×

DIERVOEDERVEILIGHEID, RISICO-INVENTARISATIE EN CRISISBEHEERSING

Elkaar informeren over diervoederveiligheid is een van de belangrijke argumenten geweest om de FND op te richten. FND wil een platform zijn om informatie over diervoederveiligheid te delen met elkaar en deze website. De FND ziet voor zichzelf op het terrein van voedselveiligheid geen regierol weggelegd. In voorkomende gevallen zullen de dragende organisaties zelf (of SecureFeed) communiceren.

Door de FND zijn twee aandachtsvelden aangeduid te weten (1) Risico-inventarisatie en -beoordeling en (2) Issue- en crisisbeheersing. Voor de Risico-inventarisatie is een aparte werkgroep ingesteld.


Werkgroep Risico-inventarisatie en –beoordeling

Deze FND-werkgroep met afgevaardigden van alle leden vergadert viermaal per jaar en volgt alle ontwikkelingen op het gebied van diervoederveiligheid. De werkgroep richt zich op wetgeving, handhaving en opkomende gevaren en risico’s. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de Ontsluitingstabel Risico Inventarisaties. Dit actuele overzicht bevat alle bekende informatiebronnen, die behulpzaam kunnen zijn bij het beoordelen van gevaren en risico’s.

BUTTON DOWNLOAD De Ontsluitingstabel Risico Inventarisaties


FND Draaiboek Crisisbeheersing

Het bestuur actualiseert jaarlijks het FND Draaiboek Crisisbeheersing. Het doel van het FND-draaiboek is verantwoordelijkheden te duiden en dat FND leden elkaar snel kunnen vinden/informeren.


Diervoederwetgeving


De diervoederwetgeving wordt vanaf 2022 ontsloten op de website BUTTON DOWNLOAD Feed Legislation.