Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.6 Dierlijke Bijproducten

2.6-1 Vo. (EG) nr. 1069/2009 d.d. 21 oktober 2009 (PDF, 1597 kB)
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten)

  btn pdf btn html

2.6-2 Vo. (EU) nr. 142/2011 d.d. 25 februari 2011 (PDF, 8427 kB)
tot uitvoering van Vo. (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn

  btn pdf btn html

2.6-2.1 Vo. (EU) nr. 749/2011 d.d. 29 juli 2011 (PDF, 1146 kB)
tot wijziging van Vo. (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Vo. (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Ri. 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn

  btn pdf btn html

2.6-2.2 Vo. (EU). nr. 1097/2012 d.d. 23 november 2012 (PDF, 890 kB)
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn, wat betreft de verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten tussen lidstaten

  btn pdf btn html

2.6-2.3 Vo. (EU). nr. 294/2013 d.d. 14 maart 2013 (PDF, 3518 kB)
tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn

  btn pdf btn html

2.6-2.4 Vo (EU) 2015/9 d.d. 6 januari 2015
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn

  btn pdf btn html

2.6-2.5 Consolidated Vo. 142/2011
tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn

  btn pdf  

2.6-2.6 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/1084 d.d. 18 februari 2015
tot goedkeuring namens de Europese Unie van bepaalde wijzigingen in de bijlagen II, V, VII en VIII bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten

  btn pdf btn html

2.6-2.7 VERORDENING (EU) 2017/172 d.d. 1 februari 2017
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft parameters voor de omzetting van dierlijke bijproducten in biogas of compost en voorwaarden voor de invoer van voeder voor gezelschapsdieren en voor de uitvoer van verwerkte mest

  btn pdf btn html

2.6-2.8 VERORDENING (EU) 2017/786 d.d. 8 mei 2017
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat de definities van vismeel en visolie betreft

  btn pdf btn html
2.6-2.9 VERORDENING (EU) 2017/1261 d.d. 12 juli 2017
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft alternatieve methoden voor de verwerking van bepaalde uitgesmolten vetten

  btn pdf btn html

2.6-2.10 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1084 van de Commissie van 25 juni 2019
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de harmonisatie van de lijst van erkende of geregistreerde inrichtingen, bedrijven en exploitanten en de traceerbaarheid van bepaalde dierlijke bijproducten en afgeleide producten (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.6-2.11 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1177 van de Commissie van 10 juli 2019
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de invoer van gelatine, smaakgevende ingewanden en gesmolten vet

  btn pdf btn html

2.6-2.12 Verordening (EU) 2020/757 van de Commissie van 8 juni 2020
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de traceerbaarheid van bepaalde dierlijke bijproducten en afgeleide producten

  btn pdf btn html

2.6-2.13 Verordening (EU) 2020/762 van de Commissie van 9 juni 2020
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de microbiologische normen voor rauw voeder voor gezelschapsdieren, voorschriften voor erkende inrichtingen, technische parameters voor de alternatieve methode brookesvergassing en de hydrolyse van gesmolten vet, en de uitvoer van verwerkte mest, bepaald bloed en bepaalde bloedproducten en tussenproducten

  btn pdf btn html

2.6-2.14 Verordening (EU) 2020/797 van de Commissie van 17 juni 2020
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de voorschriften voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie

  btn pdf btn html
2.6-2.15 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/404 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 2021
tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad

  btn pdf btn html
2.6-2.16 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1178 van de Commissie van 16 juli 2021
tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft bepaalde lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan

  btn pdf btn html
2.6-2.17 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1699 van de Commissie van 22 september 2021
tot wijziging van bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft het modelgezondheidscertificaat voor de verplaatsing van zendingen dierlijke bijproducten vanuit beperkingszones die zijn ingesteld met het oog op de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten

  btn pdf btn html
2.6-2.18 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1727 van de Commissie van 29 september 2021
tot wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.6-2.19 Verordening (EU) 2021/1891 van de Commissie van 26 oktober 2021
tot wijziging van de bijlagen XIV en XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de invoer in en doorvoer door de Unie van dierlijke bijproducten en afgeleide producten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.6-2.20 Verordening (EU) 2021/1925 van de Commissie van 5 november 2021
tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de vereisten voor het op de markt brengen van bepaalde insectenproducten en de aanpassing van een methode van compostering in cellen (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.6-2.21 Verordening (EU) 2021/1973 van de Commissie van 12 november 2021
tot rectificatie van de Duitse taalversie van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

Bilaterale overeenkomst tussen Nederland en België d.d. 29 januari 2009 (PDF, 179 kB)
zoals bedoeld in voormalig Vo. (EG) nr. 79/2005, Bijlage I, Hoofdstuk I, onderdeel B, betreffende de grensoverschrijdende handel van bepaalde types melk en melkproducten

  btn pdf  

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving