Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

Over de FND

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten leden.


Reikwijdte


Het uitgangspunt voor FND is dat de ‘diervoederketen in Nederland’ centraal staat en dat daarmee de Nederlandse situatie leidend is .

Wat betreft de platformfunctie gaat het met name om afstemming in de diervoederketen over

1. Diervoederwetgeving
    FND publiceert onder het kopje Diervoederwetgeving een actueel overzicht van de wetgeving op het gebied van diervoeder.

2. Crisisbeheersing
    In het geval van een crisis wordt door FND haar draaiboek gehanteerd. Hiervoor is een Draaiboek opgesteld, om de aangesloten
    FND leden zo snel en goed mogelijk te kunnen informeren.

3. FND stakeholderoverleg
    In dit overleg vindt een aantal keren per jaar op het terrein van met name regelgeving en issue’s uitwisseling van kennis plaats
    tussen vertegenwoordigers van de diervoersector, EZ , NVWA en onder meer Rikilt.

4. Zaken over voedsel- en diervoederveiligheid
    Hiervoor is de FND werkgroep Risico-inventarisatie- en -beoordeling actief


Daarnaast zijn op dit moment voor belanghebbende partijen de onderstaande programma’s mogelijk.

1. Voortzetting van CVB
    www.cvbdiervoeding.nl/pagina/10081/downloads.aspx

2. Export ondersteuning en het tegengaan van belemmeringen bij export, Veterinair Informatiepunt
    VIP www.way2trade.nl

3. Voederwaardeprijzen Rundvee
    www.voederwaardeprijzen.nl

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze algemene nieuwsbrief. Voor de diervoederwetgeving verwijzen wij graag naar Feed Legislation