×

PROJECTEN

CVB

Het CVB-programma wordt vanaf 2015 uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) en vanaf 20189 samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) uit België. Tot 31 december 2014 was CVB een dienst van het Productschap Diervoeder (PDV). De werkzaamheden voor het CVB-programma worden vanaf 2015 uitgevoerd door Wageningen UR en ILVO.

Met ondersteuning van enkele leden van de FND de Veevoedertabel en het Tabellenboek van het CVB regelmatig aangevuld en vernieuwd worden. Alle rapporten en documentatie kunt u vinden op de website www.cvbdiervoeding.nl.


FACT-SHEETS


De Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) is een koepel van brancheverenigingen. Samen vertegenwoordigen zijn de ketenpartijen die diervoeders produceren van landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren.

Onderstaande fact-sheets zijn opgesteld tussen 2016 en 2018 door de FND:

BUTTON DOWNLOAD  Antibiotica in Diervoeder
BUTTON DOWNLOAD  Duurzaamheid Diervoeders

BUTTON DOWNLOAD  Mycotoxinen in Diervoeders
BUTTON DOWNLOAD  Broeikasgasemissies Diervoeders