Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

1.1 Wet Dieren

De Wet dieren beschrijft alle aspecten van de omgang met dieren. De Wet dieren is per 1 januari 2013 in werking getreden.

Wet dieren (PDF, 245 kB)
Wet van 19 mei 2011, houdende een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen

Herpl. Regeling Dierv. d.d. 3 jan 2013 stcrt-2012-26837 (PDF, 1299 kB)
Herplaatsing Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 december 2012, nr. WJZ/12357363, houdende regels tot wijziging van de Regeling diervoeders 2010 in verband met de inwerkingtreding van de Wet dieren

Stb-2014-14
Wet van 18 december 2013 tot aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken in verband met de naamswijziging van het Ministerie en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

Besluit diervoeders 2012
Geldend van 01-07-2014 t/m heden
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032346/2014-07-01

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 augustus 2010, nr. 145464, houdende voorschriften inzake diervoeders (Regeling diervoeders 2010)
https://wetten.overheid.nl/BWBR0028123/2019-12-14

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Geldend van 01-01-2017 t/m heden
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005662/2017-01-01

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving