Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

Nieuws

20 dec

FND: “NVWA-analyse bevestigt veiligheid diervoederketen”

Zoetermeer; 20 december 2019 – De diervoederketen is goed gereguleerd, de voedselveiligheid is geborgd. Die conclusie is te trekken uit de Integrale Ketenanalyse (IKA) die de NVWA uitvoerde op de diervoederketen. De Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) is blij met deze uitkomst en is bereid met de kennis en kunde van haar leden die borging verder te verstevigen. FND roept de Rijksoverheid op met extra budget te investeren in behoud van kennis en capaciteit bij de NVWA.

More
01 sept

'Elkaar weten te vinden'

2019 Artikel Molenaar“Elkaar kennen en elkaar weten te vinden als het nodig is, dat is de belangrijkste functie van de Federatie Nederlandse Diervoederketen”, zeggen bestuursleden Matthé Vermeulen en Peter Fidder.

Aanleiding voor het oprichten van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) was het opheffen van de productschappen in 2014. Daarmee dreigde het Productschap Diervoeding, een belangrijk platform voor de diervoedersector, verloren te gaan. “Het gezamenlijke belang van een platform was dus al bij de oprichting voor alle betrokkenen duidelijk”, zegt Matthé Vermeulen die statutair voorzitter van de FND is en namens het Comité van Graanhandelaren zitting in het FNDbestuur heeft. “Onze sector is continu in beweging en heeft te maken met veel politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.” Vermeulen noemt de transitie naar kringlooplandbouw, broeikasgasemissies en klimaatverandering, de gmo-discussie en vraagstukken rondom maximum residue levels (MRL’s) van gewasbeschermingsmiddelen als belangrijke thema’s waarmee iedereen in de diervoederketen te maken heeft. “Dan is het goed om elkaar te kennen en met elkaar in gesprek te gaan over de consequenties van deze ontwikkelingen voor onze achterban.”

Download hier het volledig artikel

27 feb

FND verkent ‘Haagse’ wereld

FND verkent Haagse wereldDe deelnemers van het stakeholdersoverleg van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) brachten een bezoek aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Tweede Kamer.

De FND regelde voor de deelnemers van het overleg de kans om een dag in de Haagse wereld te stappen.
Dit leverde Inbeeld inzichten op in de beleidsmatige processen en gevoel voor de politieke omgeving waarin de minister opereert. Het gesprek met beleidsmedewerkers zorgde ervoor dat de aanwezigen zich beter realiseerden dat de overheid niet alleen te maken heeft met de belangen van de sector, maar ook met maatschappelijke en juridische aspecten van de verschillende dossiers. “De overheid moet altijd meerdere belangen dienen – zoals voedselveiligheid, voedselzekerheid, klimaat, handel, burgerruimte – en soms wringt dat”, legden de beleidsmedewerkers uit.

“Goed contact tussen de diervoedersector en ‘het Haagse’ heeft voor beide partijen een duidelijke meerwaarde en vergroot het wederzijdse begrip”, aldus Gerrianne Jansen, coördinator en technisch voorzitter van FND.

27 feb

CVB bevestigt hogere pensbestendigheid van zetmeel van geplette gerst

Onderzoek van het Centraal Veevoeder Bureau (CVB) naar de verteerbaarheidskenmerken van een aantal bewerkte granen toont aan dat het pletten in plaats van malen van gerst leidt tot een hogere pensbestendigheid van het zetmeel. Hetzelfde geldt evenwel niet voor tarwe. Dit bevestigt de keus van sommige melkveehouders die geplette gerst bijvoeren om de kans op pensverzuring te verkleinen. Tot 30 maart kan men reageren op de nieuwe voederwaardevoorstellen.

More
23 jan

Tabellenboeken veevoeding bestellen

Op de website van CVB Diervoeding vindt u CVB publicaties zoals veevoedertabellen, tabellenboekjes veevoeding en documentatierapporten. De tabellenboeken veevoeding kunt u bestllen voor 9 euro per stuk (exclusief verzendkosten) en de volgende versies zijn beschikbaar:

> Tabellenboek veevoeding Herkauwers (rundvee, schapen en geiten) 2016
> Tabellenboek veevoeding Varkens 2016
> Tabellenboek veevoeding Pluimvee 2016
> Tabellenboek veevoeding Paarden en Pony's 2016
> Tabellenboek veevoeding Konijnen 2016

Tabellenboeken bestellen
Het is mogelijk om gedrukte versies van de tabellenboekjes te bestellen bij Agribusiness Service BV:
Agribusiness Service BV
Braillelaan 9
2289 CL Rijswijk
Telefoon: +31 (0)857 731 973
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.agribusiness-service.nl

Zoeken