Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3 Toevoegingsmiddelen

2.3-1 Vo. (EG) nr. 1831/2003 (update 1 september 2010) (PDF, 742 kB)
betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding

  btn pdf btn html
2.3-1.1 Vo. (EG) 429/2008 ter uitvoering van Vo. (EG) 1831/2003 d.d. 25 april 2008
Betreft de vaststelling van voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opstelling en indiening van aanvragen en de beoordeling van en de verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-1.1-1 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1773 van de Commissie van 26 november 2020
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 429/2008 van de Commissie tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opstelling en indiening van aanvragen en de beoordeling van en de verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html
2.3-1.2 Vo (EU) 2015/327 d.d. 2 maart 2015
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor het in de handel brengen en de voorwaarden voor het gebruik van toevoegingsmiddelen bestaande uit preparaten

  btn pdf btn html
2.3-1.3 Vo. (EG) Nr. 378/2005 d.d. 4 maart 2005
tot vaststelling van gedetailleerde voorschriften voor de uitvoering van Verordening (EG)
nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de verplichtingen en taken van het communautaire referentielaboratorium betreffende vergunningsaanvragen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding

  btn pdf btn html
2.3-1.3-2 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1761 d.d. 1 oktober 2015
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 378/2005 wat betreft de verslagen van het communautaire referentielaboratorium, de bijdrage in de kosten en de in bijlage II bij die verordening opgenomen laboratoria

  btn pdf btn html

2.3-1.4 Vo. (EU) 2015/2294 d.d. 9 december 2015
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van een nieuwe functionele groep van toevoegingsmiddelen voor diervoeding

  btn pdf btn html

2.3-1.5 Verordening (EU) 2019/962 van de Commissie van 12 juni 2019
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van twee nieuwe functionele groepen van toevoegingsmiddelen voor diervoeding

  btn pdf btn html


Register van toegelaten additieven

De Europese Commissie houdt op grond van artikel 17 van deze Verordening van de voor het gebruik in diervoeding toegelaten additieven een Repertorium van toevoegingsmiddelen bij. Dit register is benaderbaar via: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm

Nederlandstalige toelatingen en vergunningen
In het repertorium kan worden doorgeklikt naar de Engelstalige (lijsten van) toelatingen en vergunningen. Binnen het register kan (nog) niet kan worden doorgeklikt naar de Nederlandstalige versie van deze documenten. Daarom zijn de Nederlandstalige documenten hierna nog apart opgenomen.

Oude Nederlandstalige lijst van toelatingen

2.3-2 Vo. (EG) 1970/524 -NL-Lijst van toegestane toevoegingsmiddelen in diervoeders
Nederlandstalige geconsolideerde versie van de lijst van toegestane toevoegingsmiddelen in diervoeders conform Richtlijn 70/524. Let op: Dit betreft de lijst die gold per 15 juli 2003; Om te bepalen of een product als nog als toevoegingsmiddel in diervoeding mag worden ingezet, kan niet worden volstaan met de raadpleging van deze lijst, maar moet allereerst het Repertorium van toevoegingsmiddelen worden geraadpleegd. Na afronding van de herbeoordeling van alle toevoeginsmiddelen door EFSA zal deze oude lijst uit Richtlijn 70/524 vervallen
  btn pdf btn html
Wijzigingen na 15 juli 2003
     
2.3-2.1 Vo. (EG) nr. 1334/2003 (update 2 december 2003) (PDF, 62 kB)
wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor een aantal toevoegingsmiddelen van de groep sporenelementen in diervoeders.Nr. E1 IJzer, Nr. E3 Cobalt, Nr. E4 Koper, Nr. E5 Mangaan, Nr. E6 Zink

  btn pdf  
2.3-2.1-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 107/2014 d.d. 5 februari 2014
tot het uit de handel nemen van de toevoegingsmiddelen voor diervoeding kobalt(II)chloride- hexahydraat, kobalt(II)nitraat-hexahydraat en kobalt(II)sulfaat-monohydraat en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2003
  btn pdf btn html
2.3-2.2 Vo. (EG) 2112/2003 rectificatie d.d. 1 december 2003 (PDF, 77 kB)
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1334/2003 tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor een aantal toevoegingsmiddelen van de groep sporenelementen in diervoeders. Nr. E1 IJzer.
  btn pdf btn html

2.3-2.4 Vo. (EG) 1847/2003 wijziging d.d. 20 oktober 2003 (PDF, 91 kB)
Verlening van een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een toevoegingsmiddel en van een permanente vergunning voor een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.5 Vo. (EG) 1852/2003 wijziging d.d. 21 oktober 2003 (PDF, 128 kB)
Verlening van een vergunning voor tien jaar voor het gebruik van een coccidiostaticum in diervoeder

  btn pdf btn html
2.3-2.6 Ri. 2003/104/EG wijziging d.d. 12 november 2003 (PDF, 98 kB)
Toelating van isopropylester van het hydroxy-analoog van methionine, volgens Ri. 82/471
  btn pdf btn html 

2.3-2.8 Vo. (EG) 277/2004 wijziging d.d. 17 februari 2004 (PDF, 98 kB)
Verlening van een vergunning zonder tijdsbeperking voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding. Nr. E 1600 Natuphos FTU

  btn pdf btn html

2.3-2.13 Vo. (EG) 880/2004 wijziging d.d. 29 april 2004 (PDF, 97 kB)
Verlening van een vergunning zonder tijdsbeperking voor het gebruik van bèta-caroteen en canthaxanthine als toevoegingsmiddelen in de diervoeding van de groep „Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten”

  btn pdf btn html

2.3-2.14 Vo. (EG) 1259/2004 wijziging d.d. 8 juli 2004 (PDF, 57 kB)
Verlening van een permanente vergunning voor bepaalde al toegelaten toevoegingsmiddelen, te weten Micro-organismen (E 1707) en Enzymen (E 1602 t/m E 1606)

  btn pdf btn html

2.3-2.15 Vo. (EG) 1288/2004 wijziging d.d. 14 juli 2004 (PDF, 50 kB)
Verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen, te weten Kleurstoffen (E161(z)) en Micro-organismen (E1702 en 1704 /tm 1706), en een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding, te weten een Micro-organisme (13)

  btn pdf btn html 

2.3-2.15.1 Vo. (EU) nr. 1061/2013 d.d. 29 okt 2013 (PDF, 819 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat vanEnterococcus faeciumNCIMB 10415 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor kalveren, geitenlammeren, katten en honden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1288/2004 (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

  btn pdf btn html 

2.3-2.15.2 Vo. (EU) nr. 1101-2013 d.d. 6 nov 2013 (PDF, 811 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat vanEnterococcus faeciumDSM 7134 enLactobacillus rhamnosusDSM 7133 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokkalveren en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1288/2004 (vergunninghouder Lactosan GmbH & CoKG)

  btn pdf btn html 

2.3-2.16 Vo. (EG) 1289/2004 wijziging d.d. 14 juli 2004 (PDF, 46 kB) 
Verlening van een vergunning voor tien jaar voor het toevoegingsmiddel Deccox® van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders

  btn pdf btn html

2.3-2.16-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 291/2014 d.d. 21 maart 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1289/2004 wat betreft de wachttijd en maximumresidugehalten van het toevoegingsmiddel decoquinaat

  btn pdf btn html

2.3-2.17 Vo. (EG) 1332/2004 wijziging d.d. 20 juli 2004 (PDF, 42 kB)
Verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in de diervoeding, te weten Enzymen (E1607 en E1608)

  btn pdf btn html

2.3-2.19 Vo. (EG) 1356/2004 wijzigingd.d. 26 juli 2004 (PDF, 47 kB) 
Verlening van een vergunning voor tien jaar voor het toevoegingsmiddel Elancoban van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders.

  btn pdf btn html 

2.3-2.19-1 Vo. (EG) 108/2007 wijziging d.d. 5 februari 2007 (PDF, 46 kB) 
Betreft wijziging m.b.t. toelatingsvoorwaarden voor het tvm Elancoban.

  btn pdf btn html

2.3-2.20 Vo. (EG) 1453/2004 wijziging d.d. 16 augustus 2004 (PDF, 55 kB) 
Verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding, te weten Micro-organismen (E1700 en E1701) en Enzymen (E1609 t/m E1613).

  btn pdf btn html 

2.3-2.21 Vo. (EG) 1455/2004 wijziging d.d. 16 augustus 2004 (PDF, 45 kB) 
Verlening van een vergunning voor tien jaar voor het toevoegingsmiddel Avatec 15% van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders.

  btn pdf btn html

2.3-2.22 Vo. (EG) 1463/2004 wijziging d.d. 17 augustus 2004 (PDF, 44 kB)
Verlening van een vergunning voor tien jaar voor het toevoegingsmiddel Sacox 120 micro-Granulate van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders.

  btn pdf btn html 

2.3-2.22-1 Vo. (EG) 249/2006 wijziging d.d. 13 februari 2006 (PDF, 38 kB) 
Betreft wijziging van Vo.(EG) nr. 1463/2004.

  btn pdf btn html

2.3-2.22-2 Vo. (EG) 500/2007 wijziging d.d. 7 mei 2007 (PDF, 50 kB) 
Het betreft de vaststelling van een maximumresidugehalte voor het toevoegingsmiddel „Sacox 120 microGranulate” van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen”.

  btn pdf btn html 

2.3-2.23-1 Vo. (EG) 545/2006 wijziging d.d. 31 maart 2006 (PDF, 41 kB) 
Betreft wijziging van Vo.(EG)nr.1464/2004 wat betreft de toelatingsvoorwaarden voor het toevoegingsmiddel Monteban van de groep „coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders.

  btn pdf btn html 

2.3-2.23 Vo. (EG) 1464/2004 wijziging d.d. 17 augustus 2004 (PDF, 44 kB) 
Verlening van een vergunning voor tien jaar voor het toevoegingsmiddel Monteban van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders.

  btn pdf btn html 

2.3-2.23-2 Vo. (EU) nr. 884/2010 d.d. 7 oktober 2010 (PDF, 699 kB) 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1464/2004 wat betreft de wachttijd voor het toevoegingsmiddel Monteban van de groep "coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen" in diervoeders

  btn pdf btn html 

2.3-2.24 Vo. (EG) 1465/2004 wijziging d.d. 17 augustus 2004 (PDF, 41 kB) 
Verlening van een permanente vergunning voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding, te weten Enzymen (E1614 ).

  btn pdf btn html

2.3-2.25 Vo. (EG) 2148/2004 wijziging d.d. 16 december 2004 (PDF, 62 kB) 
Verlening van permanente en voorlopige vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen en een vergunning voor nieuwe toepassingen van een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding. Het gaat hierbij om de categorieën Bindmiddelen etc. nr. E576, Micro-organismen de nrs. E1700, E1702, E1706, 24 en Enzymen met de nrs. E1615, E1616, E1617 en 1604.

  btn pdf btn html

2.3-2.26 Vo. (EG) 255/2005 wijziging d.d. 15 februari 2005 (PDF, 52 kB) 
Verlening van permanente vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding. Het gaat hierbij om de categorieën Micro-organismen met de nrs. E1701 en E1707 en Enzymen met de nrs. E1601, E1614 en 1618.

  btn pdf btn html 

2.3-2.27 Vo. (EG) 358/2005 wijziging d.d. 2 maart 2005 (PDF, 62 kB) 
Verlening van een vergunning zonder tijdsbeperking voor bepaalde toevoegingsmiddelen en van een vergunning voor nieuwe toepassingen van al toegelaten toevoegingsmiddelen in diervoeding (Enzymen nrs. E1619 t/m 1622, 51, 28, Kleurstoffen nrs. E102, E110, E131, E141 en Micro-organismen nr. 10.

  btn pdf btn html 

2.3-2.27-1 Vo. (EG) nr. 102/2009 d.d. 3 februari 2009 (PDF, 43 kB) 
Tot wijziging van Verordening 358/2005 betreffende de verlening van een permanente vergunning voor een toevoegingsmiddel voor diervoeding. (Enterococcus faecium NCIMB 10415)

  btn pdf btn html

2.3-2.28 Vo. (EG) 521/2005 wijziging d.d. 1 april 2005 (PDF, 46 kB) 
Verlening van een permanente vergunning voor een toevoegingsmiddel en van een voorlopige vergunning voor nieuwe toepassingen van bepaalde, reeds in diervoeding toegelaten toevoegingsmiddelen (Enzymen nrs. E1623, 50 6-Fytase en micro-organisme Nr. 22).

  btn pdf btn html

2.3-2.29 Vo. (EG) 600/2005 wijziging d.d. 18 april 2005 (PDF, 48 kB)
Verlening van een nieuwe vergunning voor tien jaar voor een coccidiostaticum als toevoegingsmiddel in diervoeding, een voorlopige vergunning voor een toevoegingsmiddel en een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding (Coccidiostaticum Nr. 766, Micro-organismen met Nrs. E1709, E1700 en E1702).

  btn pdf btn html 

2.3-2.29-1 Vo. (EU) nr. 516/2011 d.d. 25 mei 2011 (PDF, 798 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 600/2005 wat betreft het gebruik van het preparaat van Bacillus licheniformis DSM 5749 en Bacillus subtilis DSM 5750 in diervoeders die mierenzuur bevatten

  btn pdf btn html 

2.3-2.29-2 Vo. (EG) 496/2007 wijziging d.d. 4 mei 2007 (PDF, 45 kB)
Het betreft de vaststelling van een maximumresidugehalte voor het toevoegingsmiddel „Salinomax 120G” van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen.

  btn pdf  btn html

2.3-2.30 Vo. (EG) 833/2005 wijziging d.d. 31 mei 2005 (PDF, 52 kB)
Verlening van een permanente vergunning voor toevoegingsmiddelen in diervoeding (Enzymen nr. 1624 t/m 1629)

  btn pdf  btn html

2.3-2.31 Vo. (EG) 943/2005 wijziging d.d. 21 juni 2005 (PDF, 51 kB)
Verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding (Micro-organisme met Nr. E1705, Enzymen met nrs. 1604, 1613, 1630, 1631 en 1632)

  btn pdf btn html

2.3-2.32 Vo. (EG) 1200/2005 wijziging d.d. 26 juli 2005 (PDF, 49 kB) 
Verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen en een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding (Groeibevorderende stoffen nr. 1 , Micro-organismen met nrs. 1701, 1705, 1707, 1710, 1711 en 1712).

  btn pdf btn html

2.3-2.32-1 Vo. (EG) 1445/2006 wijziging d.d. 29 september 2006 (PDF, 41 kB)
Betreft wijziging van Vo. 1200/2005 voor het tot de groep Micro-organismen behorende tvm Bacillus cereus var. toyoi.

  btn pdf  btn html

2.3-2.33 Vo. (EG) 1206/2005 wijziging d.d. 27 juli 2005 (PDF, 44 kB)
Verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding (Enzymen met nrs. 1602, 1604, 1606 en 1633).

  btn pdf  btn html

2.3-2.34 Vo. (EG) 1810/2005 wijziging d.d. 4 november 2005 (PDF, 54 kB)
Verlening van een nieuwe vergunning voor tien jaar voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding, een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in de diervoeding en een voorlopige vergunning voor nieuwe toepassingen van bepaalde al toegelaten toevoegingsmiddelen in de diervoeding. (Groeibev. nr. E800, Bindmiddelen etc. nrs.E568, 535, 536,Enzymen nr.1613 en Micro-organismen nrs.15 en 18).

  btn pdf btn html

2.3-2.34-1 Vo. (EG) 184/2007 wijziging d.d. 20 februari 2007 (PDF, 49 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor Kaliumfiformiaat (Formi LHS) als tvm.

  btn pdf  btn html

2.3-2.35 Vo. (EG) 1811/2005 wijziging d.d. 4 november 2005 (PDF, 52 kB)
Verlening van voorlopige en permanente vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen in de diervoeding en een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding. (Enzymen nrs. 1603, 1635, 11, 63 en Micro-organismen nr. 1702 en 1704)

  btn pdf btn html 

2.3-2.35-1 Rectificatie van Vo. (EG) 1811/2005 d.d. 14 januari 2006 (PDF, 25 kB)
Tot verlening van voorlopige en permanente vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen in de diervoeding en een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding.

  btn pdf  

2.3-2.36 Vo. (EG) 1812/2005 wijziging d.d. 4 november 2005 (PDF, 51 kB)
Wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 490/2004, (EG) nr. 1288/2004, (EG) nr. 521/2005 en (EG) nr. 833/2005 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van vergunningen voor het gebruik van bepaalde toevoegingsmiddelen in de diervoeding. (micro-organismen nr. 5, E 1704, Enzymen nr. 1623 en 1726).

  btn pdf btn html 

2.3-2.37 Vo. (EG) 1980/2005 wijziging d.d. 5 december 2005 (PDF, 33 kB)
Wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor een toevoegingsmiddel, behorende tot de groep „Sporenelementen”, en een toevoegingsmiddel, behorende tot de groep „Bindmiddelen en verdunningsmiddelen”.

  btn pdf btn html

2.3-2.38 Vo. (EG) 2036/2005 wijziging d.d. 14 december 2005 (PDF, 60 kB)
Verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegings-middelen in de diervoeding en een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van al toegelaten toevoegingsmiddelen in de diervoeding, te weten Micro-organismen nrs. E1703, E1712, E1713, Enzymen 1636, 1637 en de nrs. 5, 37 en 59.

  btn pdf btn html 

2.3-2.39 Vo. (EG) 2037/2005 wijziging d.d. 14 december 2005 (PDF, 51 kB)
Wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor een toevoegingsmiddel van de groep „coccidiostatica” in diervoeders, te weten nr. E763.

  btn pdf btn html

2.3-2.40 Vo. (EG) 252/2006 wijziging d.d. 14 februari 2006 (PDF, 53 kB)
Betreft de permanente vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding en de voorlopige vergunningen voor nieuwe toepassingen van bepaalde al in diervoeding toegelaten toevoegingsmiddelen, te weten micro-organismen E 1705, enzymen E 1632, 28, 39 en 53.

  btn pdf btn html

2.3-2.41 Vo. (EG) 252/2006 wijziging d.d. 24 maart 2006 (PDF, 53 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen, behorende tot de groep „Verbindingen van sporenelementen”, te weten E4 koper en E1 IJzer.

  btn pdf
 

2.3-2.42 Vo. (EG) 492/2006 wijziging d.d. 27 maart 2006 (PDF, 49 kB)
Betreft verlening van voorlopige en permanente vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding, te weten Enzymen nr. 64, Micro-organismen nrs. 1710 en 1714 en Conserveermiddelen 237a.

  btn pdf btn html 

2.3-2.42.1 Vo. (Eu) Nr. 1059/2013 d.d. 29 oktober 2013 (PDF, 812 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Saccharomyces cerevisiaeMUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestrunderen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 492/2006 (vergunninghouder Prosol SpA

  btn pdf btn html

2.3-2.43 Vo. (EG) 773/2006 wijziging d.d. 22 mei 2006 (PDF, 50 kB)
Tot verlening van een voorlopige en een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding en een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een reeds toegelaten toevoegingsmiddel in diervoeding, te weten Micro-organismen nr. 26, Enzymen nr. 7 en nr. 1609.

  btn pdf btn html

2.3-2.44 Vo. (EG) 1284/2006 wijziging d.d. 29 augustus 2006 (PDF, 48 kB)
Verordening tot verlening van permanente vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen in de veevoeding, te weten Enzymen nr. 1638, 1621 en 1628.

  btn pdf btn html

2.3-2.45 Vo. (EG) 1443/2006 wijziging d.d. 29 september 2006 (PDF, 55 kB)
Betreft verlening van permanente vergunning voor Enzymen nrs. 1639 1628, Coccidiostaticum nr. E773, Vitaminen E670 a.

  btn pdf btn html

2.3-2.46 Vo. (EG) 1444/2006 wijziging d.d. 29 september 2006 (PDF, 42 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor Bacillus subtilus C-3102 (Calsporin).

  btn pdf btn html 

2.3-2.47 Vo. (EG) 1446/2006 wijziging d.d. 29 september 2006 (PDF, 41 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor Enterococcus faecium (Biomin IMB52

  btn pdf btn html

2.3-2.48 Vo. (EG) 1447/2006 wijziging d.d. 29 september 2006 (PDF, 42 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47).

  btn pdf btn html

2.3-2.49 Vo. (EG) 1743/2006 wijziging d.d. 24 november 2006 (PDF, 39 kB)
Betreft verlening van een permanente vergunning voor Enzymen nr. E 1640.

  btn pdf btn html

2.3-2.50 Vo. (EG) 1750/2006 wijziging d.d. 27 november 2006 (PDF, 41 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor Selonomethionine als toevoegingsmiddel.

  btn pdf btn html

2.3-2.51 Vo. (EG) 1876/2006 wijziging d.d. 18 december 2006 (PDF, 53 kB)
Betreft de verlening van voorlopige een permanente vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding, te weten Micro-organisme nr. 12, Enzymen nr. 59, E 1602 en Conserveermiddelen nr. E 700.

  btn pdf btn html

2.3-2.51-1 Rectificatie d.d. 15 februari 2007 van Vo. (EG) 1876/2006 (PDF, 27 kB)
Betreft rectificatie i.v.m. verkeerd weergegeven vergunningperiode.

  btn pdf  

2.3-2.52 Vo. (EG) 109/2007 d.d. 5 februari 2007 (PDF, 43 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor het gebruik van monensinnatrium (Coxidin) als tvm.

  btn pdf btn html

2.3-2.52-1 Vo. (EU) nr. 495/2011 d.d. 20 mei 2011 (PDF, 723 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 109/2007 wat betreft de samenstelling van het toevoegingsmiddel voor diervoeding monensin-natrium

  btn pdf btn html

2.3-2.53 Vo. (EG) 186/2007 d.d. 21 februari 2007 (PDF, 53 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van Saccahromyces cerevisiae (Biosaf SC 47) als tvm.

  btn pdf btn html 

2.3-2.54 Vo. (EG) 188/2007 d.d. 23 februari 2007 (PDF, 50 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor de toepassing van Saccaromyces cerevisiae (Biosaf SC 47) als tvm.

  btn pdf btn html

2.3-2.55 Vo. (EG) 226/2007 d.d. 1 maart 2007 (PDF, 47 kB)
Verlening van een vergunning voor het gebruik van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 en Levucell SC10 ME) als toevoegingsmiddel in diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.56 Vo. (EG) 242/2007 d.d. 6 maart 2007 (PDF, 50 kB)
Verlening van een vergunning voor het gebruik van endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP en Belfeed B1100ML) als toevoegingsmiddel in diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.57 Vo. (EG) 243/2007 d.d. 6 maart 2007 (PDF, 47 kB)
Verlening van een vergunning voor 3-fytase (Natuphos) als toevoegingsmiddel in diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.57-1 Vo. (EG) nr. 1269/2009 d.d. 21 december 2009 (PDF, 704 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 243/2007 wat betreft het minimumgehalte van het toevoegingsmiddel in voeder voor mestvarkens

  btn pdf btn html

2.3-2.58 Vo. (EG) 244/2007 d.d. 7 maart 2007 (PDF, 48 kB)
Verlening van een vergunning voor L-histidinemonohydrochloride-monohydraat als toevoegingsmiddel in diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.59 Vo. (EG) 497/2007 d.d. 4 mei 2007 (PDF, 47 kB)
Betreft de verlening van een vergunning voor het gebruik van endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) als toevoegingsmiddel.

  btn pdf btn html 

2.3-2.60 Vo. (EG) 516/2007 d.d. 10 mei 2007 (PDF, 38 kB) 
Betreft de verlening van een vergunning voor het gebruik van endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8 als toevoegingsmiddel.

  btn pdf btn html

2.3-2.61-1 Vo. (EG) nr. 905/2009 d.d. 28 september 2009 (PDF, 791 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 537/2007 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor het fermentatieproduct van Aspergillus oryzea (NRRL 458) (Amaferm)

  btn pdf btn html 

2.3-2.61 Vo. (EG) 537/2007 d.d. 15 mei 2007 (PDF, 42 kB)
Betreft de verlening van een vergunning voor het fermentatieproduct van Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) als toevoegingsmiddel.

  btn pdf btn html 

2.3-2.62 Vo. (EG) 538/2007 d.d. 15 mei 2007 (PDF, 42 kB)
Betreft de verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) als toevoegingsmiddel.

  btn pdf btn html

2.3-2.63 Vo. (EG) nr. 634/2007 d.d. 7 juni 2007 (PDF, 39 kB)
Verordening tot verlening van een vergunning voor selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.63-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1086 d.d. 19 juni 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 634/2007 wat betreft de karakterisering van selenomethionine, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

  btn pdf btn html

2.3-2.64 Vo. (EG) nr. 757/2007 d.d. 29 juni 2007 (PDF, 39 kB)
Verordening tot verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor dierenvoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.65 Vo. (EG) nr. 785/2007 d.d. 4 juli 2007 (PDF, 44 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) als toevoegingsmiddel voor dierenvoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.66 Vo. (EG) nr. 786/2007 d.d. 4 juli 2007 (PDF, 40 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor het gebruik van endo-1,4-bèta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) als toevoegingsmiddel voor dierenvoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.66.1 Vo. (EG) nr. 103/2013 d.d. 4 februari 2013 (PDF, 701 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 786/2007 wat betreft de naam van de vergunninghouder van een preparaat van endo-1,4-bèta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell)

  btn pdf btn html

2.3-2.67 Vo. (EG) nr. 828/2007 d.d. 13 juli 2007 (PDF, 46 kB)
Betreft verlening van permanente en voorlopige vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.68 Vo. (EG) nr. 850/2007 d.d. 19 juli 2007 (PDF, 63 kB)
Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 378/2005 tot vaststelling van gedetailleerde voorschriften voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1831/2003.

  btn pdf btn html

2.3-2.69 Vo. (EG) nr. 1137/2007 d.d. 1 oktober 2007 (PDF, 38 kB)
Verordening tot verlening van een vergunning voor Bacillus subtilis (O35) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.69-1 Vo. (EU) nr. 515/2010 d.d. 15 juni 2010 (PDF, 798 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1137/2007 wat betreft het gebruik van toevoegingsmiddel Bacillus subtilis (O35) in diervoeding die lasalocide-natrium, maduramicin-ammonium, monensin-natrium, narasin, salinomycine-natrium en semduramicin-natrium bevat

  btn pdf btn html

2.3-2.69-2 Vo. (EU) nr. 881/2011 d.d. 2 september 2011 (PDF, 798 kB)
tot wijziging van Vo. (EG) nr. 1137/2007 wat betreft de samenstelling van het toevoegingsmiddel Bacillus subtilis DSM 17299 (vergunninghouder Chr. Hansen A/S) en het gebruik ervan in diervoeding die mierenzuur bevat

  btn pdf btn html 

2.3-2.70 Vo. (EG) nr. 1138/2007 d.d. 1 oktober 2007 (PDF, 41 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van benzoëzuur (VevoVitall) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.71 Vo. (EG) nr. 1139/2007 d.d. 1 oktober 2007 (PDF, 38 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor L-arginine als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.72 Vo. (EG) nr. 1140/2007 d.d. 1 oktober 2007 (PDF, 39 kB)
Betreft verlening van een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een reeds toegelaten toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.73 Vo. (EG) nr. 1141/2007 d.d. 1 oktober 2007 (PDF, 40 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor 3-fytase (ROVABIO PHY AP en ROVABIO PHY LC) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.74 Vo. (EG) nr. 1142/2007 d.d. 1 oktober 2007 (PDF, 39 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van 3-fytase (Natuphos) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.75 Vo. (EG) nr. 1143/2007 d.d. 1 oktober 2007 (PDF, 42 kB)
Betreft wijziging van Verordening (EG) nr. 256/2002 wat betreft de vergunning voor het tot de groep„micro-organismen” behorende toevoegingsmiddel preparaat van Bacillus cereus var. toyoi.

  btn pdf  btn html

2.3-2.76 Vo. (EG) nr. 1380/2007 d.d. 26 november 2007 (PDF, 47 kB)
Verordening tot verlening van een vergunning voor het gebruik van endo-1,4-bèta-xylanase (Natugrain Wheat TS) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf  btn html

2.3-2.76-1 Rectificatie Vo. (EG) nr. 1380/2007 d.d. 26 november 2007 (PDF, 28 kB)
Rectificatie van de verordening: Bladzijde 23, in de tabel, eerste kolom „Identificatienummer van het toevoegingsmiddel”:

  btn pdf btn html

2.3-2.78 Vo. (EG) nr. 1501/2007 d.d. 18 december 2007 (PDF, 49 kB)
Verordening tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.79 Vo. (EG) nr. 1519/2007 d.d. 19 december 2007 (PDF, 44 kB)
Verordening tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2430/1999, (EG) nr. 418/2001 en (EG) nr. 162/2003 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van vergunningen voor het gebruik van bepaalde toevoegingsmiddelen in de diervoeding, behorende tot de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen”.

  btn pdf  btn html 

2.3-2.80 Vo. (EG) nr. 1520/2007 d.d. 19 december 2007 (PDF, 59 kB)
Verordening tot verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.81 Vo. (EG) nr. 1521/2007 d.d. 19 december 2007 (PDF, 51 kB)
Verordening tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf  btn html 

2.3-2.82 Vo. (EG) nr. 163/2008 d.d. 22 februari 2008 (PDF, 48 kB)
Verlening van een vergunning voor het preparaat lanthaancarbonaat-octahydraat (Lantharenol) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf  btn html

2.3-2.82-1 Rectificatie Vo. (EG) nr. 163/2008 d.d. 3 april 2008 (PDF, 24 kB)
Rectificatie tot verlening van een vergunning voor het preparaat lanthaancarbonaat-octahydraat (Lantharenol) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf
 

2.3-2.83 Vo. (EG) nr. 164/2008 d.d. 22 februari 2008 (PDF, 49 kB)
Wijziging van Verordening (EG) nr. 1444/2006 wat betreft het minimumgehalte van het toevoegingsmiddel voor diervoeding Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin).

  btn pdf btn html 

2.3-2.84 Vo. (EG) nr. 165/2008 d.d. 22 februari 2008 (PDF, 48 kB)
Verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van 3-fytase (Natuphos) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.86 Vo. (EG) nr. 167/2008 d.d. 22 februari 2008 (PDF, 46 kB)
Verlening van een nieuwe vergunning voor tien jaar voor het gebruik van een coccidiostaticum als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html 
2.3-2.86-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/842 d.d. 27 mei 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 167/2008 wat betreft de naam van de vergunninghouder en de handelsnaam van een coccidiostaticum
  btn pdf btn html

2.3-2.87 Vo. (EG) nr. 393/2008 d.d. 30 april 2008 (PDF, 42 kB) 
Betreft erlening van een vergunning voor astaxanthine-dimethyldisuccinaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.88 Vo. (EG) nr. 516/2008 d.d. 10 juni 2008 (PDF, 35 kB)
Betreft wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1200/2005, (EG) nr. 184/2007, (EG) nr. 243/2007, (EG) nr. 1142/2007, (EG) nr. 1380/2007 en (EG) nr. 165/2008 wat betreft de voorwaarden van de vergunningen voor het gebruik van bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.89 Vo. (EG) nr. 552/2008 d.d. 17 juni 2008 (PDF, 36 kB)
Betreft wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2430/1999, (EG) nr. 2380/2001 en (EG) nr. 1289/2004 wat betreft de voorwaarden van de vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.90 Vo. (EG) nr. 554/2008 d.d. 17 juni 2008 (PDF, 44 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor 6-fytase (Quantum Phytase) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.90-2 Vo. (EU) nr. 879/2010 d.d. 6 oktober 2010 (PDF, 709 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 554/2008 wat betreft het minimumgehalte aan 6-fytase (Quantum Phytase) als toevoegingsmiddel voor diervoeding in voeder voor legkippen

  btn pdf btn html 

2.3-2.90-1 Rectificatie Vo. (EG) Nr. 554/2008 d.d. 17 juni 2008 (PDF, 22 kB)
Rectificatie tot verlening van een vergunning voor 6-fytase (Quantum Phytase) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.91 Vo. (EG) nr. 721/2008 d.d. 25 juli 2008 (PDF, 45 kB)
Verlening van een vergunning voor een preparaat van de bacterie Paracoccus carotinifaciens, rijk aan rode carotenoïden, als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.91-1 Vo. (EU) nr. 334/2010 d.d. 22 april 2010 (PDF, 704 kB)
tot wijziging van Vo. (EG) nr. 721/2008 wat betreft de samenstelling van het toevoegingsmiddel voor diervoeding

  btn pdf btn html 

2.3-2.92 Vo. (EG) nr. 775/2008 d.d. 4 augustus 2008 (PDF, 38 kB)
Betreft vaststelling van maximumgehalten aan residuen van het toevoegingsmiddel voor diervoeding canthaxanthine in aanvulling op de voorwaarden uit Richtlijn 2003/7/EG.

  btn pdf btn html

2.3-2.93 Vo. (EG) nr. 971/2008 d.d. 3 oktober 2008 (PDF, 41 kB)
Betreft een nieuwe toepassing van coccidiostaticum diclazuril (Clinacox 0,5% Premix) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.94 Vo. (EG) nr. 976/2008 d.d. 6 oktober 2008 (PDF, 52 kB)
Betreft wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2430/1999, (EG) nr. 418/2001 en (EG) nr. 162/2003 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van vergunningen voor het gebruik van het toevoegingsmiddel "Clinacox" van de groep "Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders.

  btn pdf btn html 

2.3-2.95 Vo. (EG) nr. 1095/2008 d.d. 6 november 2008 (PDF, 44 kB)
Betreft wijziging van de Verordening (EG) nr. 109/2007 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding monensin-natrium (Coxidin).

  btn pdf btn html

2.3-2.96 Vo. (EG) nr. 1096/2008 d.d. 6 november 2008 (PDF, 42 kB)
Betreft wijziging van de Verordening (EG) nr. 1356/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding Elancoban, behorend tot de groep Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen.

  btn pdf btn html

2.3-2.98 Vo. (EG) nr. 1290/2008 d.d. 18 december 2008 (PDF, 49 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) en Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.98-1 Vo. (EG) nr. 899/2009 d.d. 25 september 2009 (PDF, 791 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2008 wat betreft de naam van de vergunninghouder voor een preparaat van Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) en Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)

  btn pdf btn html

2.3-2.98-2 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1334/2013 d.d. 13 december 2013
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2008 wat de naam van de vergunninghouder betreft en wat de aanbevolen dosis van een preparaat van Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) en Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) betreft

  btn pdf btn html
2.3-2.98-3 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/895 d.d. 8 juni 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2008 wat betreft de naam van de vergunninghouder voor een preparaat van Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) en Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)

  btn pdf btn html

2.3-2.99 Vo. (EG) nr. 1292/2008 d.d. 18 december 2008 (PDF, 49 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol en Ecobiol plus) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.99-1 Vo. (EU) nr. 336/2011 d.d. 7 april 2011 (PDF, 804 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1292/2008 wat betreft het gebruik van het toevoegingsmiddel Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 in diervoeding die diclazuril, monensin-natrium en nicarbazine bevat

  btn pdf btn html 

2.3-2.100 Vo. (EG) nr. 1293/2008 d.d. 18 december 2008 (PDF, 51 kB)
Betreft verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 en Levucell SC10 ME) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html

2.3-2.101 Vo. (EG) nr. 101/2009 d.d. 3 februari 2009 (PDF, 51 kB)
Tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1800/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding Cycostat 66G.

  btn pdf btn html

2.3-2.102 Vo. (EG) nr. 214/2009 d.d. 18 maart 2009 (PDF, 49 kB)
Tot wijziging van Vo. (EG) nr. 1800/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding Cycostat 66G.

  btn pdf btn html 

2.3-2.103 Vo. (EG) nr. 232/2009 d.d. 19 maart 2009 (PDF, 47 kB)
betreffende de vergunning voor een nieuwe toepassing van Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 als toevoegingsmiddel voor voeding voor melkbuffels (vergunninghouder Société Industrielle Lesaffre).

  btn pdf btn html 

2.3-2.104 Vo. (EG) nr. 270/2009 d.d. 2 april 2009 (PDF, 701 kB)
Tot verlening van een vergunning voor 6-fytase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)

  btn pdf btn html

2.3-2.105 Vo. (EG) nr. 271/2009 d.d. 2 april 2009 (PDF, 704 kB)
Tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,4-bèta-glucanase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, mestkippen, legkippen, mestkalkoenen en mesteenden. (vergunninghouder BASF SE)

  btn pdf btn html

2.3-2.105-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1070/2014 d.d. 10 oktober 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 271/2009 van de Commissie wat betreft het minimumgehalte van het preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), en endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 18404), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen (vergunninghouder BASF SE)

  btn pdf btn html

2.3-2.106 Vo. (EG) nr. 505/2008 d.d. 6 juni 2008 (PDF, 40 kB)
Tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van 3-fytase (Natuphos) als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.107 Vo. (EG) nr. 322/2009 d.d. 20 april 2009 (PDF, 721 kB)
tot verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelenin diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.109 Vo. (EG) nr. 379/2009 d.d 8 mei 2009 (PDF, 717 kB)
tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van 6-fytase EC 3.1.3.26 als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkippen, mestkalkoenen, legkippen, mesteenden, biggen (gespeend), mestvarkens en zeugen (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition, rechtspersoon Danisco (UK) Limited).

  btn pdf btn html 

2.3-2.110 Vo. (EG) nr. 403/2009 d.d. 14 mei 2009 (PDF, 704 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van L-valine als toevoegingsmiddel voor diervoeding.

  btn pdf btn html 

2.3-2.111 Vo. (EG) nr. 886/2009 d.d. 25 september 2009 (PDF, 803 kB)
tot verlening van een vergunning voor het preparaat Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor paarden (vergunninghouder Alltech France)

  btn pdf btn html

2.3-2.112 Vo. (EG) nr. 887/2009 d.d. 25 september 2009 (PDF, 712 kB)
tot verlening van een vergunning voor een gestabiliseerde vorm van 25-hydroxycholecalciferol als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, mestkalkoenen, ander pluimvee en varkens

  btn pdf btn html

2.3-2.114 Vo. (EG) nr. 896/2009 d.d. 25 september 2009 (PDF, 804 kB)
tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder Prosol S.p.A.)

  btn pdf btn html 

2.3-2.115 Vo. (EG) nr. 897/2009 d.d. 25 september 2009 (PDF, 794 kB)
tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1447/2006, (EG) nr. 186/2007, (EG) nr. 188/2007 en (EG) nr. 209/2008 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

  btn pdf btn html 

2.3-2.116 Vo. (EG) nr. 900/2009 d.d. 25 september 2009 (PDF, 798 kB)
tot verlening van een vergunning voor selenomethionine, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, als toevoegingsmiddel voor diervoeding

  btn pdf btn html

2.3-2.116-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2233 d.d. 4 december 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 900/2009 wat betreft de karakterisering van selenomethionine, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

  btn pdf btn html

2.3-2.117 Vo. (EG) nr. 902/2009 d.d. 28 september 2009 (PDF, 808 kB)
tot verlening van een vergunning voor een enzympreparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 114044), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, mestkippen, opfokleghennen, mestkalkoenen en opfokkalkoenen (vergunninghouder: Roal Oy)

  btn pdf btn html

2.3-2.118 Vo. (EG) nr. 903/2009 d.d. 28 september 2009 (PDF, 804 kB)
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, vertegenwoordigd door Mitsui & Co. Deutschland GmbH)

  btn pdf btn html 

2.3-2.118-1 Vo. (EU) nr. 373/2011 d.d. 15 april 2011 (PDF, 809 kB)
betreffende de vergunning voor het preparaat van Clostridium butyricum FERM-BP 2789 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor kleine vogelsoorten (met uitzondering van legvogels), gespeende biggen en kleine varkenssoorten (gespeend) en tot wijziging van Vo. (EG) nr. 903/2009 (vergunninghouder Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, vertegenwoordigd door Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

  btn pdf btn html

2.3-2.118.2 Vo. (EU) Nr. 357/2013 d.d. 18 april 2013 (PDF, 800 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 903/2009 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 373/2011 wat betreft het minimumgehalte van een preparaat van Clostridium butyricum (FERM BP-2789) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en voor kleine vogelsoorten (met uitzondering van legvogels) (vergunninghouder Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, vertegenwoordigd door Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

  btn pdf btn html
2.3-2.118.3 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1126 d.d. 23 juni 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 903/2009 en Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 373/2011, (EU) nr. 374/2013 en (EU) nr. 1108/2014 wat betreft de naam van de vertegenwoordiger in de EU van de vergunninghouder voor een preparaat van Clostridium butyricum (FERM-BP 2789)

  btn pdf btn html

2.3-2.119 Vo. (EG) nr. 904/2009 d.d. 28 september 2009 (PDF, 706 kB)
tot verlening van een vergunning voor guanidinoazijnzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen

  btn pdf btn html 

2.3-2.120 Vo. (EG) nr. 910/2009 d.d. 29 september 2009 (PDF, 806 kB)
tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van het preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor paarden (vergunninghouder: Lallemand SAS)

  btn pdf btn html

2.3-2.121 Vo. (EG) nr. 911/2009 d.d. 29 september 2009 (PDF, 805 kB)
tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van het preparaat van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zalmachtigen en garnalen (vergunninghouder Lallemand SAS)

  btn pdf btn html

2.3-2.122 Vo. (EG) nr. 1087/2009 d.d. 12 november 2009 (PDF, 807 kB)
tot verlening van een vergunning voor een enzympreparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilisine, geproduceerd door Bacillus subtilis (ATCC 2107), en alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978), als toevoegingsmiddel voor diervoeding, voor mestkippen, eenden en mestkalkoenen (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition, rechtspersoon Finnfeeds International Limited)

  btn pdf btn html

2.3-2.123 Vo. (EG) nr. 1088/2009 d.d. 12 november 2009 (PDF, 808 kB)
tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van een enzympreparaat van 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 17594), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, mestvarkens, mestpluimvee en legpluimvee (vergunninghouder DSM Nutritional Products ltd., vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.)

  btn pdf btn html 

2.3-2.124 Vo. (EG) nr. 1091/2009 d.d. 13 november 2009 (PDF, 805 kB)
tot verlening van een vergunning voor een enzympreparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MUCL 49755) en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MUCL 49754), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Aveve nv)

  btn pdf btn html

2.3-2.124-1 Vo. (EU) nr. 335/2011 d.d. 7 april 2011 (PDF, 809 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1091/2009 wat betreft het minimumgehalte van het enzympreparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MUCL 49755), en endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MUCL 49754), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen

  btn pdf btn html

2.3-2.126 Vo. (EG) nr. 1270/2009 d.d. 21 december 2009 (PDF, 726 kB)
tot verlening van permanente vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding

  btn pdf btn html 

2.3-2.125 Vo. (EG) nr. 1096/2009 d.d. 16 november 2009 (PDF, 803 kB)
tot verlening van een vergunning voor een enzympreparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van dit preparaat voor eenden (vergunninghouder BASF SE), alsook tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1458/2005

  btn pdf btn html 

2.3-2.127 Vo. (EU) nr. 8/2010 d.d. 23 december 2009 (PDF, 800 kB)
tot verlening van een vergunning voor serineprotease geproduceerd door Bacillus licheniformis (DSM 19670) als toevoegingsmiddel in voeder voor mestkippen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o.)

  btn pdf btn html

2.3-2.128 Vo. (EU) nr. 9/2010 d.d. 23 december 2009 (PDF, 805 kB)
tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), als toevoegingsmiddel in voeder voor mestkippen, legkippen, eenden en mestkalkoenen (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited)

  btn pdf btn html

2.3-2.130 Vo. (EU) nr. 104/2010 d.d. 5 februari 2010 (PDF, 709 kB)
tot verlening van een vergunning voor het gebruik van kaliumdiformiaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder BASF SE) en tot wijziging van Vo. (EG) 1200/2005

  btn pdf btn html

2.3-2.131 Vo. (EU) nr. 107/2010 d.d. 8 februari 2010 (PDF, 799 kB)
tot verlening van een vergunning voor het gebruik van Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Kemin Europe NV)

  btn pdf btn html

2.3-2.131-1 Vo. (EU) nr. 168/2011 d.d. 23 februari 2011 (PDF, 803 kB)
tot wijziging van Vo. (EU) nr. 107/2010 wat betreft het gebruik van het toevoegingsmiddel Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 in diervoeding die maduramicin-ammonium, monensin-natrium, narasin of robenidinehydrochloride bevat

  btn pdf btn html 

2.3-2.132 Vo. (EU) nr. 277/2010 d.d. 31 maart 2010 (PDF, 708 kB)
tot verlening van een vergunning voor 6-fytase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mest- en fokpluimvee, met uitzondering van mestkalkoenen, voor legpluimvee en voor varkens, met uitzondering van zeugen (vergunninghouder Roal Oy)

  btn pdf btn html

2.3-2.133 Vo. (EU) nr. 327/2010 d.d. 21 april 2010 (PDF, 708 kB)
tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van 3-fytase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle kleine vogelsoorten, met uitzondering van eenden, en voor siervogels (vergunninghouder BASF SE)

  btn pdf btn html

2.3-2.134 Vo. (EU) nr. 333/2010 d.d. 22 april 2010 (PDF, 803 kB)
tot verlening van een vergunning voor het gebruik van Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor gespeende biggen (vergunninghouder Calpis Co. Ltd Japan in de Europese Unie vertegenwoordigd door Calpis Co. Ltd Europe Representative Office)

  btn pdf btn html

2.3-2.135 Vo. (EU) nr. 335/2010 d.d. 22 april 2010 (PDF, 708 kB)
tot verlening van een vergunning voor zinkchelaat van het hydroxy-analoog van methionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten
Hiermee vervalt Vo. (EG) nr. 888/2009 (2.3-2.113).

  btn pdf  btn html

2.3-2.136 Vo. (EU) nr. 348/2010 d.d. 23 april 2010 (PDF, 710 kB)
tot verlening van een vergunning voor L-isoleucine als toevoegingsmiddel in diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.137 Vo. (EU) nr. 349/2010 d.d. 23 april 2010 (PDF, 709 kB)
tot verlening van een vergunning voor koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten
Hiermee vervalt Vo. (EG) nr. 1253/2008 (2.3-2.97).

  btn pdf btn html

2.3-2.138 Vo. (EU) nr. 350/2010 d.d. 23 april 2010 (PDF, 708 kB)
tot verlening van een vergunning voor mangaanchelaat van het hydroxy-analoog van methionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten
Hiermee vervalt Vo. (EU) nr. 103/2010 (2.3-2.129).

  btn pdf btn html

2.3-2.139 Vo. (EU) nr. 514/2010 d.d. 15 juni 2010 (PDF, 802 kB)
tot verlening van een vergunning voor Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.140 Vo. (EU) nr. 516/2010 d.d. 15 juni 2010 (PDF, 712 kB)
tot verlening van een permanente vergunning voor een toevoegingsmiddel voor diervoeding

  btn pdf btn html 

2.3-2.141 Vo. (EU) nr. 874/2010 d.d. 5 oktober 2010 (PDF, 716 kB)
tot verlening van een vergunning voor lasalocide A natrium als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor kalkoenen tot 16 weken oud (vergunninghouder Alpharma (België) BVBA) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2430/1999

  btn pdf btn html 

2.3-2.141-1 Rectificatie van Vo. (EU) nr. 874/2010 d.d. 5 oktober 2010 (PDF, 688 kB)

  btn pdf btn html 

2.3-2.142 Vo. (EU) nr. 875/2010 d.d. 5 oktober 2010 (PDF, 713 kB)
tot verlening van een vergunning voor 10 jaar voor een toevoegingsmiddel voor diervoeding

  btn pdf btn html 

2.3-2.143 Vo. (EU) nr. 883/2010 d.d. 7 oktober 2010 (PDF, 807 kB)
tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokkalveren (vergunninghouder Société industrielle Lesaffre)

  btn pdf btn html 

2.3-2.144 Vo. (EU) nr. 885/2010 d.d. 7 oktober 2010 (PDF, 722 kB)
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van narasin en nicarbazine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Eli Lilly and Company Ltd) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2430/1999

  btn pdf btn html

2.3-2.144.1 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1957 d.d. 11 december 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 885/2010 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor het preparaat van narasin en nicarbazine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Eli Lilly and Company Ltd)

  btn pdf btn html

2.3-2.145 Vo. (EU) nr. 891/2010 d.d. 8 oktober 2010 (PDF, 712 kB)
tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van 6-fytase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor kalkoenen (vergunninghouder Roal Oy)

  btn pdf btn html

2.3-2.146 Vo. (EU) nr. 998/2010 d.d. 5 november 2010 (PDF, 798 kB)
tot verlening van een vergunning voor Enterococcus faecium DSM 7134 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen ( vergunninghouder Lactosan GmbH & Co KG)

  btn pdf btn html 

2.3-2.147 Vo. (EU) nr. 999/2010 d.d. 5 november 2010 (PDF, 804 kB)
tot verlening van een vergunning voor 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 17594), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd)

  btn pdf btn html

2.3-2.148 Vo. (EU) nr. 1117/2010 d.d. 2 december 2010 (PDF, 706 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van citroenzuur, sorbinezuur, thymol en vanilline als toevoegingsmiddel voor diervoeders voor gespeende biggen (vergunninghouder Vetagro SpA)

  btn pdf btn html

2.3-2.149 Vo. (EU) nr. 1118/2010 d.d. 2 december 2010 (PDF, 721 kB)
tot verlening van een vergunning voor diclazuril als toevoegingsmiddel voor mestkippen (vergunninghouder Janssen Pharmaceutica NV) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2340/1999

  btn pdf btn html

2.3-2.150 Vo. (EU) nr. 1119/2010 d.d. 2 december 2010 (PDF, 808 kB)
tot verlening van een vergunning voor Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien en paarden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1520/2007 (vergunninghouder Prosol SpA)

  btn pdf btn html 

2.3-2.151 Vo. (EU) nr. 1120/2010 d.d. 2 december 2010 (PDF, 804 kB)
tot verlening van een vergunning voor Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Lallemand SAS)

  btn pdf btn html 

2.3-2.152 Vo. (EU) nr. 26/2011 d.d. 14 januari 2011 (PDF, 714 kB)
tot verlening van een vergunning voor vitamine E als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
2.3-2.152-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1747 d.d. 30 september 2015
tot rectificatie van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 26/2011 tot verlening van een vergunning voor vitamine E als toevoegingsmiddel in diervoeding voor alle diersoorten
  btn pdf btn html

2.3-2.153 Vo. (EU) nr. 169/2011 d.d. 23 februari 2011 (PDF, 714 kB) 
tot verlening van een vergunning voor diclazuril als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor parelhoenders (vergunninghouder Janssen Pharmaceutica nv)

  btn pdf btn html 

2.3-2.154 Vo. (EU) nr. 170/2011 d.d. 23 februari 2011 (PDF, 807 kB)
tot verlening van een vergunning voor Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor biggen (gespeend) en tot wijziging van Vo. (EG) nr. 1200/2005 (vergunninghouder Prosol SpA)

  btn pdf  btn html

2.3-2.155 Vo. (EU) nr. 171/2011 d.d. 23 februari 2011 (PDF, 810 kB)
tot verlening van een vergunning voor 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Aspergillus oryzae DSM 14223, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor pluimvee en varkens en tot wijziging van Vo. (EG) nr. 255/2005 (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o)

  btn pdf  btn html

2.3-2.156 Vo. (EU) nr. 184/2011 d.d. 25 februari 2011 (PDF, 806 kB)
tot verlening van een vergunning voor Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen, kalkoenen, kleine vogelsoorten en andere siervogels en vederwild (vergunninghouder Calpis Co. Ltd Japan, vertegenwoordigd door Calpis Co. Ltd Europe Representative Office)

  btn pdf  btn html

2.3-2.157 Vo. (EU) nr. 212/2011 d.d. 3 maart 2011 (PDF, 806 kB)
tot verlening van een vergunning voor Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen (vergunninghouder Lallemand SAS)

  btn pdf  btn html

2.3-2.158 Vo. (EU) nr. 221/2011 d.d. 4 maart 2011 (PDF, 806 kB)
tot verlening van een vergunning voor 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd Aspergillus oryzae DSM 14223, als toevoegingsmiddel voor zalmachtigen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.159 Vo. (EU) nr. 337/2011 d.d. 7 april 2011 (PDF, 709 kB)
tot verlening van een vergunning voor een enzympreparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,4-bèta-glucanase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor pluimvee, gespeende biggen en mestvarkens (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition)

  btn pdf  btn html

2.3-2.160 Vo. (EU) nr. 361/2011 d.d. 13 april 2011 (PDF, 810 kB)
tot verlening van een vergunning voor Enterococcus faecium NCIMB 10415 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder DSM Nutritional products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritonal Products Sp. z o.o) en wijziging van Verordening (EG) nr. 943/2005

  btn pdf btn html

2.3-2.161 Vo. (EU) nr. 371/2011 d.d. 15 april 2011 (PDF, 706 kB)
tot verlening van een vergunning voor natriumzout van dimethylglycine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Taminco nv)

  btn pdf btn html

2.3-2.161.1 Vo. (EU) nr. 105/2013 d.d. 4 februari 2013 (PDF, 700 kB)
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 371/2011 wat betreft de naam van de vergunninghouder van dimethylglycine

  btn pdf btn html 

2.3-2.161.2 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1936 d.d. 10 december 2018
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 371/2011 van de Commissie wat het maximumgehalte van dimethylaminoethanol (DMAE) betreft

  btn pdf btn html
2.3-2.161.3 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/718 van de Commissie van 30 april 2021
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 371/2011 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor natriumzout van dimethylglycine als toevoegingsmiddel voor diervoeding

  btn pdf btn html

2.3-2.162 Vo. (EU) nr. 388/2011 d.d. 19 april 2011 (PDF, 717 kB)
tot verlening van een vergunning voor maduramycineammonium alfa als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Alpharma (Belgium) BVBA) en tot wijiziging van Verordening (EG) nr. 2430/1999

  btn pdf btn html 

2.3-2.163 Vo. (EU) nr. 389/2011 d.d. 19 april 2011 (PDF, 715 kB)
tot verlening van een vergunning voor een enzympreparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, subtilisine en alfa-amylase als toevoegingsmiddel voor legkippen (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition)

  btn pdf btn html

2.3-2.164 Vo. (EU) nr. 406/2011 d.d. 27 april 2011 (PDF, 707 kB)
tot wijziging van Vo. (EG) nr. 2380/2001 wat betreft de samenstelling van het toevoegingsmiddel voor diervoeding maduramycineammonium alfa

  btn pdf  btn html 

2.3-2.165 Vo. (EU) nr. 496/2011 d.d. 20 mei 2011 (PDF, 706 kB)
tot verlening van een vergunning voor het gebruik van natriumbenzoaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunning houder Kemira Oyj)

  btn pdf btn html

2.3-2.165-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 862/2014 d.d. 7 augustus 2014
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 496/2011 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor het toevoegingsmiddel natriumbenzoaat voor diervoeding

  btn pdf  btn html 

2.3-2.166 Vo. (EU) nr. 515/2011 d.d. 25 mei 2011 (PDF, 708 kB)
tot verlening van een vergunning voor vitamine B6 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.167 Vo. (EU) nr. 527/2011 d.d. 30 mei 2011 (PDF, 727 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei MUCL 49755, endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei MUCL 49754, en polygalacturonase, geproduceerd door Aspergillus aculeatus CBS 589.94, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Aveve NV)

  btn pdf btn html

2.3-2.168 Vo. (EU) nr. 528/2011 d.d. 30 mei 2011 (PDF, 719 kB)
betreffende de verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen en mestvarkens (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition)

  btn pdf btn html

2.3-2.169 Vo. (EU) nr. 532/2011 d.d. 31 mei 2011 (PDF, 726 kB)
tot verlening van een vergunning voor robenidinehydrochloride als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor fokkonijnen en mestkonijnen (vergunninghouder Alpharma Belgium BVBA) en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2430/1999 en (EG) nr. 1800/2004

  btn pdf  btn html

2.3-2.170 Vo. (EU) nr. 868/2011 d.d. 31 augustus 2011 (PDF, 802 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus plantarum (DSM 21762) en een preparaat van Lactobacillus buchneri (DSM 22963) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.171 Vo. (EU) nr. 885/2011 d.d. 5 september 2011 (PDF, 799 kB)
tot verlening van een vergunning voor Bacillus subtilis ATCC PTA-6737) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen, mesteenden, kwartels, fazanten, patrijzen, parelhoenders, duiven, mestganzen en struisvogels (vergunninghouder Kemin Europa N.V.)

  btn pdf btn html

2.3-2.172 Vo. (EU) nr. 886/2011 d.d. 5 september 2011 (PDF, 713 kB)
tot verlening van een vergunning voor 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 122001), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder Roal Oy)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.173 Vo. (EU) nr. 887/2011 d.d. 5 september 2011 (PDF, 798 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium CECT 4515 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Norel SA)

  btn pdf btn html

2.3-2.174 Vo. (EU) nr. 888/2011 d.d. 5 september 2011 (PDF, 718 kB)
tot verlening van een vergunning voor diclazuril als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen (vergunninghouder Janssen Pharmaceutica NV) en tot wijziging van Vo. (EG) nr. 2340/1999

  btn pdf  btn html

2.3-2.175 Vo. (EU) nr. 900/2011 d.d. 7 september 2011 (PDF, 714 kB)
tot verlening van een vergunning voor lasalocide A natrium als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor fazanten, parelhoenders, kwartels en patrijzen, met uitzondering van legvogels (vergunninghouder Alpharma (Belgium) BVBA)

  btn pdf  btn html

2.3-2.176 Vo. (EU) nr. 1068/2011 d.d. 21 oktober 2011 (PDF, 808 kB)
tot verlening van een vergunning voor een enzympreparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), en endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 18404), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen, fokkalkoenen, opfokkalkoenen, andere kleine vogelsoorten (met uitzondering van mesteenden) en siervogels (vergunninghouder BASF SE)

  btn pdf btn html 

2.3-2.176-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/950 d.d. 2 juni 2017
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1068/2011 van de Commissie wat betreft het minimumgehalte van het preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), en endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 18404), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen en alle vogelsoorten voor legdoeleinden (vergunninghouder BASF SE)

  btn pdf btn html

2.3-2.177 Vo. (EU) nr. 1074/2011 d.d. 24 oktober 2011 (PDF, 803 kB)
tot verlening van een vergunning voor Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Integro Gida SAN. ve TIC. A.S., vertegenwoordigd door RM Associates Ltd)

  btn pdf btn html

2.3-2.178 Vo. (EU) nr. 1088/2011 d.d. 27 oktober 2011 (PDF, 811 kB)
tot verlening van een vergunning voor een enzympreparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49755), en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49754), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Aveve NV)

  btn pdf btn html 

2.3-2.179 Vo. (EU) nr. 1110/2011 d.d. 3 november 2011 (PDF, 807 kB)
tot verlening van een vergunning voor een enzympreparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 114044), als toevoegingsmiddel voor diervoeder voor legkippen, kleine pluimveesoorten en mestvarkens (vergunninghouder Roal Oy)

  btn pdf btn html

2.3-2.179-1 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1569 d.d. 18 oktober 2018
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1110/2011 tot verlening van een vergunning voor een enzympreparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 114044), als toevoegingsmiddel voor diervoeder voor legkippen, kleine pluimveesoorten en mestvarkens (vergunninghouder Roal Oy)

  btn pdf btn html

2.3-2.180 Vo. (EU) nr. 1111/2011 d.d. 3 november 2011 (PDF, 802 kB)
tot verlening van een vergunning voor Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf
btn html

2.3-2.181 Vo. (EU) nr. 1190/2011 d.d. 18 november 2011 (PDF, 701 kB)
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1730/2006 en (EG) nr. 1138/2007 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding benzoëzuur (VevoVitall)

  btn pdf btn html

2.3-2.181-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 863/2014 d.d. 7 augustus 2014
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1730/2006 en (EG) nr. 1138/2007 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding benzoëzuur (VevoVitall)

  btn pdf  btn html

2.3-2.182 Vo. (EU) nr. 1263/2011 d.d. 5 december 2011 (PDF, 845 kB)
tot verlening van een vergunning voor Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) en Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.182-1 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/426 van de Commissie van 10 maart 2021
tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1263/2011 wat de verlening van de vergunning voor Lactococcus lactis (NCIMB 30160) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten betreft

  btn pdf btn html

2.3-2.183 Vo. (EU) nr. 91/2012 d.d. 2 februari 2012 (PDF, 803 kB)
tot verlening van een vergunning voor Bacillus subtilis (CBS 117162) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen en mestvarkens (vergunninghouder Krka d.d.)

  btn pdf btn html

2.3-2.184 Vo. (EU) nr. 93/2012 d.d. 3 februari 2012 (PDF, 799 kB)
tot verlening van een vergunning voor Lactobacillus plantarum (DSM 8862 en DSM 8866) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.185 Vo. (EU) nr. 98/2012 d.d. 7 februari 2012 (PDF, 807 kB)
tot verlening van een vergunning voor 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Pichia pastoris (DSM 23036), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en -kalkoenen, opfokleghennen, opfokkalkoenen, legkippen, andere mest- en legvogels, gespeende biggen, mestvarkens en zeugen (vergunninghouder Huvepharma AD)

  btn pdf btn html

2.3-2.185-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/348 d.d. 10 maart 2016
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 98/2012 wat betreft het minimumgehalte van het preparaat van 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Komagataella pastoris (DSM 23036), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens (vergunninghouder Huvepharma EOOD)

  btn pdf btn html

2.3-2.186 Vo. (EU) nr. 118/2012 d.d. 10 februari 2012 (PDF, 718 kB)
tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2380/2001, (EG) nr. 1289/2004, (EG) nr. 1455/2004, (EG) nr. 1800/2004, (EG) nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010, Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/2011 en (EU) nr. 900/2011 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding en tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011

  btn pdf btn html

2.3-2.187 Vo. (EU) nr. 131/2012 d.d. 15 februari 2012 (PDF, 717 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van karwijolie/citroenolie met bepaalde gedroogde kruiden en specerijen als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Delacon Biotechnik GmbH)

  btn pdf btn html

2.3-2.188 Vo. (EU) nr. 136/2012 d.d. 16 februari 2012 (PDF, 717 kB)
tot verlening van een vergunning voor natriumwaterstofsulfaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren

  btn pdf btn html

2.3-2.188-1 Vo. (EU) 2015/1414 d.d. 20 augustus 2015
houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 136/2012 tot verlening van een vergunning voor natriumwaterstofsulfaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gezelschapsdieren en andere niet-voedselproducerende dieren

  btn pdf  btn html

2.3-2.189 Vo. (EU) nr. 140/2012 d.d. 17 februari 2012 (PDF, 716 kB)
tot verlening van een vergunning voor monensin-natrium als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen (vergunninghouder Huvepharma NV Belgium)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.190 Vo. (EU) nr. 226/2012 d.d. 15 maart 2012 (PDF, 709 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1730/2006 wat de gebruiksvoorwaarden voor benzoëzuur betreft (vergunninghouder Emerald Kalama Chemical BV)

  btn pdf  btn html

2.3-2.191 Vo. (EU) nr. 227/2012 d.d. 15 maart 2012 (PDF, 799 kB)
tot verlening van een vergunning voor Lactococcus lactis (NCIMB 30117) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html 

2.3-2.192 Vo. (EU) nr. 237/2012 d.d. 19 maart 2012 (PDF, 809 kB)
tot verlening van een vergunning voor alfa-galactosidase (EC 3.2.1.22) geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) en endo-1,4-bèta-glucanase (EC 3.2.1.4), geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 120604) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Kerry Ingredients and Flavours)

  btn pdf btn html 

2.3-2.193 Vo. (EU) nr. 269/2012 d.d. 26 maart 2012 (PDF, 709 kB)
tot verlening van een vergunning voor dikoperchloridetrihydroxide als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.194 Vo. (EU) nr. 333/2012 d.d. 19 april 2012 (PDF, 713 kB)
tot verlening van een vergunning voor het gebruik van een preparaat van kaliumdiformiaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van verordening (EG) nr. 492/2006

  btn pdf btn html

2.3-2.195 Vo. (EU) nr. 334/2012 d.d. 19 april 2012 (PDF, 809 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkonijnen en niet voor de productie van levensmiddelen bestemde konijnen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 600/2005 (vergunninghouder Société Industrielle Lesaffre)

  btn pdf  btn html

2.3-2.196 Vo. (EU) nr. 413/2012 d.d. 15 mei 2012 (PDF, 700 kB)
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 496/2011 wat betreft het minimumgehalte van natriumbenzoaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen 

  btn pdf btn html

2.3-2.197 Vo. (EU) nr. 414/2012 d.d. 15 mei 2012 (PDF, 711 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 554/2008 wat betreft het minimumgehalte en de aanbevolen minimumdosis van een enzympreparaat van 6-fytase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen

  btn pdf  btn html

2.3-2.198 Vo. (EU) nr. 832/2012 d.d. 17 september 2012 (PDF, 708 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van ammoniumchloride als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestlammeren (vergunninghouder Latochema Co Ltd)

  btn pdf  btn html

2.3-2.199 Vo. (EU) nr. 837/2012 d.d. 18 september 2012 (PDF, 806 kB)
tot verlening van een vergunning voor 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 22594), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor pluimvee, gespeende biggen, mestvarkens en zeugen (vergunninghouder DSM Nutritional Products)

  btn pdf  btn html

2.3-2.199-1 Vo. (EU) nr. 1265/2012 d.d. 17 december 2012 (PDF, 807 kB)
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 837/2012 wat betreft de minimale activiteit van een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 22594), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor pluimvee, gespeende biggen, mestvarkens en zeugen (vergunninghouder DSM Nutritional Products)

  btn pdf btn html

2.3-2.199.2 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1881 d.d. 24 oktober 2016
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 837/2012 wat betreft de minimale activiteit van 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 22594), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd)

  btn pdf btn html

2.3-2.200 Vo. (EU) nr. 838/2012 d.d. 18 september 2012 (PDF, 799 kB)
tot verlening van een vergunning voor Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.201 Vo. (EU) nr. 839/2012 d.d. 18 september 2012 (PDF, 713 kB)
tot verlening van een vergunning voor ureum als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor herkauwers

  btn pdf  btn html 

2.3-2.201-1 RECTIFICATIES
Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 839/2012 van de Commissie van 18 september 2012 tot verlening van een vergunning voor ureum als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor herkauwers

  btn pdf  btn html 

2.3-2.202 Vo. (EU) nr. 840/2012 d.d. 18 september 2012 (PDF, 809 kB)
tot verlening van een vergunning voor 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle mestvogels behalve mestkippen, mestkalkoenen en mesteenden, en voor alle legvogels behalve legkippen (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition)

  btn pdf btn html

2.3-2.203 Vo. (EU) nr. 841/2012 d.d. 18 september 2012 (PDF, 818 kB)
tot verlening van een vergunning voor Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) en Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.204 Vo. (EU) nr. 842/2012 d.d. 18 september 2012 (PDF, 710 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van lanthaancarbonaat-octahydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden (vergunninghouder Bayer Animal Health GmbH)

  btn pdf btn html

2.3-2.205 Vo. (EU) nr. 843/2012 d.d. 18 september 2012 (PDF, 804 kB)
tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokkalkoenen, kleine vogelsoorten (gehouden voor mest-, leg- en fokdoeleinden) en siervogels (vergunninghouder BASF SE)

  btn pdf btn html

2.3-2.206 Vo. (EU) nr. 849/2012 d.d. 18 september 2012 (PDF, 806 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van citroenzuur, sorbinezuur, thymol en vanilline als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen, alle kleine vogelsoorten (voor mest- en legdoeleinden) en gespeende Suidae, met uitzondering van Sus scrofa domesticus (vergunninghouder Vetagro SpA)

  btn pdf btn html

2.3-2.207 Vo. (EU) nr. 868/2012 d.d. 24 september 2012 (PDF, 718 kB)
tot verlening van een vergunning voor azorubine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden

  btn pdf btn html

2.3-2.208 Vo. (EU) nr. 869/2012 d.d. 24 september 2012 (PDF, 713 kB)
tot verlening van een vergunning voor thaumatine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
 

2.3-2.209 Vo. (EU) nr. 870/2012 d.d. 24 september 2012 (PDF, 713 kB)
tot verlening van een vergunning voor naringine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.210 Vo. (EU) nr. 989/2012 d.d. 25 oktober 2012 (PDF, 815 kB)
tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49755), en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (MULC 49754), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen en voor mest- en legvogels van minder gangbare pluimveesoorten (vergunninghouder Aveve NV)

  btn pdf btn html 

2.3-2.211 Vo. (EU) nr. 990/2012 d.d. 25 oktober 2012 (PDF, 808 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.212 Vo. (EU) nr. 991/2012 d.d. 25 oktober 2012 (PDF, 708 kB)
tot verlening van een vergunning voor zinkchloridehydroxide-monohydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html 

2.3-2.213 Vo. (EU) nr. 1018/2012 d.d. 5 november 2012 (PDF, 736 kB)
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 232/2009, (EG) nr. 188/2007, (EG) nr. 186/2007, (EG) nr. 209/2008, (EG) nr. 1447/2006, (EG) nr. 316/2003, (EG) nr. 1811/2005, (EG) nr. 1288/2004, (EG) nr. 2148/2004, (EG) nr. 1137/2007, (EG) nr. 1293/2008, (EG) nr. 226/2007, (EG) nr. 1444/2006, (EG) nr. 1876/2006, (EG) nr. 1847/2003, (EG) nr. 2036/2005, (EG) nr. 492/2006, (EG) nr. 1200/2005, en (EG) nr. 1520/2007 wat betreft het maximumgehalte van bepaalde micro-organismen in volledige diervoeders

  btn pdf  btn html 

2.3-2.214 Vo. (EU) nr. 1019/2012 d.d. 6 november 2012 (PDF, 801 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1096/2009 wat betreft het minimumgehalte aan endo-1,4- bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en eenden (vergunninghouder BASF SE)

  btn pdf btn html

2.3-2.215 Vo. (EU) nr. 1021/2012 d.d. 6 november 2012 (PDF, 802 kB)
tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor kleine pluimveesoorten behalve eenden (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition)

  btn pdf btn html 

2.3-2.216 Vo. (EU) nr. 1065/2012 d.d. 13 november 2012 (PDF, 863 kB)
tot verlening van een vergunning voor preparaten van Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 en ATCC 55944) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.217 Vo. (EU) nr. 1119/2012 d.d. 29 november 2012 (PDF, 834 kB)
tot verlening van een vergunning voor preparaten van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 en NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 en DSM 3677 en Lactobacillus buchneri DSM 13573 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html 

2.3-2.218 Vo. (EU) nr. 1195/2012 d.d. 13 december 2012 (PDF, 806 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma koningii (MUCL 39203) voor mestkalkoenen en opfokkalkoenen (vergunninghouder Lyven)

  btn pdf  btn html

2.3-2.219 Vo. (EU) nr. 1196/2012 d.d. 13 december 2012 (PDF, 808 kB)
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 9/2010 wat betreft het minimumgehalte van een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), als toevoegingsmiddel voor diervoeding in voeder voor legkippen (vergunninghouder Danisco Animal Nutrition)

  btn pdf btn html

2.3-2.220 Vo. (EU) nr. 1206/2012 d.d. 14 december 2012 (PDF, 814 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 10287) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestpluimvee, gespeende biggen en mestvarkens en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1332/2004 en (EG) nr. 2036/2005 (vergunninghouder DSM Nutritional Products)

  btn pdf btn html

2.3-2.220-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1006 d.d. 15 juni 2017
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1206/2012 wat betreft de verandering van de productiestam van het preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 10287) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestpluimvee, gespeende biggen en mestvarkens (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd)

  btn pdf btn html

2.3-2.221 Vo. (EU) nr. 95/2013 d.d. 1 februari 2013 (PDF, 801 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vissoorten behalve zalmachtigen (vergunninghouder Lallemand SAS)

  btn pdf  btn html

2.3-2.222 Vo. (EU) nr. 96/2013 d.d. 1 februari 2013 (PDF, 811 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 en een preparaat van Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.223 Vo. (EU) nr. 159/2013 d.d. 21 februari 2013 (PDF, 716 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van natriumbenzoaat, propionzuur en natriumpropionaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor varkens, pluimvee, runderen, schapen, geiten, konijnen en paarden en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1876/2006 en (EG) nr. 757/2007

  btn pdf btn html 

2.3-2.224 Vo. (EU) nr. 160/2013 d.d. 21 februari 2013 (PDF, 707 kB)
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 162/2003, (EG) nr. 971/2008, (EU) nr. 1118/2010, (EU) nr. 169/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 888/2011 wat de naam van de houder van de vergunning voor diclazuril in diervoeder betreft

  btn pdf  btn html 

2.3-2.225 Vo. (EU) nr. 161/2013 d.d. 21 februari 2013 (PDF, 712 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van natriumhydroxide als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten, honden en siervissen

  btn pdf btn html 

2.3-2.227 Vo. (EU) Nr. 306/2013 d.d. 2 april 2013 (PDF, 808 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) voor gespeende biggen en gespeende Suidae, met uitzondering van Sus scrofa domesticus(vergunninghouder Kemin Europa nv)

  btn pdf btn html

2.3-2.228 Vo. (EU) Nr. 308/2013 d.d. 3 april 2013 (PDF, 811 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 en een preparaat van Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.229 Vo. (EU) Nr. 374/2013 d.d. 23 april 2013 (PDF, 807 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Clostridium butyricum (FERM BP-2789) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen (vergunninghouder: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, vertegenwoordigd door Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.230 Vo. (EU) Nr. 403/2013 d.d. 2 mei 2013 (PDF, 816 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, endo-1,3(4)-bèta- glucanase en endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC 74444), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mest- en legpluimvee en gespeende biggen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1259/2004, (EG) nr. 1206/2005 en (EG) nr. 1876/2006 (vergunninghouder DSM Nutritional Products)

  btn pdf  btn html

2.3-2.231 Vo. (EU) Nr. 413/2013 d.d. 6 mei 2013 (PDF, 809 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als toevoegingsmiddel voor diervoeding, in drinkwater voor gespeende biggen, mestvarkens, legkippen en mestkippen (vergunninghouder: Lallemand SAS)

  btn pdf btn html

2.3-2.232 Vo. (EU) Nr. 427/2013 d.d. 8 mei 2013 (PDF, 814 kB)
tot verlening van een vergunning voor selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1750/2006, (EG) nr. 634/2007 en (EG) nr. 900/2009 wat betreft de maximale toevoeging van geseleniseerde gist

  btn pdf  btn html

2.3-2.233 Vo. (EU) Nr. 469/2013 d.d. 22 mei 2013 (PDF, 758 kB)
betreffende de verlening van een vergunning voor DL-methionine, natriumzout van DL-methionine, het hydroxy-analoog van methionine, calciumzout van het hydroxy-analoog van methionine, isopropylacrylaat van het hydroxy-analoog van methionine, DL-methionine beschermd door copolymeer vinylpyridine/styreen en DL-methionine beschermd door ethylcellulose, als toevoegingsmiddelen voor diervoeding

  btn pdf btn html

2.3-2.233.1 rectificatie op 469/2013 d.d. 22 mei (PDF, 691 kB)
Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 469/2013 van de Commissie van 22 mei 2013 betreffende de verlening van een vergunning voor DL-methionine, natriumzout van DL-methionine, het hydroxy-analoog van methionine, calciumzout van het hydroxy-analoog van methionine, isopropylacrylaat van het hydroxy-analoog van methionine, DL-methionine beschermd door copolymeer vinylpyridine/styreen en DL-methionine beschermd door ethylcellulose, als toevoegingsmiddelen voor diervoeding

  btn pdf btn html 

2.3-2.234 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 544/2013 d.d. 14 juni 2013 (PDF, 807 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bifidobacterium animalisssp.animalisDSM 16284,Lactobacillus salivariusssp.salivariusDSM 16351 enEnterococcus faeciumDSM 21913 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Biomin GmbH)

  btn pdf btn html

2.3-2.235 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 601/2013 VAN DE COMMISSIE d.d. 24 juni 2013 (PDF, 765 kB)
tot verlening van een vergunning voor kobalt(II)acetaat-tetrahydraat, kobalt(II)carbonaat, kobalt(II)carbonaathydroxide (2:3)-monohydraat, kobalt(II)sulfaat-heptahydraat en gecoate korrels van kobalt(II)carbonaathydroxide (2:3)-monohydraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding

  btn pdf  btn html

2.3-2.235-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 131/2014 d.d. 11 februari 2
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 601/2013 van de Commissie tot verlening van een vergunning voor kobalt(II)acetaat-tetrahydraat, kobalt(II)carbonaat, kobalt(II)carbonaathydroxide (2:3)-monohydraat, kobalt(II)sulfaat-heptahydraat en gecoate korrels van kobalt(II)carbonaathydroxide (2:3)-monohydraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding

  btn pdf  btn html

2.3-2.236 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 642/2013 VAN DE COMMISSIE d.d. 4 juli 2013 (PDF, 714 kB)
tot verlening van een vergunning voor niacine en niacinamide als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.237 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 643/2013 VAN DE COMMISSIE d.d. 4 juli 2013 (PDF, 713 kB)
tot verlening van een vergunning voor het gebruik van patentblauw V als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor niet-voedselproducerende dieren en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 358/2005

  btn pdf  btn html 

2.3-2.238 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 651/2013 VAN DE COMMISSIE d.d. 9 juli 2013 (PDF, 716 kB)
tot verlening van een vergunning voor clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1810/2005

  btn pdf  btn html

2.3-2.239 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 667/2013 12 juli 2013 (PDF, 718 kB)
tot verlening van een vergunning voor diclazuril als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen (vergunninghouder Eli Lilly and Company Ltd) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 162/2003

  btn pdf btn html

2.3-2.240 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 725/2013 26 juli 2013 (PDF, 712 kB)
tot verlening van een vergunning voor ammoniumchloride als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor herkauwers, honden en katten (vergunninghouder BASF SE)

  btn pdf btn html

2.3-2.241 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 774/2013 8 augustus 2013 (PDF, 805 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat vanLactobacillus kefiriDSM 19455 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten.

  btn pdf  btn html

2.3-2.242 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 775/2013 8 augustus 2013 (PDF, 807 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Enterococcus faeciumDSM 7134 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen en kleine pluimveesoorten met uitzondering van legpluimvee (vergunninghouder Lactosan GmbH & Co KG)

  btn pdf btn html

2.3-2.243 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 787/2013 16 augustus 2013 (PDF, 803 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat vanBacillus subtilis(ATCC PTA-6737) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen en fokkalkoenen (vergunninghouder Kemin Europa nv)

  btn pdf btn html

2.3-2.244 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 795/2013 21 augustus 2013 (PDF, 712 kB)
tot verlening van een vergunning voor cholinechloride als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.245 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 796/2013 21 augustus 2013 (PDF, 704 kB)
tot weigering van een vergunning voor de stof 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen als toevoegingsmiddel voor diervoeding

  btn pdf  btn html

2.3-2.246 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 797/2013 21 augustus 2013 (PDF, 805 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Enterococcus faeciumNCIMB 11181 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfok- en mestkalveren en gespeende biggen (vergunninghouder Chr. Hansen A/S) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1333/2004

  btn pdf btn html

2.3-2.247 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 803/2013 22 augustus 2013 (PDF, 717 kB)
tot verlening van een vergunning voor foliumzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.248 Vo. (EU) nr. 1006/2013 d.d. 18 oktober 2013 (PDF, 714 kB)
tot verlening van een vergunning voor L-cystine als toevoegingsmiddel in diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.249 Vo. (Eu) Nr. 1014/2013 d.d. 22 oktober 2013 (PDF, 715 kB)
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2380/2001, (EG) nr. 1289/2004, (EG) nr. 1455/2004, (EG) nr. 1800/2004, (EG) nr. 600/2005 en (EU) nr. 874/2010 en van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/2011 en (EU) nr. 900/2011 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding

  btn pdf btn html 

2.3-2.250 Vo. (Eu) Nr. 1016/2013 d.d. 23 oktober 2013 (PDF, 807 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van een micro-organisme van stam DSM 11798 uit de familie Coriobacteriaceaeals toevoegingsmiddel voor diervoeding voor varkens

  btn pdf  btn html 

2.3-2.251 Vo. (Eu) Nr. 1040/2013 d.d. 24 oktober 2013 (PDF, 816 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei(MUCL 49755), en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei(MUCL 49754), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens en kleine mestvarkensoorten met uitzondering vanSus scrofa domesticusen voor mestkalkoenen (vergunninghouder Aveve NV)

  btn pdf  btn html

2.3-2.252 Vo. (Eu) Nr. 1055/2013 d.d. 25 oktober 2013 (PDF, 712 kB)
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van orthofosforzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.253 Vo. (Eu) Nr. 1060/2013 d.d. 29 oktober 2013 (PDF, 737 kB)
tot verlening van een vergunning voor bentoniet als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.254 Vo. (Eu) Nr. 1077/2013 d.d. 31 oktober 2013 (PDF, 814 kB)
met betrekking tot het verlenen van een vergunning voor een preparaat vanEnterococcus faecium NBIMCC 8270,Lactobacillus acidophilusNBIMCC 8242,Lactobacillus helveticusNBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckiissp.lactisNBIMCC 8250,Lactobacillus delbrueckiissp.bulgaricusNBIMCC 8244, enStreptococcus thermophilusNBIMCC 8253 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor speenvarkens (vergunninghouder Lactina Ltd)

  btn pdf btn html

2.3-2.255 Vo. (Eu) Nr. 1078/2013 d.d. 31 oktober 2013 (PDF, 717 kB)
tot verlening van een vergunning voor fumaarzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten.

  btn pdf btn html

2.3-2.256 Vo. (Eu) Nr. 1113/2013 d.d. 7 november 2013 (PDF, 831 kB)
tot verlening van een vergunning voor preparaten vanLactobacillus plantarumNCIMB 40027, Lactobacillus buchneriDSM 22501,Lactobacillus buchneriNCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneriLN 40177/ATCC PTA-6138 enLactobacillus buchneriLN 4637/ATCC PTA- 2494 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html 

2.3-2.257 Vo. (Eu) Nr. 1222-2013 d.d. 29 november 2013 (PDF, 727 kB)
betreffende de verlening van een vergunning voor het gebruik van propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor herkauwers, varkens en pluimvee

  btn pdf  btn html

2.3-2.258 Vo. (Eu) Nr. 1334/2013 d.d. 13 december 2013 (PDF, 802 kB)
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2008 wat de naam van de vergunninghouder betreft en wat de aanbevolen dosis van een preparaat vanLactobacillus rhamnosus(CNCM-I-3698) en Lactobacillus farciminis(CNCM-I-3699) betreft

  btn pdf btn html

2.3-2.259 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1365/2013 d.d. 18 december 2013
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van alfa-galactosidase, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), en endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 120604), als toevoegingsmiddel voor voeder voor mestvogels van minder gangbare pluimveesoorten en voor opfokleghennen (vergunninghouder Kerry Ingredients and Flavours)

  btn pdf  btn html

2.3-2.260 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1404/2013 d.d. 20 december 2013
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), en endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 18404), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens (vergunninghouder BASF SE)

  btn pdf btn html 

2.3-2.261-1 Consolidated Vo. (EG) Nr. 1811/2005 d.d. 4 november 2005
tot verlening van voorlopige en permanente vergunningen voor bepaalde toevoegingsmiddelen in de diervoeding en een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van een al toegelaten toevoegingsmiddel in de diervoeding

  btn pdf btn html

2.3-2.262 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 84/2014 d.d. 30 januari 2014
tot verlening van een vergunning voor preparaten van Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 en Pediococcus pentosaceus DSM 23689 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html
 

2.3-2.263 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 101/2014 d.d. 4 februari 2014
tot verlening van een vergunning voor L-tyrosine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html 

2.3-2.264 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 121/2014 d.d. 7 februari 2014
tot verlening van een vergunning voor L-selenomethionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.265 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 290/2014 d.d. 21 maart 2014
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,3(4)- bèta-glucanase, geproduceerd door Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536, als toevoegingsmiddel voor voeding voor pluimvee, gespeende biggen en mestvarkens, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1259/2004, (EG) nr. 943/2005, (EG) nr. 1206/2005 en (EG) nr. 322/2009 (vergunninghouder Adisseo France SAS)

  btn pdf  btn html

2.3-2.266 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 292/2014 d.d. 21 maart 2014
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126897), als toevoegingsmiddel voor voeding voor pluimvee, gespeende biggen, mestvarkens en zeugen (vergunninghouder ROAL Oy)

  btn pdf btn html

2.3-2.267 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 302/2014 d.d. 25 maart 2014
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo- 1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126896), als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkippen en gespeende biggen (vergunninghouder ROAL Oy)

  btn pdf btn html 

2.3-2.268 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 302/2014 d.d. 25 maart 2014
tot verlening van een vergunning voor de preparaten van Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 en Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 als toevoegingsmiddelen voor voeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html 

2.3-2.269 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 302/2014 d.d 25 maart 2014
betreffende de verlening van een vergunning voor het gebruik van propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat als toevoegingsmiddelen voor voeding voor alle diersoorten met uitzondering van herkauwers, varkens en pluimvee

  btn pdf btn html

2.3-2.270 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 399/2014 d.d. 22 april 2014
tot verlening van een vergunning voor de preparaten van Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 en Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.270-1 RECTIFICATIES
Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 399/2014 van de Commissie van 22 april 2014 tot verlening van een vergunning voor de preparaten van Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 en Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.271 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 669/2014 d.d.18 juni 2014
tot verlening van een vergunning voor calcium-D-pantothenaat en D-panthenol als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html
 

2.3-2.271-1 RECTIFICATIES
Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 669/2014 van de Commissie van 18 juni 2014 tot verlening van een vergunning voor calcium-D-pantothenaat en D-panthenol als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html 

2.3-2.272 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 684/2014 d.d. 20 juni 2014
ter verlening van een vergunning voor canthaxanthine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor vermeerderingshennen (vergunninghouder DSM Nutritional products Ltd)

  btn pdf btn html 

2.3-2.273 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 754/2014 d.d. 11 juli 2014
betreffende de weigering van de toelating van Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) en Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding

  btn pdf btn html

2.3-2.274 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 847/2014 d.d. 4 augustus 2014
tot verlening van een vergunning voor DL-selenomethionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.274-1 Rectificatie
Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 847/2014 van de Commissie van 4 augustus 2014 tot verlening van een vergunning voor DL-selenomethionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf
 
btn html

2.3-2.275 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 848/2014 d.d. 4 augustus 2014
tot verlening van een vergunning voor L-valine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 403/2009 ten aanzien van de etikettering van het toevoegingsmiddel voor diervoeder L-valine

  btn pdf btn html 

2.3-2.276 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 848/2014 d.d. 4 augustus 2014
tot verlening van een vergunning voor de preparaten van Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 en Lactobacillus plantarum DSMZ 16627 als toevoegingsmiddelen voor voeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html 

2.3-2.277 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 852/2014 d.d. 5 augustus 2014
tot verlening van een vergunning voor L-methionine als toevoegingsmiddel in diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html 

2.3-2.278 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1076/2014 d.d. 13 oktober 2014
tot verlening van een vergunning voor een preparaat met het rookaroma-extract 2b0001 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden en katten

  btn pdf  btn html 

2.3-2.279 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1083/2014 d.d. 15 oktober 2014
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen

  btn pdf btn html

2.3-2.280 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1108/2014 d.d. 20 oktober 2014
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Clostridium butyricum (FERM BP-2789) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen en fokkalkoenen (vergunninghouder: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, vertegenwoordigd door Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

  btn pdf btn html

2.3-2.281 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1109/2014 d.d. 20 october 2014
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestrunderen, minder gangbare herkauwers die worden vetgemest, melkkoeien en minder gangbare, voor melkproductie bestemde herkauwers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1288/2004 en Verordening (EG) nr. 1811/2005 (vergunninghouder: Alltech France)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.282 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1115/2014 d.d. 21 oktober 2014
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van fumonisine-esterase, geproduceerd door Komagataella pastoris (DSM 26643), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor varkens

  btn pdf btn html

2.3-2.283 Vo (EU) Nr. 1127/2014 d.d. 20 oktober 2014
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,3 (4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder Adisseo France SAS)

  btn pdf btn html

2.3-2.284 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1230/2014 d.d. 17 november 2014
tot verlening van een vergunning voor koper bilysinaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html 

2.3-2.284-1 VO (EU) R 2014/1230 d.d. 30 mei 2015
Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1230/2014 van de Commissie van 17 november 2014 tot verlening van een vergunning voor koper bilysinaat als toevoegingsmiddel voor
diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.285 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1236/2014 d.d. 18 november 2014
tot verlening van een vergunning voor L-valine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.286 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1249/2014 d.d. 21 november 2014
tot verlening van een vergunning voor inositol als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor vis en schaaldieren

  btn pdf  btn html

2.3-2.287 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/38 d.d. 13 januari 2015
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Lactobacillus acidophilus CECT 4529 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1520/2007 (vergunninghouder Centro Sperimentale del Latte)

  btn pdf  btn html

2.3-2.288 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/46 d.d. 14 januari 2015
tot verlening van een vergunning voor diclazuril als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, mestkalkoenen en mest- en fokparelhoenders (vergunninghouder Huvepharma nv)

  btn pdf  btn html

2.3-2.289 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/47 d.d. 14 januari 2015
tot verlening van een vergunning voor voor het preparaat van alfa-amylase geproduceerd door Bacillus licheniformis (DSM 21564) als toevoegingsmiddel in voeder voor melkkoeien (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.290 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/244 d.d. 16 februari 2015
tot verlening van een vergunning voor chinolinegeel als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor niet-voedselproducerende dieren

  btn pdf  btn html 

2.3-2.291 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/264 d.d. 18 februari 2015
tot verlening van een vergunning voor neohesperidine dihydrochalcon als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor schapen, vissen, honden, kalveren en bepaalde categorieën varkens

  btn pdf btn html 

2.3-2.292 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/489 d.d. 23 maart 2015
tot verlening van een vergunning voor selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf
btn html

2.3-2.293 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/502 d.d. 24 maart 2015
tot verlening van een vergunning voor het preparaat Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien (vergunninghouder Micro Bio-System Ltd)

  btn pdf  btn html

2.3-2.294 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/518 d.d. 26 maart 2015
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium NCIMB 10415 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 361/2011 wat de verenigbaarheid ervan met coccidiostatica betreft (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

  btn pdf btn html

2.3-2.295 Vo (EU) 2015/661 d.d. 28 april 2015
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,3(4)- bèta-glucanase geproduceerd door Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 en Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden (vergunninghouder Adisseo France S.A.S.)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.296 Vo (EU) 2015/662 d.d. 28 april 2015
tot verlening van een vergunning voor L-carnitine en L-carnitine-L-tartraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.297 Vo (EU) 2015/722 d.d. 5 mei 2015
tot verlening van een vergunning voor taurine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor Canidae, Felidae, Mustelidae en vleesetende vissen

  btn pdf  btn html 

2.3-2.298 Vo (EU) 2015/723 d.d. 5 mei 2015
tot verlening van een vergunning voor biotine als toevoegingsmiddel in diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.299 Vo (EU) 2015/724 d.d. 5 mei 2015
tot verlening van een vergunning voor retinylacetaat, retinylpalmitaat en retinylpropionaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.300 VO (EU) 2015/861 d.d. 3 juni
tot verlening van een vergunning voor kaliumjodide, watervrij calciumjodaat en gecoate korrels van watervrij calciumjodaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.301 VO (EU) 2015/897 d.d. 11 juni 2015
tot verlening van een vergunning voor thiaminehydrochloride en thiaminemononitraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html 

2.3-2.302 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1020 d.d. 29 juni 2015
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen en legvogels van minder gangbare pluimveesoorten (vergunninghouder Kemin Europa nv)

  btn pdf  btn html

2.3-2.303 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1043 d.d. 30 juni 2015
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8) geproduceerd door Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135), als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkippen, mestkalkoenen, legkippen, gespeende biggen, mestvarkens en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2148/2004, (EG) nr. 828/2007 en (EG) nr. 322/2009 (vergunninghouder Huvepharma NV)

  btn pdf  btn html

2.3-2.304 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1152 d.d. 14 juli 2015
tot verlening van een vergunning voor tocoferolextracten van plantaardige oliën, tocoferolrijke extracten van plantaardige oliën (rijk aan delta-tocoferol) en alfa-tocoferol als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.305 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1053 d.d. 1 juli 2015
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokkalveren, biggen, mestkippen, mestkalkoenen, katten en honden en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1259/2004, (EG) nr. 255/2005, (EG) nr. 1200/2005 en (EG) nr. 1520/2007 (vergunninghouder Chevita Tierarzneimittel-GmbH)

  btn pdf
 
btn html

2.3-2.306 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1061 d.d. 2 juli 2015
tot verlening van een vergunning voor ascorbinezuur, natriumascorbylfosfaat, natriumcalciumascorbylfosfaat, natriumascorbaat, calciumascorbaat en ascorbylpalmitaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.307 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1103 d.d. 8 juli 2015
tot verlening van een vergunning voor bètacaroteen als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.308 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1105 d.d. 8 juli 2015
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 en Enterococcus faecium DSM 21913 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen en voor minder gangbare pluimveesoorten met uitzondering van legvogels, tot verlening van een vergunning voor dat
preparaat voor gebruik in drinkwater voor mestkippen en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 544/2013 van de Commissie wat het maximumgehalte van dat toevoegingsmiddel in volledig diervoeder betreft en de verenigbaarheid van dat toevoegingsmiddel met coccidiostatica (vergunninghouder Biomin GmbH)

  btn pdf btn html

2.3-2.309 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1114 d.d. 9 juli 2015
tot verlening van een vergunning voor L-valine geproduceerd door Escherichia coli als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 403/2009 en Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 848/2014 en (EU) nr. 1236/2014

  btn pdf  btn html 

2.3-2.310 Vo. (EU) 2015/1399 d.d. 17 augustus 2015
tot weigering van een vergunning voor het preparaat van Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) (voorheen Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestrunderen, mestkonijnen, mestkippen, biggen (gespeend), mestvarkens, fokzeugen en opfokkalveren, tot intrekking van de vergunningen voor het preparaat van Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen en fokkonijnen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 256/2002, (EG) nr. 1453/2004, (EG) nr. 255/2005 en (EG) nr. 1200/2005 en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 166/2008, (EG) nr. 378/2009 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 288/2013

  btn pdf btn html 

2.3-2.311 Vo. (EU) 2015/1408 d.d. 19 augustus 2015
tot verlening van een vergunning voor DL-methionyl-DL-methionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor vis en schaaldieren

  btn pdf  btn html 

2.3-2.312 Vo. (EU) 2015/1415 d.d. 20 augustus 2015
tot verlening van een vergunning voor astaxanthine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor vissen, schaaldieren en vissen voor sierdoeleinden

  btn pdf  btn html

2.3-2.313 Vo. (EU) 2015/1416 d.d. 20 augustus 2015
tot verlening van een vergunning voor natriumwaterstofsulfaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.314 Vo. (EU) 2015/1417 d.d. 20 augustus 2015
tot verlening van een vergunning voor diclazuril als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mest- en fokkonijnen (vergunninghouder Huvepharma NV)

  btn pdf btn html

2.3-2.315 Vo. (EU) 2015/1426 d.d. 25 augustus 2015
tot verlening van een vergunning voor het preparaat benzoëzuur, thymol, eugenol en piperine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden (vergunninghouder DSM Nutritional Product)

  btn pdf btn html

2.3-2.316 Vo. (EU) 2015/1486 d.d. 2 september 2015
tot verlening van een vergunning voor canthaxanthine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde categorieën pluimvee, siervissen en siervogels

  btn pdf  btn html

2.3-2.317 Vo. (EU) 2015/1489 d.d. 3 september 2015
tot verlening van een vergunning voor de preparaten Lactobacillus plantarum NCIMB 30238, en Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html

2.3-2.318 Vo. (EU) 2015/1490 d.d. 3 september 2015
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van carvacrol, kaneelaldehyde en capsicum  oleoharsen als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Pancosma France SAS)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.319 Vo. (EU) 2015/2304 d.d. 10 december 2015
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 en Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor kalkoenen gehouden voor mest- en fokdoeleinden (vergunninghouder Adisseo France SAS).

  btn pdf  btn html 

2.3-2.320 Vo. (EU) 2015/2305 d.d. 10 december 2015
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-glucanase (EC 3.2.1.4) geproduceerd door Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden en voor gespeende biggen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2148/2004 en (EG) nr. 1520/2007 (vergunninghouder Huvepharma NV).

  btn pdf  btn html

2.3-2.321 Vo. (EU) 2015/2306 d.d. 10 december 2015
tot verlening van een vergunning voor L-cysteïnehydrochloride-monohydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden en katten

  btn pdf  btn html

2.3-2.322 Vo. (EU) 2015/2307 d.d. 10 december 2015
tot verlening van een vergunning voor menadion-natriumwaterstofsulfiet en menadion-nicotinamidewaterstofsulfiet als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten.

  btn pdf  btn html

2.3-2.323 Vo (EU) 2015/2382 d.d.  17 december 2015
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van alfa-galactosidase (EC 3.2.1.22), geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), en endo-1,4-bèta-glucanase (EC 3.2.1.4), geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 120604), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen en legvogels van minder gangbare pluimveesoorten (vergunninghouder Kerry Ingredients and Flavours)

  btn pdf btn html

2.3-2.324 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/104 d.d. 27 januari 2016
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor minder gangbare herkauwers gehouden voor mestdoeleinden en melkproductie (vergunninghouder Prosol SpA)
De besluiten 2010/139/EU, 2010/140/EU en 2010/141/EU met betrekking tot de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetische gemodificeerde mais zijn ingetrokken

  btn pdf btn html

2.3-2.325 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/329d.d. 8 maart 2016
tot verlening van een vergunning voor 6-fytase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vogelsoorten en voor gespeende biggen, mestvarkens, zeugen en kleine varkenssoorten (vergunninghouder Lohmann Animal Nutrition GmbH)

  btn pdf btn html

2.3-2.325-1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2231 d.d. 4 december 2017
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/329 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor 6-fytase

  btn pdf btn html
2.3-2.326 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/896 d.d. 8 juni 2016
tot verlening van een vergunning voor ijzernatriumtartraten als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
2.3-2.326.1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/896 van de Commissie van 8 juni 2016
tot verlening van een vergunning voor ijzernatriumtartraten als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
2.3-2.327 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/897 d.d. 8 juni 2016
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen en siervissen (vergunninghouder Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 en (EU) nr. 184/2011 wat betreft de vergunninghouder

  btn pdf btn html
2.3-2.328 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/898 d.d. 8 juni 2016
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus licheniformis (ATCC 53757) en de protease ervan (EC 3.4.21.19) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen en minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden en siervogels (vergunninghouder Novus Europe SA/nv)

  btn pdf btn html
2.3-2.329 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/899 d.d. 8 juni 2016
tot verlening van een vergunning voor een 6-fytase, geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten en alle varkenssoorten (behalve speenvarkens) (vergunninghouder Danisco (UK) Ltd)

  btn pdf btn html
2.3-2.330 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/900 d.d. 8 juni 2016
tot verlening van een vergunning voor benzoëzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)

  btn pdf btn html

2.3-2.330.1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/900 d.d. 8 juni 2016
tot verlening van een vergunning voor benzoëzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)

  btn pdf btn html
2.3-2.331 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/972 d.d. 17 juni 2016
tot verlening van een vergunning voor L-arginine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
2.3-2.332 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/973 d.d. 17 juni 2016
tot verlening van een vergunning voor zinkbislysinaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
2.3-2.333 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/997 d.d. 21 juni 2016
tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8 geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) en endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6 geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zogende zeugen en kleine varkenssoorten (vergunninghouder Danisco (UK) Ltd)

  btn pdf btn html

2.3-2.333.1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/973 d.d. 17 juni 2016
tot verlening van een vergunning voor zinkbislysinaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
2.3-2.334 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1007 d.d. 22 juni 2016
tot verlening van een vergunning voor ammoniumchloride als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden, katten en andere herkauwers dan mestlammeren (vergunninghouder Latochema Co Ltd)

  btn pdf btn html
2.3-2.335 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1095 d.d. 6 juli 2016
tot verlening van een vergunning voor zinkacetaat-dihydraat, watervrij zinkchloride, zinkoxide, zinksulfaat-heptahydraat, zinksulfaat-monohydraat, zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd, zinkchelaat van eiwithydrolysaten, zinkchelaat van glycinehydraat (vast) en zinkchelaat van glycinehydraat (vloeibaar) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1334/2003, (EG) nr 79/2006, (EU) nr. 335/2010 en Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 991/2012 en (EU) nr. 636/2013

  btn pdf btn html

2.3-2.336 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1220 d.d. 26 juli 2016
tot verlening van een vergunning voor L-threonine geproduceerd door Escherichia coli als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.337 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1768 d.d. 4 oktober 2016
tot verlening van een vergunning voor guanidinoazijnzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, gespeende biggen en mestvarkens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 904/2009

  btn pdf btn html

2.3-2.338 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1833 d.d. 17 oktober 2016
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van lectinen van bonen van de soort Phaseolus vulgaris als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor speenvarkens (vergunninghouder Biolek Sp. z o.o.)

  btn pdf btn html

2.3-2.339 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1964 d.d. 9 november 2016
betreffende de vergunningen voor een dolomiet-magnesietpreparaat voor melkkoeien en andere melkproducerende herkauwers, gespeende biggen en mestvarkens, en voor een montmorilloniet-illietpreparaat voor alle diersoorten als toevoegingsmiddel voordiervoeding

  btn pdf btn html

2.3-2.339-1 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2120 van de Commissie van 16 december 2020
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1964 betreffende de verlening van een vergunning voor een preparaat van montmorilloniet-illiet als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.340 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/2023 d.d. 18 november 2016
betreffende vergunningen voor natriumbenzoaat, kaliumsorbaat, mierenzuur en natriumformiaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.341 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/2150 d.d. 7 december 2016
tot verlening van een vergunning voor de preparaten van Lactobacillus plantarum DSM 29025 en Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.342 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/2260 d.d. 15 december 2016
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 226/2007, (EG) nr. 1293/2008, (EG) nr. 910/2009, (EG) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010, (EU) nr. 212/2011 en Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 95/2013 en (EU) nr. 413/2013 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

  btn pdf  

2.3-2.343 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/2261 d.d. 15 december 2016
tot verlening van een vergunning voor koper(I)oxide als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  

2.3-2.344 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/53 d.d. 14 december 2016
tot verlening van een vergunning voor butaan-1-ol, hexaan-1-ol, octaan-1-ol, nonaan-1-ol, dodecaan-1-ol, heptaan-1-ol, decaan-1-ol, pentaan-1-ol, ethanol, aceetaldehyde, propanal, butanal, pentanal, hexanal, octanal, decanal, dodecanal, nonanal, heptanal, undecanal, 1,1-diëthoxyethaan, mierenzuur, azijnzuur, propionzuur, valeriaanzuur, hexaanzuur, octaanzuur, decaanzuur, dodecaanzuur, oliezuur, hexadecaanzuur, tetradecaanzuur, heptaanzuur, nonaanzuur, ethylacetaat, propylacetaat, butylacetaat, hexylacetaat, octylacetaat, nonylacetaat, decylacetaat, dodecylacetaat, heptylacetaat, methylacetaat, methylbutyraat, butylbutyraat, pentylbutyraat, hexylbutyraat, octylbutyraat, ethyldecanoaat, ethylhexanoaat, propylhexanoaat, pentylhexanoaat, hexylhexanoaat, methylhexanoaat, ethylformiaat, ethyldodecanoaat, ethyltetradecanoaat, ethylnonanoaat, ethyloctanoaat, ethylpropionaat, methylpropionaat, ethylvaleraat, butylvaleraat, ethylhex-3-enoaat, ethylhexadecanoaat, ethyl-trans-2-butenoaat, ethylundecanoaat, butylisovaleraat, hexylisobutyraat, methyl-2-methylbutyraat, hexyl-2-methylbutyraat, triëthylcitraat, hexylisovaleraat en methyl-2-methylvaleraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.345 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/54 d.d. 14 december 2016
tot verlening van een vergunning voor 2-methylpropaan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimethyloctaan-1-ol, 2-ethylhexaan-1-ol, 2-methylpropanal, 3-methylbutanal, 2-methylbutyraldehyde, 3-methylboterzuur, 2-methylvaleriaanzuur, 2-ethylboterzuur, 2-methylboterzuur, 2-methylheptaanzuur, 4-methylnonaanzuur, 4-methyloctaanzuur, isobutylacetaat, isobutylbutyraat, 3-methylbutyl-hexanoaat, 3-methylbutyl-dodecanoaat, 3-methylbutyl-octanoaat, 3-methylbutyl-propionaat, 3-methylbutyl-formiaat, glyceryltributyraat, isobutylisobutyraat, isopentylisobutyraat, isobutylisovaleraat, isopentyl-2-methylbutyraat, 2-methylbutyl-isovaleraat en 2-methylbutyl-butyraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.346 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/55 d.d. 14 december 2016
tot verlening van een vergunning voor octaan-2-ol, isopropanol, pentaan-2-ol, octaan-3-ol, heptaan-2-on, pentaan-2-on, 6-methyl-hepta-3,5-dien-2-on, nonaan-3-on, decaan-2-on en isopropyltetradecanoaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.347 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/56 d.d. 14 december 2016
tot verlening van een vergunning voor melkzuur, 4-oxovaleriaanzuur, barnsteenzuur, fumaarzuur, ethylacetoacetaat, ethyllactaat, butyllactaat, ethyl-4-oxovaleraat, diëthylsuccinaat, diëthylmalonaat, butyl-O-butyryllactaat, hex-3-enyllactaat, hexyllactaat, butyro-1,4-lacton, decano-1,5-lacton, undecano-1,5-lacton, pentano-1,4-lacton, nonano-1,5-lacton, octano-1,5-lacton, heptano-1,4-lacton en hexano-1,4-lacton voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.348 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/57 d.d. 14 december 2016
tot verlening van een vergunning voor 1,8-cineool, 3,4-dihydrocumarine en 2-(2-methylprop-1-enyl)-4-methyltetrahydropyraan als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.349 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/58 d.d. 14 december 2016
tot verlening van een vergunning voor α-terpineol, nerolidol, 2-(4-methylfenyl)propaan-2-ol, terpineol en linalylacetaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.350 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/59 d.d. 14 december 2016
betreffende vergunningen voor 1,1-dimethoxy-2-fenylethaan, fenethylformiaat, fenethyloctanoaat, fenethylisobutyraat, fenethyl 2-methyl-butyraat en fenethylbenzoaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.351 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/60 d.d. 14 december 2016
tot verlening van een vergunning voor isoeugenol als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor varkens, herkauwers en paarden, met uitzondering van die welke melk voor menselijke consumptie produceren, en gezelschapsdieren

  btn pdf btn html

2.3-2.352 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/61 d.d. 14 december 2016
tot verlening van een vergunning voor 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol en eugenylacetaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten met uitzondering van vis en pluimvee

  btn pdf btn html

2.3-2.353 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/62 d.d. 14 december 2016
tot verlening van een vergunning voor 3-(methylthio)propionaldehyd, methyl-3-(methylthio)propionaat, allylthiol, dimethylsulfide, dibutylsulfide, diallyldisulfide, diallyltrisulfide, dimethyltrisulfide, dipropyldisulfide, allylisothiocyanaat, dimethyldisulfide, 2-methylbenzeen-1-thiol, S-methylbutaanthioaat, allylmethyldisulfide, 3-(methylthio)propaan-1-ol, 3-(methylthio)hexaan-1-ol, 1-propaan-1-thiol, diallylsulfide, 2,4-dithiapentaan, 2-methyl-2-(methyldithio)propanal, 2-methylpropaan-1-thiol, methylsulfinylmethaan, propaan-2-thiol, 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolaan en 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathiaan als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.354 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/63 d.d. 14 december 2016
tot verlening van een vergunning voor benzylalcohol, 4-isopropylbenzylalcohol, benzaldehyd, 4-isopropylbenzaldehyd, salicylaldehyd, p-tolualdehyd, 2-methoxybenzaldehyd, benzoëzuur, benzylacetaat, benzylbutyraat, benzylformiaat, benzylpropionaat, benzylhexanoaat, benzylisobutyraat, benzylisovaleraat, hexylsalicylaat, benzylfenylacetaat, methylbenzoaat, ethylbenzoaat, isopentylbenzoaat, pentylsalicylaat en isobutylbenzoaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en voor veratraldehyd en galluszuur als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor bepaalde diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.355 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/64 d.d. 14 december 2016
tot verlening van een vergunning voor ammoniumglycyrrizinaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.356 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/65 d.d. 14 december 2016
tot verlening van een vergunning voor 1-isopropyl-4-methylbenzeen, pin-2(10)-een, pin-2(3)-een, β-caryofylleen, kamfeen, 1-isopropenyl-4-methylbenzeen, δ-3-careen en D-limoneen als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.357 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/66 d.d. 14 december 2016
tot verlening van een vergunning voor looizuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.358 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/173 d.d. 1 februari 2017
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1292/2008 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 887/2011 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 en Enterococcus faecium CECT 4515

  btn pdf btn html

2.3-2.359 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/187 d.d. 2 februari 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis (DSM 28343) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Lactosan GmbH & Co. KG)

  btn pdf btn html

2.3-2.360 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/194 d.d. 3 februari 2017
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Lactobacillus diolivorans DSM 32074 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.361 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/210 d.d. 7 februari 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 en Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen (vergunninghouder Adisseo France S.A.S.)

  btn pdf btn html

2.3-2.362 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/211 d.d.7 februari 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8), geproduceerd door Bacillus subtilis (LMG-S 15136), als toevoegingsmiddel voor voeding voor pluimvee, gespeende biggen en mestvarkens, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1259/2004, (EG) nr. 1206/2005 en (EG) nr. 322/2009, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 516/2007 (vergunninghouder Beldem, een onderdeel van Puratos NV)

  btn pdf btn html

2.3-2.363 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/219 d.d. 8 februari 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis (DSM 27273) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen en gespeende kleine varkenssoorten (vergunninghouder Chr. Hansen A/S)

  btn pdf btn html

2.3-2.364 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/307 d.d. 21 februari 2017
tot verlening van een vergunning voor droog extract van druiven van de ondersoort Vitis vinifera spp. vinifera als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten met uitzondering van honden

  btn pdf btn html

2.3-2.365 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/410 d.d.  8 maart 2017
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 184/2007 en (EU) nr. 104/2010 wat betreft de naam van de vergunninghouder voor kaliumdiformiaat

  btn pdf btn html

2.3-2.366 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/420 d.d. 9 maart 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van tijmolie, synthetische steranijsolie en Quillaja-bastpoeder als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen en voor minder gangbare vogelsoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden (vergunninghouder Delacon Biotechnik GmbH)

  btn pdf btn html

2.3-2.367 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/429 d.d. 10 maart 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door Aspergillus aculeatinus (voorheen ingedeeld als Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-bèta-glucanase geproduceerd door Trichoderma reesei (voorheen ingedeeld als Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylase geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) en endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vogelsoorten, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 358/2005 en (EG) nr. 1284/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 516/2010 (Kemin Europa NV)

  btn pdf btn html

2.3-2.368 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/439 d.d. 13 maart 2017
tot verlening van een vergunning voor L-lysinesulfaat geproduceerd door Escherichia coli als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.369 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/440 d.d. 13 maart 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) en Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden (vergunninghouder Danisco (UK) Ltd onder de handelsnaam Danisco Animal Nutrition)

  btn pdf btn html

2.3-2.370 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/447 d.d. 14 maart 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis (DSM 5750) en Bacillus licheniformis (DSM 5749) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen, gespeende biggen, mestvarkens, opfokkalveren en mestkalkoenen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1453/2004, (EG) nr. 2148/2004 en (EG) nr. 600/2005 (vergunninghouder Chr. Hansen A/S)

  btn pdf btn html

2.3-2.371 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/455 d.d. 15 maart 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) en Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden

  btn pdf btn html

2.3-2.372 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/873 d.d. 22 mei 2017
tot verlening van een vergunning voor L-tryptofaan geproduceerd door Escherichia coli als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.373 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/895 d.d. 24 mei 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 3-fytase geproduceerd door Komagataella pastoris (CECT 13094) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en legkippen (vergunninghouder Fertinagro Nutrientes S.L.)

  btn pdf btn html

2.3-2.374 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/896 d.d. 24 mei 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase geproduceerd door Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) als toevoegingsmiddel voor diervoeding in vaste vorm voor alle pluimveesoorten en alle varkenssoorten (behalve speenvarkens) (vergunninghouder Danisco (UK) Ltd)

  btn pdf btn html

2.3-2.375 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/912 d.d. 29 mei 2017
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Lactobacillus plantarum DSM 29024 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.376 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/913 d.d. 29 mei 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van fumonisine-esterase, geproduceerd door Komagataella pastoris (DSM 26643), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vogelsoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.377 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/930 d.d. 31 mei 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van een micro-organisme van stam DSM 11798 uit de familie Coriobacteriaceae als toevoegingsmiddel voor alle vogelsoorten en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1016/2013

  btn pdf btn html

2.3-2.378 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/940 d.d. 1 juni 2017
tot verlening van een vergunning voor mierenzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.379 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/961 d.d. 7 juni 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium CECT 4515 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, en een nieuw gebruik in drinkwater voor gespeende biggen en mestkippen, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2036/2005 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 887/2011 (vergunninghouder Evonik Nutrition & Care GmbH)

  btn pdf btn html
2.3-2.379.1 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/733 van de Commissie van 5 mei 2021
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 887/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/961 wat betreft de naam van de vergunninghouder voor Enterococcus faecium CECT 4515 als toevoegingsmiddel voor diervoeding en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1395 wat betreft de naam van de vergunninghouder voor Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 als toevoegingsmiddel voor diervoeding

  btn pdf btn html

2.3-2.380 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/962 d.d. 7 juni 2017
tot intrekking van de vergunning voor ethoxyquine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en -categorieën

  btn pdf btn html

2.3-2.381 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/963 d.d. 7 juni 2017
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus aculeatinus (voorheen ingedeeld als Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (voorheen ingedeeld als Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842), en bacillolysine, geproduceerd door Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vogelsoorten en gespeende biggen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 358/2005 en (EU) nr. 1270/2009 (vergunninghouder Kemin Europa NV)

  btn pdf btn html

2.3-2.382 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1007 d.d. 15 juni 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van lecithinen als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.383 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1008 d.d. 15 juni 2017
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 en Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder JHJ Ltd)

  btn pdf btn html

2.3-2.384 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1490 d.d. 21 augustus 2017
tot verlening van een vergunning voor mangaan(II)chloride-tetrahydraat, mangaan(II)oxide, mangaan(II)sulfaat-monohydraat, mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd, mangaanchelaat van eiwithydrolysaten, mangaanchelaat van glycine, gehydrateerd, en dimangaanchloridetrihydroxide als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.385 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1492 d.d. 21 augustus 2017
tot verlening van een vergunning voor cholecalciferol als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.385-1 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/849 van de Commissie van 24 mei 2019
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1492 wat betreft het maximumgehalte aan cholecalciferol (vitamine D3) in voeding voor zalmachtigen

  btn pdf btn html

2.3-2.386 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1896 d.d. 17 oktober 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase (EC 3.2.1.6) en endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8), geproduceerd door Aspergillus niger (NRRL 25541), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, legkippen, mestvarkens, minder gangbare pluimveesoorten en kleine varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 255/2005 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 668/2003 (vergunninghouder Andrés Pintaluba SA)

  btn pdf btn html

2.3-2.387 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1904 d.d. 18 oktober 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus licheniformis DSM 28710 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en opfokleghennen (vergunninghouder Huvepharma NV)

  btn pdf btn html

2.3-2.388 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1905 d.d. 18 oktober 2017
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en mestvogels van minder gangbare pluimveesoorten (vergunninghouder Danstar Ferment AG, vertegenwoordigd door Lallemand SAS)

  btn pdf btn html

2.3-2.389 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1906 d.d. 18 oktober 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8) geproduceerd door Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), als toevoegingsmiddel voor voeding voor opfokleghennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden (vergunninghouder Huvepharma NV)

  btn pdf btn html

2.3-2.390 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1907 d.d. 18 oktober 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus plantarum (KKP/593/p en KKP/788/p) en Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor runderen en schapen

  btn pdf btn html

2.3-2.391 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1914 d.d. 19 oktober 2017
tot verlening van een vergunning voor salinomycine-natrium (Sacox 120 microGranulate en Sacox 200 microGranulate) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en opfokleghennen en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1852/2003 en (EG) nr. 1463/2004 (vergunninghouder Huvepharma NV)

  btn pdf btn html

2.3-2.392 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2274 d.d. 8 december 2017
tot verlening van een vergunning voor een nieuw gebruik van een preparaat van 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Komagataella pastoris (DSM 23036), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor vis (vergunninghouder Huvepharma EOOD)

  btn pdf btn html

2.3-2.393 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2275 d.d. 8 december 2017
tot verlening van een vergunning voor een nieuw gebruik van het preparaat van Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Centro Sperimentale del Latte)

  btn pdf btn html
2.3-2.394 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2276 d.d. 8 december 2017
tot verlening van een vergunning voor een nieuw gebruik van het preparaat van Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder Kemin Europa N.V.) 
  btn pdf  btn html 

2.3-2.395 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2299 d.d. 12 december 2017
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens en kleine varkenssoorten (gespeend en voor mestdoeleinden), voor mestkippen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden, tot verlening van een vergunning voor dat toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gebruik in drinkwater en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2036/2005 en (EG) nr. 1200/2005 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2013 (vergunninghouder Danstar Ferment AG, vertegenwoordigd door Lallemand SAS)

  btn pdf btn html 

2.3-2.396 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2308 d.d. 13 december 2017
betreffende de verlening van een vergunning voor het preparaat van Bacillus subtilis (DSM 5750) en Bacillus licheniformis (DSM 5749) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor speenvarkens (vergunninghouder: Chr. Hansen A/S)

  btn pdf btn html

2.3-2.397 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2312 d.d. 13 december 2017
tot verlening van een vergunning voor een nieuw gebruik van het preparaat van Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen, speenvarkens en honden (vergunninghouder Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, vertegenwoordigd door Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office

  btn pdf btn html

2.3-2.398 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2325 d.d. 14 december 2017
tot verlening van een vergunning voor preparaten van vloeibare lecithinen, gehydrolyseerde lecithinen en ontoliede lecithinen als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1007

  btn pdf btn html

2.3-2.398.1 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1980 d.d. 13 december 2018
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2325 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor preparaten van vloeibare lecithinen, gehydrolyseerde lecithinen en ontoliede lecithinen als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.399 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2330 d.d.14 december 2017
tot verlening van een vergunning voor ijzer(II)carbonaat, ijzer(III)chloride-hexahydraat, ijzer(II)sulfaat-monohydraat, ijzer(II)sulfaat-heptahydraat, ijzer(II)fumaraat, ijzer(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, ijzer(II)chelaat van eiwithydrolysaten en ijzer(II)chelaat van glycinehydraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en van ijzerdextraan als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor biggen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1334/2003 en (EG) nr. 479/2006

  btn pdf btn html

2.3-2.400 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2330 d.d. 14 december 2017
tot verlening van een vergunning voor ijzer(II)carbonaat, ijzer(III)chloride-hexahydraat, ijzer(II)sulfaat-monohydraat, ijzer(II)sulfaat-heptahydraat, ijzer(II)fumaraat, ijzer(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, ijzer(II)chelaat van eiwithydrolysaten en ijzer(II)chelaat van glycinehydraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en van ijzerdextraan als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor biggen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1334/2003 en (EG) nr. 479/2006

  btn pdf btn html

2.3-2.401 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/129 d.d. 25 januari 2018
tot verlening van een vergunning voor L-arginine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.402 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/130 d.d. 25 januari 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8) geproduceerd door Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens (vergunninghouder Berg + Schmidt GmbH & Co. KG)

  btn pdf btn html

2.3-2.403 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/183 d.d. 7 februari 2018
tot weigering van een vergunning voor formaldehyde als toevoegingsmiddel voor diervoeding, behorende tot de functionele groepen „conserveermiddelen” en „hygiënebevorderingsmiddelen”

  btn pdf btn html

2.3-2.403-1 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1763 van de Commissie van 25 november 2020
tot goedkeuring van formaldehyde als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoorten 2 en 3 (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.404 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/238 d.d. 15 februari 2018
tot verlening van een vergunning voor dinatrium-5'-ribonucleotiden, dinatrium-5'-guanylaat en dinatrium-5'-inosinaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.405 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/239 d.d. 15 februari 2018
tot verlening van een vergunning voor methyl-N-methylantranilaat en methylantranilaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten behalve vogelsoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.406 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/240 d.d.15 februari 2018
tot verlening van een vergunning voor trimethylamine, trimethylamine-hydrochloride en 3-methylbutylamine als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten met uitzondering van legkippen, en voor 2-methoxyethylbenzeen, 1,3-dimethoxybenzeen, 1,4-dimethoxybenzeen en 1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzeen als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.407 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/241 d.d. 15 februari 2018
tot verlening van een vergunning voor piperine, 3-methylindool, indool, 2-acetylpyrrool en pyrrolidine als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.408 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/242 d.d. 15 februari 2018
tot verlening van een vergunning voor hex-3(cis)-een-1-ol, non-6-een-1-ol, oct-3-een-1-ol, non-6(cis)-enal, hex-3(cis)-enal, hept-4-enal, hex-3(cis)-enylacetaat, hex-3(cis)-enylformiaat, hex-3-enylbutyraat, hex-3-enylhexanoaat, hex-3(cis)-enylisobutyraat, citronellol, (-)-3,7-dimethyl-6-octeen-1-ol, citronellal, 2,6-dimethylhept-5-enal, citronelzuur, citronellylacetaat, citronellylbutyraat, citronellylformiaat, citronellylpropionaat, 1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethaan en hex-3-enylisovaleraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.409 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/243 d.d. 15 februari 2018
tot verlening van een vergunning voor 3-hydroxybutaan-2-on, pentaan-2,3-dion, 3,5-dimethylcyclopentaan-1,2-dion, hexaan-3,4-dion, sec-butaan-3-onylacetaat, 2,6,6-trimethylcyclohex-2-een-1,4-dion en 3-methylnonaan-2,4-dion als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.410 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/244 d.d. 15 februari 2018
tot verlening van een vergunning voor vanillylaceton en 4-(4-methoxyfenyl)butaan-2-on als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en de weigering van een vergunning voor 1-fenylethaan-1-ol

  btn pdf btn html

2.3-2.411 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/245 d.d. 15 februari 2018
tot verlening van een vergunning voor menthol, d-carvon, menthylacetaat, d,l-isomenthon, 3-methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-een-1-on, 3,5,5-trimethylcyclohex-2-een-1-on, d-fenchon, fenchylalcohol, carvylacetaat, dihydrocarvylacetaat en fenchylacetaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.411-1 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1567 d.d. 18 oktober 2018
tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/249 tot verlening van een vergunning voor taurine, β-alanine, L-alanine, L-arginine, L-asparaginezuur, L-histidine, D,L-isoleucine, L-leucine, L-fenylalanine, L-proline, D,L-serine, L-tyrosine, L-methionine, L-valine, L-cysteïne, glycine, mononatriumglutamaat en L-glutaminezuur als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en L-cysteïnehydrochloride-monohydraat voor alle soorten met uitzondering van katten en honde

  btn pdf btn html

2.3-2.412 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/246 d.d. 15 februari 2018
tot verlening van een vergunning voor linalooloxide als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle die rsoorten met uitzondering van vis

  btn pdf btn html

2.3-2.413 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/247 d.d. 15 februari 2018
tot verlening van een vergunning voor 2,4,5-trimethylthiazool, 2-isobutylthiazool, 5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazool, 2-acetylthiazool, 2-ethyl-4-methylthiazool, 5,6-dihydro-2,4,6-tris(2-methylpropyl)-4H-1,3,5-dithiazine en thiaminehydrochloride als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.414 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/248 d.d. 15 februari 2018
tot verlening van een vergunning voor 2,3-diëthylpyrazine, 2,5- of 6-methoxy-3-methylpyrazine, 2-acetyl-3-ethylpyrazine, 2,3-diëthyl-5-methylpyrazine, 2-(sec-butyl)-3-methoxypyrazine, 2-ethyl-3-methoxypyrazine, 5,6,7,8-tetrahydrochinoxaline, 2-ethylpyrazine en 5-methylchinoxaline als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.415 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/249 d.d. 15 februari 2018
tot verlening van een vergunning voor taurine, ß-alanine, L-alanine, L-arginine, L-asparaginezuur, L-histidine, D,L-isoleucine, L-leucine, L-fenylalanine, L-proline, D,L-serine, L-tyrosine, L-methionine, L-valine, L-cysteïne, glycine, mononatriumglutamaat en L-glutaminezuur als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en L-cysteïnehydrochloride-monohydraat voor alle soorten met uitzondering van katten en honden

  btn pdf btn html

2.3-2.416 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/250 d.d. 15 februari 2018
tot verlening van een vergunning voor methyl-2-furoaat, bis(2-methyl-3-furyl)disulfide, furfural, furfurylalcohol, 2-furanmethaanthiol, S-furfuryl-acetothioaat, difurfuryldisulfide, furfurylmethylsulfide, 2-methylfuran-3-thiol, furfurylmethyldisulfide, methyl-2-methyl-3-furyldisulfide en furfurylacetaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.417 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/327 d.d. 5 maart 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8) geproduceerd door Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor karpers (vergunninghouder Huvepharma NV)

  btn pdf btn html

2.3-2.418 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/328 d.d. 5 maart 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis DSM 29784 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en opfokleghennen (vergunninghouder Adisseo France SAS)

  btn pdf btn html

2.3-2.419 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/338 d.d. 7 maart 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 25770), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen, mestvarkens, zeugen, kleine varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden of voor reproductie, mestkalkoenen, opfokkalkoenen, alle andere vogelsoorten (met uitzondering van legvogels) en gespeende biggen (vergunninghouder BASF SE)

  btn pdf btn html

2.3-2.419-1 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1290 van de Commissie van 31 juli 2019
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/338 wat betreft het minimumgehalte van een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 25770), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen of opfokleghennen (vergunninghouder BASF SE)

  btn pdf btn html

2.3-2.420 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/346 d.d. 5 maart 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.421 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/347 d.d. 5 maart 2018
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor biggen en zeugen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1847/2003 en (EG) nr. 2036/2005 (vergunninghouder Danstar Ferment AG, vertegenwoordigd door Lallemand SAS)

  btn pdf btn html
2.3-2.422 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/982 d.d. 11 juli 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van benzoëzuur, calciumformiaat en fumaarzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en opfokleghennen (vergunninghouder Novus Europe N.A./S.V.)

  btn pdf btn html
2.3-2.423 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/983 d.d. 11 juli 2018
tot verlening van een vergunning voor benzoëzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor kleine varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden of voor reproductie (vergunninghouder DSM Nutritional Products Sp. z o. o.)

  btn pdf btn html
2.3-2.424 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1039 d.d. 23 juli 2018
tot verlening van een vergunning voor koper(II)diacetaat-monohydraat, koper(II)carbonaatdihydroxide-monohydraat, koper(II)chloride-dihydraat, koper(II)oxide, koper(II)sulfaat-pentahydraat, koper(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, koper(II)chelaat van eiwithydrolysaten, koper(II)chelaat van glycine, gehydrateerd (vast), en koper(II)chelaat van glycine, gehydrateerd (vloeibaar), als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1334/2003, (EG) nr. 479/2006 en (EU) nr. 349/2010 en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 en (EU) 2016/2261.

  btn pdf btn html
2.3-2.425 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1079 d.d. 30 juli 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis DSM 28343 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Lactosan GmbH & Co. KG)

  btn pdf btn html
2.3-2.426 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1080 d.d. 30 juli 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis DSM 29784 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden en opgefokt voor legdoeleinden (vergunninghouder Adisseo France SAS)

  btn pdf btn html
2.3-2.427 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1081 d.d. 30 juli 2018
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens (vergunninghouder Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, vertegenwoordigd door Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

  btn pdf btn html
2.3-2.428 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1090 d.d. 31 juli 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door Komagataella pastoris (CBS 25376) en Komagataella pastoris (CBS 26469) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen, mestkalkoenen, alle vogelsoorten die worden opgefokt voor leg- of fokdoeleinden, gespeende biggen en minder gangbare varkenssoorten (gespeend) (vergunninghouder Kaesler Nutrition GmbH)

  btn pdf btn html

2.3-2.429 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1254 d.d. 19 september 2018
betreffende de weigering van een vergunning voor door Bacillus subtilis KCCM-10445 geproduceerd riboflavine (80 %) als toevoegingsmiddel voor diervoeding, behorende tot de functionele groep „vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een soortgelijke werking”

  btn pdf btn html

2.3-2.430 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1533 d.d. 12 oktober 2018
tot verlening van een vergunning voor natriumalginaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten, honden, andere niet-voedselproducerende dieren en vis, en kaliumalginaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden

  btn pdf btn html

2.3-2.431 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1543 d.d. 15 oktober 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Pediococcus pentosaceus DSM 32291 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.432 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1550 d.d. 16 oktober 2018
betreffende de verlenging van de vergunning voor benzoëzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen en mestvarkens en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1730/2006 en (EG) nr. 1138/2007 (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd)

  btn pdf btn html

2.3-2.433 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1558 d.d. 17 oktober 2018
tot verlening van een vergunning voor een nieuw gebruik van het preparaat van Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden (vergunninghouder Centro Sperimentale del Latte)

  btn pdf btn html 

2.3-2.434 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1559 d.d. 17 oktober 2018
tot verlening van een vergunning voor tinctuur van komijn (Cuminum cyminum L.) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.435 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1564 d.d. 17 oktober 2018
tot verlening van een vergunning voor een dolomiet-magnesietpreparaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten met uitzondering van melkkoeien en andere melkproducerende herkauwers, gespeende biggen en mestvarkens

  btn pdf btn html

2.3-2.436 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1565 d.d. 17 oktober 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-mannanase, geproduceerd door Paenibacillus lentus (DSM 28088), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen en kleine pluimveesoorten met uitzondering van legvogels, mestkalkoenen, opfokkalkoenen, gespeende biggen, mestvarkens en kleine varkenssoorten (vergunninghouder Elanco GmbH)

  btn pdf btn html

2.3-2.436-1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1565 van de Commissie van 17 oktober 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-mannanase, geproduceerd door Paenibacillus lentus (DSM 28088), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen en kleine pluimveesoorten met uitzondering van legvogels, mestkalkoenen, opfokkalkoenen, gespeende biggen, mestvarkens en kleine varkenssoorten (vergunninghouder Elanco GmbH) (PB L 262 van 19.10.2018)

  btn pdf btn html

2.3-2.437 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1566 d.d. 18 oktober 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (NRRL 25541), en alfa-amylase, geproduceerd door Aspergillus niger (ATCC66222), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen en kleine varkenssoorten (gespeend) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1453/2004 (vergunninghouder Andrés Pintaluba SA)

  btn pdf btn html

2.3-2.437-1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1566 van de Commissie van 18 oktober 2018
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase en endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (NRRL 25541), en alfa-amylase, geproduceerd door Aspergillus niger (ATCC66222), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen en kleine varkenssoorten (gespeend) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1453/2004 (vergunninghouder Andrés Pintaluba SA)

  btn pdf btn html

2.3-2.438 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1567 d.d. 18 oktober 2018
tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/249 tot verlening van een vergunning voor taurine, β-alanine, L-alanine, L-arginine, L-asparaginezuur, L-histidine, D,L-isoleucine, L-leucine, L-fenylalanine, L-proline, D,L-serine, L-tyrosine, L-methionine, L-valine, L-cysteïne, glycine, mononatriumglutamaat en L-glutaminezuur als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en L-cysteïnehydrochloride-monohydraat voor alle soorten met uitzondering van katten en honden

  btn pdf btn html

2.3-2.439 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1568 d.d. 18 oktober 2018 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van fumonisine-esterase, geproduceerd door Komagataella phaffii (DSM 32159), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle varkens en alle pluimveesoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.440 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/8 van de Commissie van 3 januari 2019
tot verlening van een vergunning voor het hydroxy-analoog van methionine en calciumzout daarvan als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.441 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/9 van de Commissie van 3 januari 2019
tot verlening van een vergunning voor watervrije betaïne als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor voedselproducerende dieren met uitzondering van konijnen

  btn pdf btn html

2.3-2.442 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/10 van de Commissie van 3 januari 2019
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van een natuurlijk mengsel van illiet-montmorilloniet-kaoliniet als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.443 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/11 van de Commissie van 3 januari 2019
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Enterococcus faecium NCIMB 10415 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen, speenvarkens, gespeende biggen en mestvarkens en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 252/2006, (EG) nr. 943/2005 en (EG) nr. 1200/2005 (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

  btn pdf btn html

2.3-2.444 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/12 van de Commissie van 3 januari 2019 tot verlening van een vergunning voor L-arginine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.445 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/49 van de Commissie van 4 januari 2019
tot verlening van een vergunning voor natriumseleniet, gecoate korrels natriumseleniet en zink-L-selenomethionine als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.446 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/138 van de Commissie van 29 januari 2019
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1356/2004, (EG) nr. 1464/2004, (EG) nr. 786/2007, (EG) nr. 971/2008, (EU) nr. 1118/2010 en (EU) nr. 169/2011 en Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 888/2011 en (EU) nr. 667/2013 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding

  btn pdf btn html

2.3-2.447 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/144 van de Commissie van 28 januari 2019
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 3-fytase geproduceerd door Komagataella pastoris (CECT 13094) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden of voor fokdoeleinden

  btn pdf btn html

2.3-2.448 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/146 van de Commissie van 30 januari 2019
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien

  btn pdf btn html

2.3-2.449 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/221 van de Commissie van 6 februari 2019
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 785/2007, (EG) nr. 379/2009, (EG) nr. 1087/2009, (EU) nr. 9/2010, (EU) nr. 337/2011 en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 389/2011, (EU) nr. 528/2011, (EU) nr. 840/2012, (EU) nr. 1021/2012, (EU) 2016/899, (EU) 2016/997, (EU) 2017/440 en (EU) 2017/896 wat betreft de naam van de vergunninghouder en de vertegenwoordiger van de vergunninghouder voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.3-2.450 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/230 van de Commissie van 7 februari 2019
tot rectificatie van bepaalde taalversies van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2330 tot verlening van een vergunning voor ijzer(II)carbonaat, ijzer(III)chloride-hexahydraat, ijzer(II)sulfaat-monohydraat, ijzer(II)sulfaat-heptahydraat, ijzer(II)fumaraat, ijzer(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, ijzer(II)chelaat van eiwithydrolysaten en ijzer(II)chelaat van glycinehydraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en van ijzerdextraan als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor biggen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1334/2003 en (EG) nr. 479/2006 (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.3-2.451 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/454 van de Commissie van 20 maart 2019
tot verlening van een vergunning voor preparaten van alfa-amylase uit Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, of Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, alsook voor een preparaat van endo-1,4-bèta-glucanase uit Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 als inkuiltoevoegingsmiddelen voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html
2.3-2.452 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/764 van de Commissie van 14 mei 2019
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 en Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
2.3-2.453 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/781 van de Commissie van 15 mei 2019
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 3-fytase, geproduceerd door Komagataella phaffii (CECT 13094), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen of opfokleghennen, legkippen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden of voor fokdoeleinden (vergunninghouder Fertinagro Nutrientes S.L.)

  btn pdf btn html
2.3-2.454 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/804 van de Commissie van 17 mei 2019
betreffende de verlenging van de vergunning voor de organische vorm van seleen, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, en van selenomethionine, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1750/2006 en (EG) nr. 634/2007

  btn pdf btn html
2.3-2.455 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/805 van de Commissie van 17 mei 2019
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van muramidase geproduceerd door Trichoderma reesei DSM 32338 als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkippen en minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, in de EU vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

  btn pdf btn html
2.3-2.456 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/857 van de Commissie van 27 mei 2019
betreffende de verlenging van de vergunning voor Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkschapen en melkgeiten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 226/2007 (vergunninghouder Danstar Ferment AG, vertegenwoordigd door Lallemand SAS)

  btn pdf btn html
2.3-2.457 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/892 van de Commissie van 28 mei 2019
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle varkens, met uitzondering van gespeende biggen en zeugen en alle kleine varkenssoorten (vergunninghouder Danstar Ferment AG, vertegenwoordigd door Lallemand SAS)

  btn pdf btn html
2.3-2.458 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/893 van de Commissie van 28 mei 2019
tot verlenging van de vergunning voor Bacillus subtilis DSM 15544 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1444/2006 (vergunninghouder Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, in de Unie vertegenwoordigd door Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

  btn pdf  btn html 
2.3-2.459 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/894 van de Commissie van 28 mei 2019
tot verlening van een vergunning voor L-threonine geproduceerd door Escherichia coli CGMCC 7.232 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html 

2.3-2.460 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/898 van de Commissie van 29 mei 2019
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van eugenol als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Lidervet SL)

  btn pdf btn html

2.3-2.461 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/899 van de Commissie van 29 mei 2019
betreffende de verlenging van de vergunning voor Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestlammeren, melkgeiten, melkschapen, melkbuffels, paarden en mestvarkens en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1447/2006, (EG) nr. 188/2007, (EG) nr. 232/2009, (EG) nr. 186/2007 en (EG) nr. 209/2008 (vergunninghouder S.I. Lesaffre)

  btn pdf btn html

2.3-2.462 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/900 van de Commissie van 29 mei 2019
tot verlening van een vergunning voor 8-mercapto-p-menthaan-3-on en p-menth-1-een-8-thiol als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.463 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/901 van de Commissie van 29 mei 2019
tot verlening van een vergunning voor riboflavine geproduceerd door Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavine geproduceerd door Bacillus subtilis (DSM 17339 en/of DSM 23984) en riboflavine-5′-fosfaat, mononatriumzout geproduceerd door Bacillus subtilis (DSM 17339 en/of DSM 23984) (bronnen van vitamine B2) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.464 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/913 van de Commissie van 29 mei 2019
tot verlenging van de vergunning voor lanthaancarbonaat-octahydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 163/2008 (vergunninghouder Bayer Healthcare AG)

  btn pdf btn html

2.3-2.465 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/914 van de Commissie van 29 mei 2019
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus licheniformis DSM 28710 als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkalkoenen, opfokkalkoenen en minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden (vergunninghouder Huvepharma NV)

  btn pdf btn html

2.3-2.466 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/929 van de Commissie van 5 juni 2019
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8), geproduceerd door Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en gespeende biggen (vergunninghouder Berg and Schmidt GmbH Co. KG)

  btn pdf btn html

2.3-2.467 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1125 van de Commissie van 5 juni 2019
tot verlening van een vergunning voor zinkchelaat van methioninesulfaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.468 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1125 van de Commissie van 5 juni 2019
tot verlening van een vergunning voor zinkchelaat van methioninesulfaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst.)

  btn pdf btn html

2.3-2.469 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1289 van de Commissie van 31 juli 2019
tot verlening van een vergunning voor L-valine, geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.470 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1313 van de Commissie van 2 augustus 2019
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 en Bacillus subtilis NRRL B-50510 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens en varkens van minder gangbare soorten, gehouden om te worden gemest (vergunninghouder Cargill Incorporated, vertegenwoordigd door Provimi Holding BV)

  btn pdf btn html

2.3-2.471 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1315 van de Commissie van 2 augustus 2019
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium DSM 7134 als toevoegingsmiddel voor diervoeding (in drinkwater) voor zeugen (vergunninghouder Lactosan GmbH & Co)

  btn pdf btn html

2.3-2.472 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1324 van de Commissie van 5 augustus 2019
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-β-xylanase, geproduceerd door Bacillus subtilis LMG S-27588, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen of opfokleghennen, mestkalkoenen of opfokkalkoenen, pluimvee van minder gangbare soorten, gehouden om te worden gemest of om tot legvogel of voor fokdoeleinden te worden opgefokt, gespeende biggen, mestvarkens en minder gangbare varkenssoorten (vergunninghouder Puratos)

  btn pdf btn html

2.3-2.473 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1947 van de Commissie van 22 november 2019
tot verlening van een vergunning voor cassiagom als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden

  btn pdf btn html

2.3-2.474 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1964 VAN DE COMMISSIE van 26 november 2019
tot verlening van een vergunning voor L-lysine (base), vloeibaar, L-lysinemonohydrochloride, vloeibaar, L-lysinemonohydrochloride, technisch zuiver, en L-lysinesulfaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html 
2.3-2.475 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1965 Van De Commissie van 26 november 2019
tot verlening van een vergunning voor natriummolybdaatdihydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor schapen
  btn pdf btn html

2.3-2.476 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1977 van de Commissie van 26 november 2019
tot verlening van een vergunning voor fenylmethaanthiol, benzylmethylsulfide, sec-pentylthiofeen, tridec-2-enal, 12-methyltridecanal, 2,5-dimethylfenol, hexa-2(trans),4(trans)-diënal en 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanon als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor katten en honden

  btn pdf btn html

2.3-2.477 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/106 van de Commissie van 23 januari 2020
tot verlening van een vergunning voor natriumformiaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf  btn html

2.3-2.478 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/107 van de Commissie van 23 januari 2020
tot verlening van een vergunning voor ponceau 4R als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden, katten en siervissen (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.479 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/146 van de Commissie van 3 februari 2020
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 333/2010, Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2312, Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1081, Uitvoeringsverordening (EU) 2016/897, Uitvoeringsverordening (EU) 2019/893 en Verordening (EU) nr. 184/2011 betreffende de vergunningen voor het preparaat van Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor diervoeding (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.480 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/147 van de Commissie van 3 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, zeugen (waar het ten goede komt van speenvarkens) en melkkoeien en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2148/2004, (EG) nr. 1288/2004 en (EG) nr. 1811/2005 (vergunninghouder S.I. Lesaffre) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.481 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/148 van de Commissie van 3 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor robenidinehydrochloride (Robenz 66G) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1800/2004 (vergunninghouder Zoetis SA) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.482 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/149 van de Commissie van 4 februari 2020
betreffende de verlenging van de vergunning voor Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor lammeren en paarden en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1293/2008 en (EG) nr. 910/2009 (vergunninghouder Danstar Ferment AG, vertegenwoordigd in de EU door Lallemand SAS) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.483 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/150 van de Commissie van 4 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van 6‐fytase geproduceerd door Komagataella phaffii CGMCC 12056 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, legkippen, opfokhennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden of voor fokdoeleinden (vergunninghouder Andrés Pintaluba SA) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf  btn html 

2.3-2.483-1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/150 van de Commissie van 4 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van 6-fytase geproduceerd door Komagataella phaffii CGMCC 12056 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, legkippen, opfokhennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden of voor fokdoeleinden (vergunninghouder Andrés Pintaluba SA) (Publicatieblad van de Europese Unie L 33 van 5 februari 2020)

  btn pdf btn html

2.3-2.484 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/151 van de Commissie van 4 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor Pediococcus acidilactici CNCM I‐4622 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle varkenssoorten voor mest- en fokdoeleinden met uitzondering van zeugen, alle vogelsoorten, alle vissoorten en alle schaaldieren, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010 en (EU) nr. 212/2011 en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 95/2013, (EU) nr. 413/2013 en (EU) 2017/2299 (vergunninghouder Danstar Ferment AG, in de Unie vertegenwoordigd door Lallemand SAS) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.485 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/157 VAN DE COMMISSIE van 5 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor tartrazine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden, katten, siervissen, zaadetende siervogels en kleine knaagdieren (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.486 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/159 van de Commissie van 5 februari 2020
betreffende de verlenging van de vergunning voor Enterococcus faecium DSM 7134 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen en mestvarkens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 538/2007 (vergunninghouder Lactosan Starterkulturen GmbH & Co) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.487 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/160 van de Commissie van 5 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van oregano-olie, karwijolie, carvacrol, methylsalicylaat en L-menthol als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Biomin GmbH) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.488 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/161 van de Commissie van 5 februari 2020
tot verlenging van de vergunning voor Bacillus subtilis DSM 17299 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1137/2007 (vergunninghouder Chr. Hansen A/S) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.489 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/162 van de Commissie van 5 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen (vergunninghouder Danstar Ferment AG, vertegenwoordigd door Lallemand SAS) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.490 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/163 van de Commissie van 5 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van muramidase, geproduceerd door Trichoderma reesei DSM 32338, als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkalkoenen, opfokkalkoenen, opfokkippen en andere soorten opfokpluimvee (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, in de EU vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.490-1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/163 van de Commissie van 5 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van muramidase, geproduceerd door Trichoderma reesei DSM 32338, als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkalkoenen, opfokkalkoenen, opfokkippen en andere soorten opfokpluimvee (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, in de EU vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Publicatieblad van de Europese Unie L 34 van 6 februari 2020)

  btn pdf btn html

2.3-2.491 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/164 van de Commissie van 5 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor 6-fytase, geproduceerd door Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vogelsoorten en alle varkenssoorten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 379/2009 (vergunninghouder Danisco (UK) Ltd onder de handelsnaam Danisco Animal Nutrition en vertegenwoordigd door Genencor International B.V.) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.492 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/165 VAN DE COMMISSIE van 5 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-mannanase, geproduceerd door Paenibacillus lentus DSM 32052, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, legkippen, mest- of opfokkalkoenen en minder gangbare pluimveesoorten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 786/2007 (vergunninghouder Elanco GmbH) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.493 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/166 van de commissie van 5 februari 2020
tot verlenging van de vergunning voor 6-fytase, geproduceerd door Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, legkippen, mestkalkoenen, mesteenden, gespeende biggen, mestvarkens en zeugen, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 785/2007 (vergunninghouder Danisco (UK) Ltd onder de handelsnaam Danisco Animal Nutrition en vertegenwoordigd door Genencor International B.V.) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.494 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/172 van de Commissie van 6 februari 2020
betreffende de verlenging van de vergunning voor 3-fytase geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 101.672) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor biggen (gespeend), mestvarkens, zeugen, mestkippen, mestkalkoenen, legkippen, eenden en alle andere kleinere vogelsoorten, siervogels en de nieuwe vergunning voor kippen gehouden voor legdoeleinden of voor fokdoeleinden, kalkoenen gehouden voor fokdoeleinden of fokhennen en speenvarkens en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 243/2007, (EG) nr. 1142/2007, (EG) nr. 165/2008, (EG) nr. 505/2008 en (EU) nr. 327/2010 (vergunninghouder BASF SE) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.495 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/173 van de Commissie van 6 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor briljantblauw FCF als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.496 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/180 van de Commissie van 7 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis KCCM 10673P en Aspergillus oryzae KCTC 10258BP als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.497 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/196 van de Commissie van 13 februari 2020
tot verlenging van de vergunning voor endo-1,4- bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger CBS 109.713, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, mestkalkoenen, opfokkalkoenen, kleine vogelsoorten (met uitzondering van legvogels) en siervogels, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1380/2007 en (EG) nr. 1096/2009 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 843/2012 (vergunninghouder BASF SE) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.498 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/197 van de Commissie van 13 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor allurarood AC als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.499 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/228 van de Commissie van 19 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor erytrosine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden en katten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.500 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/229 van de Commissie van 19 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor L-tryptofaan als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.501 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/238 van de Commissie van 20 februari 2020
tot verlening van een vergunning voor L-threonine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.502 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/376 van de Commissie van 5 maart 2020
tot verlening van een vergunning voor norbixine (annatto F) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.503 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/377 van de commissie van 5 maart 2020
tot verlening van een vergunning voor natriumselenaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor herkauwers (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.504 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/378 van de Commissie van 5 maart 2020
tot verlening van een vergunning voor L-leucine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.505 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/992 van de Commissie van 9 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6‐fytase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 25770), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle legvogels (vergunninghouder BASF SE)

  btn pdf btn html

2.3-2.506 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/993 van de Commissie van 9 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8), geproduceerd door Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle voor mestdoeleinden gehouden vogelsoorten met uitzondering van mestkippen, siervogels, alle gespeende varkenssoorten met uitzondering van gespeende biggen en alle voor mestdoeleinden gehouden varkenssoorten met uitzondering van mestvarkens (vergunninghouder Berg und Schmidt GmbH Co. KG)

  btn pdf btn html

2.3-2.507 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/994 van de Commissie van 9 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor monensin en nicarbazine (Monimax) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen, mestkippen en opfokleghennen (vergunninghouder Huvepharma NV)

  btn pdf btn html

2.3-2.508 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/995 van de Commissie van 9 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 26372), als toevoegingsmiddel in diervoeding voor zogende zeugen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

  btn pdf btn html

2.3-2.508-1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/995 van de Commissie van 9 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 26372), als toevoegingsmiddel in diervoeding voor zogende zeugen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

  btn pdf btn html

2.3-2.509 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/996 van de Commissie van 9 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van carvacrol, thymol, D-carvon, methylsalicylaat en L-menthol als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden (vergunninghouder Biomin GmbH)

  btn pdf btn html

2.3-2.510 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/997 van de Commissie van 9 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor L‐lysine (base), vloeibaar, L‐lysinesulfaat en L‐lysinemonohydrochloride, technisch zuiver als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.511 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/998 van de Commissie van 9 juli 2020
betreffende de verlenging van de vergunning voor astaxanthine-dimethyldisuccinaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor vis en schaaldieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 393/2008

  btn pdf btn html

2.3-2.512 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1031 van de Commissie van 15 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor benzoëzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

  btn pdf btn html

2.3-2.512-1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1031 van de Commissie van 15 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor benzoëzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

  btn pdf btn html

2.3-2.513 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1032 van de Commissie van 15 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis DSM 28343 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokkalveren en mestvarkens (vergunninghouder Lactosan GmbH & Co. KG)

  btn pdf btn html

2.3-2.514 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1033 Van de Commissie van 15 juli 2020
tot verlenging van de vergunning voor L‐arginine, geproduceerd door Corynebacterium glutamicum ATCC 13870, en tot verlening van een vergunning voor L‐arginine, geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCCM 80182, als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1139/2007

  btn pdf btn html

2.3-2.515 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1034 van de Commissie van 15 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus oryzae (DSM 26372), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

  btn pdf btn html

2.3-2.516 Verordening (EU) 2020/1085 van de Commissie van 23 juli 2020
tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html

2.3-2.516-1 Rectificatie van Verordening (EU) 2020/1085 van de Commissie van 23 juli 2020
tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl in of op bepaalde producten

  btn pdf btn html
2.3-2.517 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1090 van de Commissie van 24 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor L‐histidinemonohydrochloride-monohydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten
  btn pdf btn html

2.3-2.518 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1091 van de Commissie van 24 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor L‐threonine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.519 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1092 van de Commissie van 24 juli 2020
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1263/2011 wat de verlening van een vergunning voor Lactococcus lactis (NCIMB 30160) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten betreft

  btn pdf btn html

2.3-2.520 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1094 van de Commissie van 24 juli 2020
tot verlenging van de vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 896/2009 (vergunninghouder Prosol S.p.A.)

  btn pdf btn html

2.3-2.521 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1095 van de Commissie van 24 juli 2020
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien

  btn pdf btn html

2.3-2.522 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1096 van de Commissie van 24 juli 2020
tot verlenging van de vergunning voor Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien en paarden en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1119/2010 (vergunninghouder Prosol S.p.A.)

  btn pdf btn html

2.3-2.523 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1097 van de Commissie van 24 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor luteïnerijke en luteïne/zeaxanthine-extracten van Tagetes erecta als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor mest- en legpluimvee (met uitzondering van kalkoenen) en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden

  btn pdf btn html

2.3-2.523-1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1097 van de Commissie van 24 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor luteïnerijke en luteïne/zeaxanthine-extracten van Tagetes erecta als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor mest- en legpluimvee (met uitzondering van kalkoenen) en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden

  btn pdf btn html

2.3-2.523-2 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/420 van de Commissie van 9 maart 2021
tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1097 tot verlening van een vergunning voor luteïnerijke en luteïne/zeaxanthine-extracten van Tagetes erecta als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor mest- en legpluimvee (met uitzondering van kalkoenen) en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden

  btn pdf btn html

2.3-2.524 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1098 van de Commissie van 24 juli 2020
tot verlening van een vergunning voor etherische olie van kardemom uit Elettaria cardamomum (L.) Maton als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.525 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1175 van de Commissie van 7 augustus 2020
tot verlening van een vergunning voor L-cysteïnehydrochloride-monohydraat, geproduceerd door fermentatie met Escherichia coli KCCM 80180 en Escherichia coli KCCM 80181, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.525-1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1175 van de Commissie van 7 augustus 2020
tot verlening van een vergunning voor L-cysteïnehydrochloride-monohydraat, geproduceerd door fermentatie met Escherichia coli KCCM 80180 en Escherichia coli KCCM 80181, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.526 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1363 van de Commissie van 30 september 2020
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle varkenssoorten (vergunninghouder Chr. Hansen A/S)

  btn pdf btn html

2.3-2.527 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1370 van de Commissie van 1 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van lanthanidecitraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Treibacher Industrie AG)

  btn pdf btn html

2.3-2.528 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1371 van de Commissie van 1 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,4-bèta-glucanase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zogende zeugen (vergunninghouder BASF SE)

  btn pdf btn html

2.3-2.529 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1372 van de Commissie van 1 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor L-tryptofaan, geproduceerd door Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 of KCCM 10534, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.530 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1373 van de Commissie van 1 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor zinkchelaat van lysine en glutaminezuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.531 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1374 van de Commissie van 1 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1077 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor kalveren, voor alle minder gangbare herkauwers (voor opfokdoeleinden) met uitzondering van lammeren en voor kameelachtigen (voor opfokdoeleinden) (vergunninghouder Danstar Ferment AG, vertegenwoordigd door Lallemand SAS)

  btn pdf btn html

2.3-2.532 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1375 van de Commissie van 1 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van citroenzuur, sorbinezuur, thymol en vanilline als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor speenvarkens, mestkalkoenen en opfokkalkoenen (vergunninghouder Vetagro SpA)

  btn pdf btn html

2.3-2.533 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1376 van de Commissie van 1 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Komagataella phaffii (CGMCC 12056), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen, opfokkalkoenen, biggen (speenvarkens en gespeende biggen) en minder gangbare varkenssoorten (vergunninghouder Andrés Pintaluba SA)

  btn pdf btn html

2.3-2.534 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1377 van de Commissie van 1 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Bacillus subtilis (LMG S‐15136), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor speenvarkens, alle minder gangbare varkenssoorten met uitzondering van fokdieren (vergunninghouder Beldem, een onderdeel van Puratos NV)

  btn pdf btn html

2.3-2.535 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1378 van de Commissie van 1 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor koperchelaat van lysine en glutaminezuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.536 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1379 van de Commissie van 1 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor L‐cystine, geproduceerd door Pantoea ananatis NITE BP‐02525, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.537 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1395 van de Commissie van 5 oktober 2020
tot verlenging van de vergunning voor Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, de verlening van de vergunning van die stof voor opfokleghennen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1292/2008 (vergunninghouder Evonik Nutrition & Care GmbH)

  btn pdf btn html

2.3-2.538 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1396 van de Commissie van 5 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor geraniol, citral, 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trieen-1-ol, (Z)-nerol, geranylacetaat, geranylbutyraat, geranylformiaat, geranylpropionaat, nerylpropionaat, nerylformiaat, nerylacetaat, nerylisobutyraat, geranylisobutyraat en prenylacetaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten met uitzondering van zeedieren

  btn pdf btn html

2.3-2.539 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1397 van de Commissie van 5 oktober 2020
tot verlenging van de vergunning voor L‐isoleucine, geproduceerd door Escherichia coli FERM ABP‐10641, als nutritioneel toevoegingsmiddel, de uitbreiding van het gebruik ervan en tot verlening van een vergunning voor L‐isoleucine, geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCCM 80189, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 348/2010

  btn pdf btn html

2.3-2.539-1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1397 van de Commissie van 5 oktober 2020
tot verlenging van de vergunning voor L-isoleucine, geproduceerd door Escherichia coli FERM ABP-10641, als nutritioneel toevoegingsmiddel, de uitbreiding van het gebruik ervan en tot verlening van een vergunning voor L-isoleucine, geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCCM 80189, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 348/2010

  btn pdf btn html

2.3-2.540 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1398 van de Commissie van 5 oktober 2020
tot verlenging van de vergunning voor Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor paarden, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 886/2009 (vergunninghouder All-Technology Ireland Ltd)

  btn pdf btn html

2.3-2.541 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1399 van de Commissie van 5 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor butylhydroxyanisool als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten met uitzondering van katten

  btn pdf btn html

2.3-2.542 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1400 van de Commissie van 5 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor ethylester van β‐apo-8’-caroteenzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, legkippen en minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor leg- en mestdoeleinden

  btn pdf btn html

2.3-2.543 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1418 van de Commissie van 6 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor verzeept paprikaextract (Capsicum annuum)(capsanthine) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden, legkippen en minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden

  btn pdf btn html

2.3-2.544 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1497 van de Commissie van 15 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor L-methionine, geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 en Escherichia coli KCCM 80096, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf  btn html 

2.3-2.545 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1510 van de Commissie van 16 oktober 2020
tot verlening van een vergunning voor cinnamylalcohol, 3-fenylpropaan-1-ol, 2-fenylpropanal, 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyd, α-methylkaneelaldehyd, 3-fenylpropanal, kaneelzuur, cinnamylacetaat, cinnamylbutyraat, 3-fenylpropylisobutyraat, cinnamylisovaleraat, cinnamylisobutyraat, ethylcinnamaat, methylcinnamaat en isopentylcinnamaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten met uitzondering van zeedieren

  btn pdf  btn html

2.3-2.546 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1755 van de Commissie van 24 november 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus coagulans DSM 32016 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor speenvarkens en gespeende biggen van de familie Suidae, mestpluimvee en siervogels (vergunninghouder Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.547 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1760 van de Commissie van 25 november 2020
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Bacillus subtilis DSM 25841 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle varkens, met inbegrip van zeugen, met uitzondering van zogende zeugen, om een voordeel te verkrijgen bij speenvarkens (vergunninghouder Chr. Hansen A/S) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.548 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1761 van de Commissie van 25 november 2020
tot verlening van een vergunning voor L‐cysteïnehydrochloride-monohydraat, geproduceerd door fermentatie met Escherichia coli KCCM 80109 en KCCM 80197, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.549 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1762 van de Commissie van 25 november 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 en Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mest-, leg- of fokdoeleinden (vergunninghouder Chr. Hansen A/S) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.550 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1764 van de Commissie van 25 november 2020
tot verlening van een vergunning voor dinatrium-5’-inosinaat, geproduceerd door fermentatie met Corynebacterium stationis KCCM 80161, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.551 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1795 van de Commissie van 30 november 2020
met betrekking tot de verlening van een vergunning voor ijzerchelaat van lysine en glutaminezuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.552 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1796 van de Commissie van 30 november 2020
tot verlening van een vergunning voor L‐glutamine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum NITE BP‐02524 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.553 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1797 van de Commissie van 30 november 2020
tot verlening van een vergunning voor L-valine geproduceerd door Escherichia coli KCCM 80159 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.554 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1798 van de Commissie van 30 november 2020
tot verlening van een vergunning voor L-lysinemonohydrochloride geproduceerd door Corynebacterium glutamicum DSM 32932 en L-lysinesulfaat geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.555 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1799 van de Commissie van 30 november 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase geproduceerd door Komagataella phaffii CGMCC 12056 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen en andere legvogels (vergunninghouder: Andrés Pintaluba S.A.) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.556 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1800 van de Commissie van 30 november 2020
tot verlening van een vergunning voor mononatriumglutamaat geproduceerd door fermentatie met Corynebacterium glutamicum (KCCM 80188) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.557 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2116 van de Commissie van 16 december 2020
tot verlenging van de vergunning voor L-histidinemonohydrochloride-monohydraat geproduceerd door Escherichia coli ATCC 9637 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zalmachtigen en de uitbreiding van het gebruik ervan tot andere vis en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 244/2007

  btn pdf btn html

2.3-2.558 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2117 van de Commissie van 16 december 2020
tot verlenging van de vergunning voor selenomethionine geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 met de nieuwe naam “geseleniseerde gist Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399” als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 900/2009

  btn pdf btn html

2.3-2.559 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2118 van de Commissie van 16 december 2020
tot verlenging van de vergunning voor Pediococcus pentosaceus DSM 16244 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 514/2010

  btn pdf btn html

2.3-2.560 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2119 van de Commissie van 16 december 2020
tot verlenging van de vergunning voor het preparaat van citroenzuur, sorbinezuur, thymol en vanilline als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle varkens (gespeend), mestkippen, opfokleghennen, alle minder gangbare vogelsoorten gehouden voor mestdoeleinden en alle minder gangbare vogelsoorten gehouden voor legdoeleinden en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 1117/2010 en (EU) nr. 849/2012 (vergunninghouder Vetagro SpA)

  btn pdf btn html

2.3-2.561 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2121 van de Commissie van 16 december 2020
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase geproduceerd door Komagataella phaffii DSM 32854 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten, siervogels, biggen, mestvarkens, zeugen en minder gangbare varkenssoorten gehouden voor mest- of fokdoeleinden (vergunninghouder: Huvepharma EOOD)

  btn pdf btn html

2.3-2.562 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/329 van de Commissie van 24 februari 2021
betreffende de verlenging van de vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase en endo-1,3(4)-bèta-glucanase voor mestkippen (vergunninghouder: Aveve, NV), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1091/2009

  btn pdf btn html

2.3-2.563 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/330 van de Commissie van 24 februari 2021
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 3-fytase geproduceerd door Komagataella phaffii CECT 13094 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens, minder gangbare varkenssoorten, en mest- en opfokkalkoenen (vergunninghouder: Fertinagro Biotech S.L.)

  btn pdf btn html

2.3-2.564 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/343 van de Commissie van 25 februari 2021
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus buchneri DSM 29026 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.565 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/344 van de Commissie van 25 februari 2021
tot verlening van een vergunning voor sorbitaanmonolauraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.566 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/346 van de Commissie van 25 februari 2021
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.567 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/363 van de Commissie van 26 februari 2021
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van fumonisine-esterase geproduceerd door Komagataella phaffii DSM 32159 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.568 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/367 van de Commissie van 1 maart 2021
tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokkalveren, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 883/2010 (vergunninghouder S.I. Lesaffre)

  btn pdf btn html

2.3-2.569 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/421 van de Commissie van 9 maart 2021
tot verlening van een vergunning voor van Artemisia vulgaris L. afgeleide tinctuur (tinctuur van bijvoet) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.570 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/422 van de Commissie van 9 maart 2021
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium (DSM 7134) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen (vergunninghouder: Lactosan GmbH & Co KG)

  btn pdf btn html
2.3-2.570-1 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1414 van de Commissie van 27 augustus 2021
tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/422 van de Commissie tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium (DSM 7134) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen (vergunninghouder: Lactosan GmbH & Co KG)

  btn pdf btn html

2.3-2.571 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/485 van de Commissie van 22 maart 2021
tot verlening van een vergunning als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor etherische gemberolie van Zingiber officinale Roscoe voor alle diersoorten, gember-oleohars van Zingiber officinale Roscoe voor mestkippen, legkippen, mestkalkoenen, biggen, mestvarkens, zeugen, melkkoeien, mestkalveren (melkvervangers), mestrunderen, schapen, geiten, paarden, konijnen, vissen en gezelschapsdieren, en gembertinctuur van Zingiber officinale Roscoe voor paarden en honden

  btn pdf btn html
2.3-2.571-1 Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/485 van de Commissie van 22 maart 2021
tot verlening van een vergunning als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor etherische gemberolie van Zingiber officinale Roscoe voor alle diersoorten, gember-oleohars van Zingiber officinale Roscoe voor mestkippen, legkippen, mestkalkoenen, biggen, mestvarkens, zeugen, melkkoeien, mestkalveren (melkvervangers), mestrunderen, schapen, geiten, paarden, konijnen, vissen en gezelschapsdieren, en gembertinctuur van Zingiber officinale Roscoe voor paarden en honden

  btn pdf btn html

2.3-2.572 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/505 van de Commissie van 23 maart 2021
tot weigering van een vergunning voor fosforzuur 60 % op een drager van siliciumdioxide als toevoegingsmiddel voor diervoeding behorende tot de functionele groep conserveermiddelen

  btn pdf btn html

2.3-2.573 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/506 van de Commissie van 23 maart 2021
tot verlening van een vergunning voor methaanthiol als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html

2.3-2.574 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/507 van de Commissie van 23 maart 2021
tot verlenging van de vergunning voor pyridoxinehydrochloride (vitamine B6) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 515/2011

  btn pdf btn html 

2.3-2.575 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/508 van de Commissie van 23 maart 2021
tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 170/2011 (vergunninghouder: Prosol S.p.A.)

  btn pdf btn html

2.3-2.576 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/551 van de Commissie van 30 maart 2021
tot verlening van een vergunning voor extract van kurkuma, olie van kurkuma en oleohars van kurkuma uit Curcuma longa L. rizoom als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten, en voor tinctuur van kurkuma van Curcuma longa L. rizoom als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor paarden en honden

  btn pdf btn html
2.3-2.577 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/658 van de Commissie van 21 april 2021
tot verlening van een vergunning voor etherische olie van Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
2.3-2.578 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/669 van de Commissie van 23 april 2021
tot verlening van een vergunning voor technisch zuiver L-lysinemonohydrochloride en vloeibare L-lysine (base) geproduceerd door Corynebacterium casei KCCM 80190 of Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 of Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
2.3-2.579 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/709 van de Commissie van 29 april 2021
tot verlening van een vergunning voor L-histidinemonohydrochloride-monohydraat geproduceerd door Escherichia coli KCCM 80212 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
2.3-2.580 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/719 van de Commissie van 30 april 2021
tot verlening van een vergunning voor L-valine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
2.3-2.581 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/758 van de Commissie van 7 mei 2021
betreffende de status van bepaalde producten als onder Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad vallende toevoegingsmiddelen voor diervoeding en betreffende het uit de handel nemen van bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding

  btn pdf btn html
2.3-2.582 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/932 van de Commissie van 9 juni 2021
tot schorsing van de vergunning voor lasalocide-A-natrium (Avatec 15 % cc) en lasalocide-A-natrium (Avatec 150 G) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor mestkippen en opfokleghennen (vergunninghouder Zoetis Belgium SA)

  btn pdf btn html
2.3-2.583 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/967 van de Commissie van 16 juni 2021
tot verlenging van een vergunning voor mangaanchelaat van het hydroxy-analoog van methionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 350/2010

  btn pdf btn html
2.3-2.584 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/968 van de Commissie van 16 juni 2021
tot verlenging van de vergunning voor zinkchelaat van het hydroxy-analoog van methionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 335/2010

  btn pdf btn html
2.3-2.585 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/969 van de Commissie van 16 juni 2021
tot verlening van een vergunning voor L-threonine geproduceerd door Escherichia coli CGMCC 13325 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
2.3-2.586 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/981 van de Commissie van 17 juni 2021
tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Aspergillus niger CBS 109.713, en endo-1,4-bèta-glucanase geproduceerd door Aspergillus niger DSM 18404, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor pluimveesoorten, siervogels en gespeende biggen (vergunninghouder: BASF SE), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 271/2009 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1068/2011

  btn pdf btn html
2.3-2.587 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/982 van de Commissie van 17 juni 2021
tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van 6-fytase geproduceerd door Trichoderma reesei CBS 122001 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor varkens en pluimvee (vergunninghouder: Roal Oy), en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 277/2010, (EU) nr. 891/2010 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 886/2011

  btn pdf btn html
2.3-2.588 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1409 van de Commissie van 27 augustus 2021
tot verlening van een vergunning voor fytomenadion als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor paarden

  btn pdf btn html
2.3-2.589 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1410 van de Commissie van 27 augustus 2021
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus licheniformis DSM 28710 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden, pluimveesoorten gehouden voor fokdoeleinden en siervogels

  btn pdf btn html
2.3-2.590 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1411 van de Commissie van 27 augustus 2021
tot verlenging van de vergunning voor Clostridium butyricum FERM BP-2789 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen, mestkalkoenen, opfokkalkoenen, minder gangbare vogelsoorten (met uitzondering van legvogels), gespeende biggen en gespeende biggen van minder gangbare varkenssoorten, tot verlening van een vergunning voor dat toevoegingsmiddel voor mestkippen, speenvarkens en speenvarkens van minder gangbare varkenssoorten, en tot intrekking van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 373/2011, (EU) nr. 374/2013 en (EU) nr. 1108/2014 (vergunninghouder Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd vertegenwoordigd door Huvepharma NV Belgium)

  btn pdf btn html
2.3-2.591 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1412 van de Commissie van 27 augustus 2021
tot verlening van een vergunning voor chelaat van ijzer(III)citraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor biggen en minder gangbare varkenssoorten (vergunninghouder: Akeso Biomedical, Inc. USA, in de Unie vertegenwoordigd door Pen & Tec Consulting SLU)

  btn pdf btn html
2.3-2.592 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1413 van de Commissie van 27 augustus 2021
tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Bacillus subtilis LMG-S 15136 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zogende zeugen (vergunninghouder Beldem, een onderdeel van Puratos NV)

  btn pdf btn html
2.3-2.593 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1424 van de Commissie van 31 augustus 2021
tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium DSM 7134 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 998/2010 (vergunninghouder Lactosan GmbH & Co KG)

  btn pdf btn html
2.3-2.594 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1425 van de Commissie van 31 augustus 2021
tot verlening van een vergunning voor mangaanchelaat van lysine en glutaminezuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten

  btn pdf btn html
2.3-2.595 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1426 van de Commissie van 31 augustus 2021
tot verlening van een vergunning voor serineprotease geproduceerd door Bacillus licheniformis DSM 19670 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder: DSM Nutritional Products Ltd, in de Unie vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

  btn pdf btn html
2.3-2.596 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1431 van de Commissie van 1 september 2021
tot verlening van een vergunning voor muramidase geproduceerd door Trichoderma reesei DSM 32338 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, in de Unie vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

  btn pdf btn html

2.3-2.597 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2047 van de Commissie van 23 november 2021
tot verlening van een vergunning voor amproliumhydrochloride (COXAM) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en opfokleghennen (vergunninghouder: HuvePharma NV) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.598 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2050 van de Commissie van 24 november 2021
tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Bacillus velezensis CECT 5940 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen, opfokkalkoenen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en fokdoeleinden en siervogels (niet voor reproductieve doeleinden) (vergunninghouder: Evonik Operations GmbH) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.599 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2051 van de Commissie van 24 november 2021
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 en Bacillus velezensis NRRL B-50104 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen (vergunninghouder: Danisco Animal Nutrition, vertegenwoordigd door Genencor International B.V.) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.600 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2076 van de Commissie van 26 november 2021
tot verlening van een vergunning voor L-tryptofaan geproduceerd door Escherichia coli KCCM 80210 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.601 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2077 van de Commissie van 26 november 2021
tot verlening van een vergunning voor L-valine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.602 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2080 van de Commissie van 26 november 2021
tot verlening van een vergunning voor L-histidinemonohydrochloride-monohydraat geproduceerd door fermentatie met Escherichia coli NITE SD 00268 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten met uitzondering van vissen (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.603 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2090 van de Commissie van 25 november 2021
tot weigering van een vergunning voor titaandioxide als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.604 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2092 van de Commissie van 29 november 2021
tot verlening van een vergunning voor kaliumdiformiaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens en gespeende biggen (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.605 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2093 van de Commissie van 29 november 2021
tot verlening van een vergunning voor dinatrium-5’-guanylaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.606 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2094 van de Commissie van 29 november 2021
tot verlening van een vergunning voor decoquinaat (Deccox en Avi-Deccox 60G) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Zoetis Belgium SA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1289/2004 (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.607 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2095 van de Commissie van 29 november 2021
tot verlening van een vergunning voor L-lysine (base), L-lysinemonohydrochloride en L-lysinesulfaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.608 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2096 van de Commissie van 29 november 2021
tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma reesei CBS 143953 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten, mestvarkens, biggen en alle minder gangbare varkenssoorten (vergunninghouder: Danisco (UK) Ltd, in de Unie vertegenwoordigd door Genencor International B.V.) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

2.3-2.609 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2097 van de Commissie van 29 november 2021
tot verlening van een vergunning voor een preparaat van benzoëzuur, calciumformiaat en fumaarzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen en opfokkalkoenen (vergunninghouder: Novus Europe NV) (Voor de EER relevante tekst)

  btn pdf btn html

Uit de handel nemen van toevoegingsmiddelen

Eind 2003 is de Vo. (EG) nr. 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding gepubliceerd. Hierin werd aangekondigd dat uiterlijk 7 jaar na inwerkingtreding van de verordening, een aanvraag voor vernieuwing van de toelating moet worden ingediend. Deze periode van 7 jaar na de inwerkingtreding van de verordening, is op 8 november 2010 afgelopen.

Toevoegingsmiddelen waarvoor op dat moment geen herautorisatiedossier was ingediend, zullen op termijn door middel van een verordening van de markt worden gehaald. In deze intrekkingsverordeningen zijn overgangsmaatregelen zoals uitverkooptermijnen opgenomen.

Uit de handel genomen toevoegingsmiddelen

     

2.3-3.1 Vo. (EU) nr. 451/2012 d.d. 29 mei 2012 (PDF, 812 kB)
tot het uit de handel nemen van bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding, behorende tot de functionele groep van toevoegingsmiddelen voor kuilvoer

  btn pdf  btn html

2.3-3.2 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 230 dd. 21 maart 2013 (PDF, 1831 kB)
tot het uit de handel nemen van bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding, behorend tot de groep aromatische en eetlustopwekkende stoffen

  btn pdf  
2.3-3.3 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1145 d.d. 8 juni 2017
betreffende het uit de handel nemen van bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding waarvoor overeenkomstig Richtlijnen 70/524/EEG en 82/471/EEG van de Raad een vergunning is verleend en tot intrekking van de verouderde bepalingen waarbij voor die toevoegingsmiddelen een vergunning is verleend

  btn pdf btn html

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving