×


Persbericht, Zoetermeer 5 december 2023


Met ingang van 1 januari 2024 wordt Nevedi (de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie) lid van de FND (Federatie Nederlandse Diervoederketen). Nevedi werkt op een aantal thema’s al langer samen met de FND. Doel is om de samenwerking in de belangenbehartiging van de diervoedersector te versterken.

“Het is goed om alle organisaties in de diervoedersector verenigd te hebben in de FND”, aldus Caroline Emmen voorzitter FND.

“Doel is om samen nog efficiënter te kunnen werken en daarbij ook effectiviteit van de belangenbehartiging met elkaar te vergroten”, aldus Henk Flipsen directeur Nevedi.
In de FND zijn alle organisaties in de diervoedersector vertegenwoordigd met als doel de belangen van deze sector te behartigen bij overheid en ketenpartijen. Leden van de FND zijn: MVO de ketenorganisatie voor oliën en vetten, Hisfa, Het Comité van Graanhandelaren, NVG, VNZ, CFa, VVDN, Fenelab, VIDO en Dibevo.

Nevedi is een brancheorganisatie met leden die verantwoordelijk zijn voor circa 95% van de levering van diervoeders voor landbouwhuisdieren in Nederland (www.nevedi.nl).