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 88017 (MON-88Ø17-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.20 Beschikking 2009/815/EG d.d. 30 oktober 2009 (PDF, 723 kB)
Tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.21 Beschikking 2009/866/EG d.d. 30 november 2009 (PDF, 722 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.22 Besluit 2010/136/EU d.d. 2 maart 2010 (PDF, 726 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van diervoeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde aardappel EH92-527-1 (BPS-25271-9) en de onvoorziene of technisch niet te voorkomen aanwezigheid van die aardappel in levensmiddelen en andre diervoeders krachtens Vo. (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.26 Besluit 2010/315/EU d.d. 8 juni 2010 (PDF, 702 kB)
tot intrekking van Beschikking 2006/601/EG inzake noodmaatregelen met betrekking tot het niet-toegelaten genetisch gemodificeerd organisme "LL RICE 601" in rijstproducten, en tot invoering van steekproefsgewijze controles op de afwezigheid van dat organisme in rijstproducten

  btn pdf  btn html

2.5-4.27 Besluit 2010/419/EU d.d. 28 juli 2010 (PDF, 726 kB)
tot verlenging van de vergunning voor het verder in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde maïs Bt11 (SYN-BTØ11-1), tot verlening van een vergunning voor levensmiddelen en levensmiddeleningrediënten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit veldmaïs Bt11 (SYN-BTØ11-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Beschikking 2004/657/EG

  btn pdf btn html 

2.5-4.28 Besluit 2010/420/EU d.d. 28 juli 2010 (PDF, 723 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde maïs MON89034xNK603 (MON89Ø34-3xMONØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.30 Besluit 2010/428/EU d.d. 28 juli 2010 (PDF, 724 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde maïs 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMONØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.30.1 Rectificatie van Besluit 2010/428/EU d.d. 28 juli 2010 (PDF, 706 kB)

  btn pdf btn html 

2.5-4.31 Besluit 2010/429/EU d.d. 28 juli 2010 (PDF, 723 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde maïs MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.32 Besluit 2010/432/EU d.d. 28 juli 2010 (PDF, 726 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde maïs 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.32.1 Rectificatie van Besluit 2010/432/EU d.d. 28 juli 2010 (PDF, 696 kB)

  btn pdf  btn html

2.5-4.33 Besluit 2011/354/EU d.d. 17 juni 2011 (PDF, 724 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde katoen GHB614 (BCS-GHØØ2-5) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.34 Besluit 2011/365/EU d.d. 17 juni 2011 (PDF, 721 kB)
tot wijziging van Besluit 2006/197/EG wat betreft de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van bestaande diervoeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde maislijn 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.35 Besluit 2011/366/EU d.d. 17 juni 2011 (PDF, 724 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.36 Besluit 2011/891/EU d.d. 22 december 2011 (PDF, 725 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde katoen 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5)overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.40 Besluit 2012/69/EU d.d. 3 februari 2012 (PDF, 715 kB)
tot wijziging van de Beschikkingen 2007/305/EG, 2007/306/EG en 2007/307/EG wat betreft de tolerantieperiode voor sporen van hybride Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4)-koolzaad, hybride Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5)-koolzaad en Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-koolzaad en afgeleide producten daarvan

  btn pdf  btn html

2.5-4.41 Besluit 2012/81/EU d.d. 10 februari 2012 (PDF, 726 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.42 Besluit 2012/82/EU d.d. 10 februari 2012 (PDF, 731 kB)
inzake de verlenging van de vergunning voor het verder in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.43 Besluit 2012/83/EU d.d. 10 februari 2012 (PDF, 726 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87701 (MON-877Ø1-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html

2.5-4.44 Besluit 2012/84/EU d.d. 10 februari 2012 (PDF, 726 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja 356043 (DP-356Ø43-5) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad Toelichtende documenten

  btn pdf  btn html

2.5-4.45 Besluit 2012/347/EU d.d. 30 juni 2012 (PDF, 727 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.5-4.46 Besluit 2012/651/EU d.d. 18 oktober 2012 (PDF, 726 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MIR-162 (SYN-IR-162-4)overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.47 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE d.d. 25 juni 2013 (PDF, 727 kB)
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3 of met die genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.48 Vo (EU) 2015/683 d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais

  btn pdf  btn html 

2.5-4.49 Vo (EU) 2015/684 d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde mais NK 603 (MON-ØØ6Ø3-6) en tot verlenging van de bestaande vergunning voor producten op basis van de maisvariëteit NK 603 (MON-ØØ6Ø3-6), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.50 Vo (EU) 2015/685 d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde katoen MON 15985 (MON-15985-7) en tot verlenging van de vergunning voor bestaande producten uit genetisch gemodificeerde katoen MON 15985 (MON-15985-7) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.51 Vo (EU) 2015/686 d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87769 (MON-87769-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.52 Vo (EU) 2015/687d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde koolzaad MON 88302 (MON-883Ø2-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.53 Vo (EU) 2015/688 d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde katoen MON 88913 (MON-88913-8) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html

2.5-4.54 Vo (EU) 2015/689 d.d. 24 april 2015
tot verlenging van de vergunning voor bestaande producten uit genetisch gemodificeerde katoen MON 531 (MON-ØØ531-6) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.55 Vo (EU) 2015/690 d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde katoen GHB614xLLCotton25 (BCS-GHØØ2-5xACS-GHØØ1-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.56 Vo (EU) 2015/691 d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja BPS-CV127-9 (BPS-CV127-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.57Vo (EU) 2015/693 d.d. 24 april 2015
tot verlenging van de vergunning voor bestaande producten uit genetisch gemodificeerde katoen MON 1445 (MON-Ø1445-2) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.5-4.58Vo (EU) 2015/695 d.d. 24 april 2015
tot verlenging van de vergunning voor bestaande producten uit genetisch gemodificeerde katoen MON531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) en tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van katoenzaadolie uit genetisch gemodificeerde katoen MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.59 Vo (EU) 2015/696 d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87705 (MON-877Ø5-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.60 Vo (EU) 2015/697 d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde mais T25 (ACS-ZMØØ3-2) en tot verlenging van de bestaande vergunning voor producten op basis van de maisvariëteit T25 (ACS-ZMØØ3-2), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html 

2.5-4.61 Vo (EU) 2015/698 d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja 305423 (DP-3Ø5423-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.62 Vo (EU) 2015/699 d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde katoen T304-40 (BCS-GHØØ4-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html 

2.5-4.63 Vo (EU) 2015/700 d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of edeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON87708 (MON-877Ø8-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.5-4.64 Vo (EU) 2015/701 d.d. 24 april 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerd koolzaad GT73 of met dat genetisch gemodificeerde organisme geproduceerde levensmiddelen en diervoeders, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf  btn html

2.5-4.65 Vo. (EU) 2015/2281 d.d. 4 december 2015
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87427 (MON-87427-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.5-4.66 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/87 d.d. 22 januari 2016
tot het uit de handel nemen van bestaande, van MON 863 (MON-ØØ863-5) afgeleide producten en tot intrekking van de besluiten 2010/139/EU, 2010/140/EU en 2010/141/EU tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetische gemodificeerde mais MON863 × MON810 × NK603 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6), MON863 × MON810 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ81Ø-6) en MON863 × NK603 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.5-4.67 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1215 d.d. 22 juli 2016
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja FG72 (MST-FGØ72-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.5-4.67-1 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1999 van de Commissie van 15 november 2021
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1215 wat betreft de vergunninghouder en zijn vertegenwoordiger in de Unie voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 8000) (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.5-4.68 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1216 d.d. 22 juli 2016
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.5-4.69 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1217 d.d. 22 juli 2016
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.5-4.70 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1685 d.d. 16 september 2016
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, en genetisch gemodificeerde maissoorten die twee of drie van de transformatiestappen Bt11, MIR162, MIR604 en GA21 combineren, en tot intrekking van de Besluiten 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU en 2011/894/EU

  btn pdf btn html

2.5-4.71 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/2268 d.d. 14 december 2016
tot wijziging van de Beschikkingen 2007/305/EG, 2007/306/EG en 2007/307/EG wat betreft de tolerantieperiode voor sporen van hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4)-koolzaad, hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5)-koolzaad en Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-koolzaad en daarvan afgeleide producten

  btn pdf btn html
2.5-4.72 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/1207 d.d. 4 juli 2017
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten van genetisch gemodificeerde mais MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html
2.5-4.73 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/1208 d.d. 4 juli 2017
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde katoen GHB119 (BCS-GHØØ5-8) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

  btn pdf btn html
2.5-4.74 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/1209 d.d. 4 juli 2017
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee, drie of vier van de transformatiestappen Bt11, 59122, MIR604, 1507 en GA21 combineren, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

  btn pdf btn html
2.5-4.75 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/1211 d.d. 4 juli 2017
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde katoen 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html
2.5-4.76 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/1212 d.d. 4 juli 2017
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais DAS-40278-9 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

  btn pdf btn html

2.5-4.77 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/2448 d.d. 21 december 2017
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

  btn pdf btn html

2.5-4.78 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/2449 d.d. 21 december 2017
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja DAS-68416-4 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

  btn pdf btn html

2.5-4.79 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/2450 d.d. 21 december 2017
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

  btn pdf btn html

2.5-4.80 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/2451 d.d. 21 december 2017
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 × A5547-127 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

  btn pdf btn html

2.5-4.81 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/2452 d.d. 21 december 2017
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.5-4.82 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/2453 d.d. 21 december 2017
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerd koolzaad MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) en MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

  btn pdf btn html
2.5-4.83 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1109 d.d. 1 augustus 2018
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 59122 (DAS-59122-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html
2.5-4.83-1 Rectificatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1109 van de Commissie van 1 augustus 2018
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 59122 (DAS-59122-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html
2.5-4.84 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1110 d.d. 3 augustus 2018
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 en genetisch gemodificeerde mais die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507, 59122, MON 810 en NK603 combineert, en tot intrekking van Beschikking 2009/815/EG en de Besluiten 2010/428/EU en 2010/432/EU

  btn pdf  btn html 
2.5-4.84-1 Rectificatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1110 van de Commissie van 3 augustus 2018
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 en genetisch gemodificeerde mais die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507, 59122, MON 810 en NK603 combineert, en tot intrekking van Beschikking 2009/815/EG en de Besluiten 2010/428/EU en 2010/432/EU

  btn pdf btn html
2.5-4.85 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1111 d.d. 3 augustus 2018
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034 en NK603 combineren, en tot intrekking van Besluit 2010/420/EU

  btn pdf btn html
2.5-4.86 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1112 d.d. 3 augustus 2018
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais GA21 (MON-ØØØ21-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html
2.5-4.87 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1113 d.d. 3 augustus 2018
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen en diervoeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (KM-ØØØH71-4) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html

2.5-4.88 Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2045 d.d. 19 december 2018
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8239)

  btn pdf btn html

2.5-4.89 Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2046 van de Commissie van 19 december 2018
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de afzonderlijke transformatiestappen MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 en 59122 combineert, en tot intrekking van Besluit 2011/366/EU (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8238)

  btn pdf btn html

2.5-4.90 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/239 van de Commissie van 6 februari 2019
tot wijziging van Besluit 2011/891/EU en de Uitvoeringsbesluiten (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449 en (EU) 2017/2450 wat de vertegenwoordiger of de vergunninghouder betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 736) (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.5-4.91 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/240 van de Commissie van 6 februari 2019
tot wijziging van de Uitvoeringsbesluiten 2013/648/EU en 2013/650/EU wat de vertegenwoordiger van de vergunninghouders betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 747) (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.5-4.92 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/241 van de Commissie van 6 februari 2019
tot wijziging van Beschikking 2007/703/EG en de Uitvoeringsbesluiten (EU) 2017/2452 en (EU) 2018/1109 wat de vertegenwoordiger of de vergunninghouder betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 748) (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.5-4.93 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1166 van de Commissie van 28 juni 2019
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 wat de vertegenwoordiger van de vergunninghouder betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4604)

  btn pdf btn html

2.5-4.94 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1167 van de Commissie van 28 juni 2019
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2453 wat de vergunninghouders en de vertegenwoordigers betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4610)

  btn pdf btn html

2.5-4.95 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1195 van de Commissie van 10 juli 2019
tot wijziging van de Beschikkingen 2008/730/EG, 2008/837/EG en 2009/184/EG, Besluit 2011/354/EU, de Uitvoeringsbesluiten 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 en (EU) 2017/2451 wat de vergunninghouder en de vertegenwoordiger voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde soja, katoen, koolzaad en mais betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 5093)

  btn pdf btn html

2.5-4.96 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1301 van de Commissie van 26 juli 2019
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/327/EU met betrekking tot de verlenging van een vergunning voor het in de handel brengen van diervoeder dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 5499)

  btn pdf btn html

2.5-4.97 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1302 van de Commissie van 26 juli 2019
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde katoen GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 5501)

  btn pdf btn html

2.5-4.98 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1303 van de Commissie van 26 juli 2019
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 5493)

  btn pdf btn html

2.5-4.99 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1304 van de Commissie van 26 juli 2019
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 4114 (DP-ØØ4114-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 5491)

  btn pdf btn html

2.5-4.100 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1305 van de Commissie van 26 juli 2019
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 en de subcombinaties Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 en MIR162 × 1507, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 5502)

  btn pdf btn html

2.5-4.101 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1306 van de Commissie van 26 juli 2019
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 5503)

  btn pdf btn html

2.5-4.102 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1307 van de Commissie van 26 juli 2019
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87403 (MON-874Ø3-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 5481)

  btn pdf btn html

2.5-4.103 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1308 van de Commissie van 26 juli 2019
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87411 (MON-87411-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 5487)

  btn pdf btn html

2.5-4.104 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1309 van de Commissie van 26 juli 2019
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87751 (MON-87751-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 5489)

  btn pdf btn html

2.5-4.105 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1562 van de Commissie van 16 september 2019
tot wijziging van de Beschikkingen 2007/305/EG, 2007/306/EG en 2007/307/EG wat betreft de tolerantieperiode voor sporen van hybride Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4)-koolzaad, hybride Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5)-koolzaad en Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-koolzaad en daarvan afgeleide producten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6524)

  btn pdf btn html

2.5-4.106 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1579 van de Commissie van 18 september 2019
tot wijziging van de Beschikkingen 2008/933/EG, 2009/813/EG en 2009/814/EG, Besluit 2010/429/EU en de Uitvoeringsbesluiten 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045 en (EU) 2018/2046 met betrekking tot de vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van bepaalde genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders in de Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6520) (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.5-4.107 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2080 van de Commissie van 28 november 2019
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7477) (Slechts de teksten in de Nederlandse en Franse taal zijn authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.108 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2081 van de Commissie van 28 november 2019
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die het genetisch gemodificeerde koolzaad T45 (ACS-BNØØ8-2) bevatten of daarmee zijn geproduceerd als gevolg van de commercialisering van dit koolzaad in derde landen tot 2005, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7480) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.109 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2082 van de Commissie van 28 november 2019
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde katoen LLCotton25 (ACS‐GHØØ1‐3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7481) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.110 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2083 van de Commissie van 28 november 2019
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 89788 (MON‐89788‐1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7482) (Slechts de teksten in de Nederlandse en Franse taal zijn authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.111 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2084 van de Commissie van 28 november 2019
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde sojabonen A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7483) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.112 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2085 van de Commissie van 28 november 2019
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en de subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8419) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.113 Uitvoeringsbesluit (Eu) 2019/2086 Van De Commissie van 28 november 2019
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee, drie of vier van de afzonderlijke transformatiestappen MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 en DAS-40278-9 combineren, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummerC(2019) 8425) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.114 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2087 van de Commissie van 28 november 2019
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde mais die tot stand is gekomen door combinatie van twee, drie, vier of vijf van de afzonderlijke transformatiestappen Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8428) (Slechts de teksten in de Nederlandse en Franse taal zijn authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.115 Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1360 van de Commissie van 28 september 2020
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 × A5547‐127 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 6435) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.5-4.116 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/60 van de Commissie van 22 januari 2021
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen MON 87427, MON 89034, MIR162 en NK603 combineert, en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1111 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 150) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.117 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/61 van de Commissie van 22 januari 2021
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee, drie of vier van de afzonderlijke transformatiestappen MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 en NK603 combineren, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 255) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.118 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/62 van de Commissie van 22 januari 2021
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 260) (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.119 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/63 van de Commissie van 22 januari 2021
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 (MON-89Ø34-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 261) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.120 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/64 van de Commissie van 22 januari 2021
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 266) (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.121 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/65 van de Commissie van 22 januari 2021
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen MON 87427, MON 89034, MIR162 en MON 87411 combineren, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 268) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.122 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/66 van de Commissie van 22 januari 2021
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 285) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.123 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/67 van de Commissie van 22 januari 2021
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 88017 (MON-88ø17-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 286) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.124 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/183 van de Commissie van 12 februari 2021
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2453 wat betreft de vergunninghouder en zijn vertegenwoordiger in de Unie voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met bepaalde typen genetisch gemodificeerd koolzaad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 823) (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Duitse taal zijn authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-4.125 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/184 van de Commissie van 12 februari 2021
tot wijziging van de Beschikkingen 2009/813/EG en 2009/814/EG van de Commissie, Besluit 2010/429/EU van de Commissie en de Uitvoeringsbesluiten 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045, (EU) 2018/2046, (EU) 2019/1307, (EU) 2019/1308, (EU) 2019/1309, (EU) 2019/2083 en (EU) 2020/1360 van de Commissie wat betreft de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met bepaalde genetisch gemodificeerde organismen, en zijn vertegenwoordiger in de Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 826) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

  btn pdf btn html
2.5-4.126 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1035 van de Commissie van 23 juni 2021
tot wijziging van de Uitvoeringsbesluiten 2013/648/EU en 2013/650/EU wat betreft de vergunninghouder en zijn vertegenwoordiger in de Unie voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met bepaalde typen genetisch gemodificeerde mais (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 4317) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html
2.5-4.127 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1036 van de Commissie van 22 juni 2021
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 wat betreft de vergunninghouder en zijn vertegenwoordiger in de Unie voor het in de handel brengen van producten die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 4325) (Slechts de teksten in de Duitse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

  btn pdf btn html
2.5-4.128 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1161 van de Commissie van 13 juli 2021
tot wijziging van Besluit 2011/891/EU en Uitvoeringsbesluiten (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449, (EU) 2019/2085 en (EU) 2019/2086 wat betreft de vergunninghouder en zijn vertegenwoordiger in de Unie voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met bepaalde genetisch gemodificeerde organismen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5148) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

  btn pdf btn html
2.5-4.129 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1185 van de Commissie van 13 juli 2021
tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2450 wat betreft de vergunninghouder en zijn vertegenwoordiger in de Unie voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5140) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

  btn pdf btn html
2.5-4.130 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1385 van de Commissie van 17 augustus 2021
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van diervoeders en van andere producten dan levensmiddelen en diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit het genetisch gemodificeerde koolzaad GT73 (MON-ØØØ73-7), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5992)

  btn pdf btn html
2.5-4.131 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1386 van de Commissie van 17 augustus 2021
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-81419-2 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5993)

  btn pdf btn html
2.5-4.132 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1387 van de Commissie van 17 augustus 2021
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-81419-2 × DAS-44406-6 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5994)

  btn pdf btn html
2.5-4.133 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1388 van de Commissie van 17 augustus 2021
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 en genetisch gemodificeerde mais die tot stand is gekomen door combinatie van twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507, MIR162, MON810 en NK603, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5995)

  btn pdf btn html
2.5-4.134 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1389 van de Commissie van 17 augustus 2021
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerd katoen GHB614 × T304-40 × GHB119 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5996)

  btn pdf btn html
2.5-4.135 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1390 van de Commissie van 17 augustus 2021
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5997)

  btn pdf btn html
2.5-4.136 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1391 van de Commissie van 17 augustus 2021
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde koolzaad Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 en Rf3 × GT73 krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5998)

  btn pdf btn html
2.5-4.137 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1392 van de Commissie van 17 augustus 2021
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais Bt11 (SYN-BTØ11-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 5999) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html
2.5-4.138 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1393 van de Commissie van 17 augustus 2021
tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 6001)

  btn pdf btn html
2.5-4.139 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1394 van de Commissie van 17 augustus 2021
tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee, drie, vier of vijf van de afzonderlijke transformatiestappen MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 en 59122 combineren, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 6002) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

  btn pdf btn html

2.5-5 Inleiding (PDF, 8 kB)

  btn pdf  

2.5-6 Q&A GMO (versie 07-02-2006) (PDF, 152 kB)

  btn pdf  

2.5-7 V&A lijst m.b.t. GGO-verordeningen (versie 14-10-05) (PDF, 66 kB)

  btn pdf  

2.5-8 Toelichting introductie GGO etikettering (PDF, 183 kB)

  btn pdf  

2.5-9 Vervolg toelichting introductie GGO etikettering (PDF, 70 kB)

  btn pdf  

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving