Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.7 Dierlijke Eiwitten

2.7-1 Vo. (EG) Nr. 999/2001 (update 18 maart 2011) (PDF, 1154 kB) 
voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.

  btn pdf  

2.7-1.1 Vo. (EG) nr. 56/2013 d.d. 16 januari 2013 (PDF, 887 kB) 
tot wijziging van de bijlagen I en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.

  btn pdf  btn html 
2.7-1.1-1 Rectificatie van Verordening (EU) nr. 56/2013 van de Commissie van 16 januari 2013
tot wijziging van de bijlagen I en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

  btn pdf btn html

2.7-1.2 VERORDENING (EU) Nr. 630/2013 VAN DE COMMISSIE d.d. 28 juni 2013 (PDF, 969 kB) 
tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.

  btn pdf btn html

2.7-1.3 Vo (EU) Nr. 1148/2014 d.d. 28 oktober 2014
tot wijziging van de bijlagen II, VII, VIII, IX en X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.

  btn pdf btn html

2.7-1.4 Vo (EU) 2015/728 d.d. 6 mei 2015
tot wijziging van de definitie van gespecificeerd risicomateriaal zoals vermeld in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende

  btn pdf  btn html

2.7-1.5 VO (EU) 2015/1162 d.d. 15 juli 2015
tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing vanbepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

  btn pdf  btn html

2.7-1.6 Vo (EU) 2016/27 d.d. 13 januari 2016
tot wijziging van de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

  btn pdf btn html

2.7-1.6-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2016/27 d.d. 13 januari 2016
tot wijziging van de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

  btn pdf btn html

2.7-1.7 VERORDENING (EU) 2016/1396 d.d. 18 augustus 2016
tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

  btn pdf btn html

2.7-1.8 VERORDENING (EU) 2017/110 d.d.23 januari 2017
tot wijziging van de bijlagen IV en X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

  btn pdf btn html

2.7-1.9 VERORDENING (EU) 2017/893 d.d. 24 mei 2017
tot wijziging van de bijlagen I en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad, en van de bijlagen X, XIV en XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie wat de bepalingen inzake verwerkte dierlijke eiwitten betreft

  btn pdf btn html

2.7-1.9-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2017/893 van de Commissie van 24 mei 2017
tot wijziging van de bijlagen I en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad, en van de bijlagen X, XIV en XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie wat de bepalingen inzake verwerkte dierlijke eiwitten betreft (PB L 138 van 25.5.2017)

  btn pdf btn html
2.7-1.10 VERORDENING (EU) 2017/894 d.d. 24 mei 2017
tot wijziging van de bijlagen III en VII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat de genotypering van schapen betreft
  btn pdf btn html

2.7-1.11 Verordening (EU) 2019/319 van de Commissie van 6 februari 2019
tot wijziging van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad en bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie wat betreft de gezondheidscertificering bij invoer in de Unie ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.7-1.11-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2019/319 van de Commissie van 6 februari 2019
tot wijziging van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad en bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie wat betreft de gezondheidscertificering bij invoer in de Unie ten aanzien van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (Publicatieblad van de Europese Unie L 61 van 28 februari 2019)

  btn pdf btn html

2.7-1.12 VERORDENING (EU) 2019/1091 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 2019
tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor de uitvoer van producten die verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van herkauwers en niet-herkauwers bevatten

  btn pdf btn html
2.7-1.13 Verordening (EU) 2020/1593 van de Commissie van 29 oktober 2020
tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft verder onderzoek van positieve gevallen van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen en geiten
  btn pdf btn html
2.7-1.14 Verordening (EU) 2021/1372 van de Commissie van 17 augustus 2021
tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het verbod op het vervoederen van dierlijke eiwitten aan andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan pelsdieren

  btn pdf btn html

2.7-1.14-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2021/1372 van de Commissie van 17 augustus 2021
tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het verbod op het vervoederen van dierlijke eiwitten aan andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan pelsdieren (Publicatieblad van de Europese Unie L 295 van 18 augustus 2021)

  btn pdf btn html

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving